Poniedziałek, 18 stycznia
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
Czytających: 5567
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Miejscy strażnicy pomagają niepełnosprawnym

Poniedziałek, 16 listopada 2015, 12:02
Aktualizacja: 12:04
Autor: SM
Jelenia Góra: Miejscy strażnicy pomagają niepełnosprawnym
Fot. Archiwum
Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej nazywane potocznie „kopertą” to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają i ten przywilej ignorują. Jeleniogórscy strażnicy miejscy podczas codziennych patroli kontrolują czy miejsca te zajmują osoby uprawnione.

Reagują też na zgłoszenia mieszkańców dotyczące nieuprawnionego zajmowania „kopert”. Funkcjonariusze sprawdzają również prawidłowość oznakowania tych miejsc. Jeśli oznakowanie budzi wątpliwości, informacja przekazywana jest do zarządcy drogi lub administratora terenu.
Kontrolowane są również karty parkingowe (ważność) jak i podstawa jej używania przez kierującego.

- Niestety nieprawidłowości lub braki w oznakowaniu się zdarzają. To utrudnia pracę strażnikom. Powstają wtedy sytuacje, w których zarówno uczestnicy ruchu drogowego, jak i podejmujący interwencje funkcjonariusze mają wątpliwości związane z nieprawidłowym lub mało czytelnym oznakowaniem. Strażnicy miejscy zmuszeni są wtedy do odstąpienia od interwencji i wyciągnięcia przewidzianych prawem konsekwencji wobec kierującego pojazdem – informuje rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Jeleniej Górze Artur Wilimek.

Prawidłowe oznakowanie miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, niebudzące żadnych wątpliwości to miejsce oznakowane znakiem pionowym D-18a "parking - miejsce zastrzeżone", z tabliczką T-29 (umieszczoną pod tym znakiem) oraz znakiem poziomym P-20 „koperta" i P-24 (miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej).

Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

Oprócz kontroli strażnicy wskazują również miejsca, w których mogłyby być wyznaczone tzw. „koperty”. Funkcjonariusze straży miejskiej biorą także udział w akcjach na rzecz „uwolnienia kopert” ("Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu").

Osoby uprawnione do parkowania na kopercie dla osoby z niepełnosprawnością:
- osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą,
- kierujący pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową,
- kierujący pojazdem należącym do placówki, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją, przewożący osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

Do parkowania na tzw. „kopertach” uprawnia specjalna karta parkingowa. Od 1 lipca 2015 r. obowiązują tylko nowe karty parkingowe, uprawniające do parkowania na tzw. kopertach, przeznaczonych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. Poprzednie karty straciły ważność i nie uprawniają do parkowania w tych miejscach.
Nowe zasady dotyczące kart parkingowych wprowadzone zostały nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw z 23 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1446). Karty parkingowe, wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, tracą ważność 1 lipca 2015 r.

Kartę parkingową może uzyskać:
1) osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
2) osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 3) placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Więcej informacji dotyczących uzyskania karty parkingowej można znaleźć na stronach internetowych prowadzonych przez Integrację: www.kartaparkingowa.pl oraz na portalu www.niepelnosprawni.pl.

W przypadku zaparkowania pojazdu na tzw. kopercie, bez pozostawienia w nim w widocznym miejscu nowej (nowy wzór) karty parkingowej, kierujący musi liczyć się niżej wymienionymi z konsekwencjami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami za pozostawienie pojazdu na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością bez ważnej karty parkingowej grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Kierowca otrzyma również 5 punktów karnych.

Jeżeli kierowca zaparkuje pojazd na miejscu przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością, a dodatkowo posługuje się w sposób nieuprawniony ważną kartą parkingową, zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł (za posługiwanie się kartą parkingową przez osoby nieuprawnione grozi mandat w wysokości 300 zł).

Funkcjonariusze uprawnionych służb, w tym straży miejskiej, wydają również dyspozycję usunięcia pojazdu z tzw. koperty na koszt właściciela.

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Czytaj również

Komentarze (12) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group