Niedziela, 29 stycznia
Imieniny: Józefa, Franciszka, Zdzisława
Czytających: 9882
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Lubań: Głos starosty ws. rekultywacji kopalni

Wtorek, 26 stycznia 2021, 8:07
Autor: WAC
Lubań: Głos starosty ws. rekultywacji kopalni
Fot. UM Lubań/Władysław Chołda
Starosta lubański Walery Czarnecki wydał oświadczenie dotyczące kontrowersji związanych z wnioskiem firmy Eurovia Bazalty S.A. co do zmiany kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Bazaltu „Księginki” w Lubaniu.

Przypomnijmy. Kwestią jaka poróżniła Urząd Miasta w Lubaniu oraz właściciela kopalni Księginki - Eurovia Bazalty SA. jest wniosek, złożony przez tą spółkę u Starosty Lubańskiego o zmianę sposobu rekultywacji odkrywki z kierunku wodno-leśnego na leśny. Zdaniem magistratu w Lubaniu zmiany w projekcie przewidują zasypanie całej odkrywki różnego rodzaju odpadami, które w większości byłyby przywożone z zewnątrz. Zmiana sposobu rekultywacji kopalni byłaby też zdecydowanie niekorzystna dla walorów krajobrazowych tego rejonu miasta.

Z argumentami samorządu zdecydowanie nie zgadza się spółka Eurovia Bazalty SA. Jak twierdzi - nieprawdą jest, jakoby kiedykolwiek nosiła się z zamiarem sprowadzania odpadów, które stanowiłyby zagrożenie dla środowiska naturalnego. Samo zaś złożenie wniosku spowodowane aktualizacją dokumentów, jest standardowym elementem bieżącej działalności zakładu związanej z produkcją kruszyw i odnosi się do przeprowadzonych przez zewnętrzne podmioty analizy, obejmującej w znaczącej mierze aspekty środowiskowe.

Jako, że decyzja w spornej sprawie należy do Starosty Lubańskiego, ten zdecydował się zabrać głos wydając stosowne oświadczenie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - czytamy w piśmie starosty. - Stosownie do treści art. 22 ww. ustawy, sprawy dotyczące rekultywacji i zagospodarowania rozstrzygane są w drodze decyzji administracyjnej po uprzednim zasięgnięciu obligatoryjnych opinii dyrektora właściwego terenowo Okręgowego Urzędu Górniczego, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Burmistrza Miasta Lubania. Decyzja w niniejszej sprawie zgodnie z przepisami określa: stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów oraz uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną. Zgodnie z procedurą administracyjną w toku postępowania organ obowiązany jest do zapewnienia zasady prawdy obiektywnej, adekwatności oraz czynnego udziału stron. Postępowanie ma za zadanie koncentrację i wszechstronne rozpatrzenie materiału dowodowego zebranego w sprawie. Wydanie decyzji wymaga wyjaśnienia zasadności przesłanek, uzasadnienia faktycznego i prawnego.
Zasadniczą kwestią w aspekcie sprawy jest prawidłowe wydanie decyzji pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym, a także utrzymanie jej mocy w administracyjnym toku instancji. Na obecnym etapie postępowania do Starostwa Powiatowego w Lubaniu wpłynęły dwie pozytywne opinie Urzędu Górniczego oraz Lasów Państwowych. Oczekujemy jeszcze na opinię Burmistrza Miasta Lubań.
Z uwagi na złożony charakter sprawy wydanie opinii przez Burmistrza Miasta Lubania  zostało przedłużone do 29 stycznia 2021 roku. Jak zaznaczono powyżej, dopiero zasięgnięcie wymaganych opinii, zebranie dowodów oraz zagwarantowanie realizacji uprawnień stron postępowania pozwoli na podjęcie czynności wyjaśniających i rozstrzygnięcie sprawy poprzez wydanie decyzji.
Starosta Lubański - jako organ administracji publicznej ma obowiązek wyczerpania toku postępowania i jakiekolwiek informacje w kwestii ostatecznego rozstrzygnięcia obecnie są przedwcześnie nieuprawnione.
Informuję, iż w ramach postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Rozpatrywany wniosek przedsiębiorstwa Eurovia Bazalty S.A. stanowi zainteresowanie mieszkańców powiatu dając wyraz zaangażowania i partycypacji społecznej w ważnych lokalnych sprawach. Doceniam Państwa aktywność mającą na względzie ochronę zdrowia, jakość życia i dbałość o środowisko. Wszystkie Państwa głosy uwzględnię rozpatrując sprawę zmiany kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni Bazaltu „Księginki” w Lubaniu.

Pełniąc przez wiele lat funkcje publiczne zawsze kierowałem się praworządnością i obiektywizmem. Priorytetem jest dla mnie działanie na rzecz lokalnej społeczności i zrównoważony rozwój powiatu - kończy W. Czarnecki.

Twoja reakcja na artykuł?

1
10%
Cieszy
7
70%
Hahaha
1
10%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
10%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (8)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Podwyżka goni podwyżkę. Damy radę jeszcze to udźwignąć?

Oddanych
głosów
849
Tak
21%
Nie
70%
Jeszcze nie wiem
10%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group