Niedziela, 26 czerwca
Imieniny: Jana, Pawła
Czytających: 4661
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Dni Nauki i Techniki oraz dzień otwarty w Mechaniku

Wtorek, 19 marca 2013, 7:37
Aktualizacja: 7:40
Autor: Org
Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz młodzież zapraszają w czwartek (21 marca br.) w godz.10.00 – 15.00 do Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze na Dni Nauki i Techniki oraz na dzień otwarty.

W programie: wykład na temat ”Multimedia w edukacji i technice” i prezentacje Centrum Kształcenia Zawodowego, w tym: zwiedzanie nowoczesnych pracowni, warsztatów szkolnych, sal lekcyjnych, rozmowy z nauczycielami i uczniami, uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych, wysłuchanie szkolnego zespołu muzycznego, poznanie kierunków kształcenia w technikum i zasadniczej szkole zawodowej, uzyskanie porady doradcy zawodowego w sprawie wyboru szkoły. A także wykonanie testu predyspozycji zawodowych.

O szkole
Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” to placówka z 65 –letnią tradycją, kształcącą młodzież dla potrzeb rynku pracy. Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” to jedna z najlepiej wyposażonych placówek w regionie, obecnie w szkole znajduje się innowacyjne Centrum Kształcenia Zawodowego branży informatycznej oraz file Centrów Kształcenia Zawodowego w branżach budowlanej, mechanicznej, mechatronicznej oraz samochodowej. Zmodernizowane, nowocześnie wyposażone obiekty infrastruktury szkolnictwa zawodowego, przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, wykorzystywane w procesie nowoczesnego kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. Posiadamy 60 zmodernizowanych i unowocześnionych sal dydaktycznych w tym:
• pracownie multimedialne
• symulacyjne pracownie samochodowe
• pracownię rysunku technicznego, kosztorysowania wyposażoną w 20 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem AutoCAD, SolidEdge.
• pracownię Nowoczesnej Techniki Wytwarzania oraz pracownię Automatyki i Robotyki
• Szkolne Centrum Informacyjne w skład, którego wchodzi Małe Centrum Geothe Instytut, biblioteka i czytelnia oraz 16 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
• pracownie ćwiczeń praktycznych
• 2 sale gimnastyczne, siłownię, salę do gry w tenisa stołowego, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz zespół boisk sportowych,
• pracownie mechatroniki
• pracownie pomiarów warsztatowych
• pracownię metrologii warsztatowe oraz pracownię do ćwiczeń wytrzymałościowych
• pracownie elektryczno - elektroniczne.
• pracownie symulacyjne do nauczania przedsiębiorczości
• pracownię grafiki komputerowej
• 7 audytoryjnych sal multimedialnych wyposażonych w tablice interaktywne oraz w projektory multimedialne, odtwarzacze DVD +RW
• Liczne, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne klasopracownie, które służą do nauczania zarówno przedmiotów ogólnych i zawodowych.
• w szkole funkcjonuje Internet bezprzewodowy.

SPECYFIKACJA SZKOŁY

W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” kształcimy w zawodach politechnicznych. Każdy z naszych kierunków powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami. Wszystkie zawody są poszukiwane na rynku pracy. W ramach współpracy z firmami szkolenie praktyczne realizujemy na nowoczesnym sprzęcie udostępnianym nam przez pracodawców.
Wśród naszych kierunków kształcenia znajdują się zawody przyszłości:
• technik mechatronik,
• technik cyfrowych procesów graficznych,
• technik mechanik o specjalizacji: lotniczej informatyk,
• technik budownictwa,
• technik pojazdów samochodowych,
• technik ochrony środowiska i inne zawody poszukiwane na rynku pracy

4 – letnie TECHNIKUM
Technik pojazdów samochodowych
Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i obsługę pojazdów samochodowych. Umożliwia podjęcie pracy w fabrykach samochodów, stacjach obsługi, salonach samochodowych, serwisach usługowo – naprawczych, stacjach diagnostycznych, warsztatach mechanicznych, punktach usługowo – rzemieślniczych oraz wszystkich gałęziach przemysłu.

Technik budownictwa – specjalizacja: inteligentne budynki, odnawialne źródła energii
Posługuje się dokumentacją techniczną, wykonuje szkice robocze i rysunki budowlane przeprowadza inwentaryzację istniejących obiektów; projektuje elementy konstrukcyjne budowli dobiera materiały, sprzęt, maszyny i urządzenia do wykonania określonych prac, kieruje gospodarką materiałową i sprzętową w procesie budowlanym wykonuje podstawowe badania laboratoryjne materiałów i wyrobów budowlanych Absolwenci posiadają kwalifikacje uznawane na rynku pracy krajów Unii Europejskiej, potwierdzone dyplomem i suplementem umiejętności i kompetencji EUROPASS

Technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy)
nauczy się: projektować procesy wytwarzania produktów w środowisku cyfrowym, projektować i edytować cyfrową grafikę ekranową i wydawniczą, projektować strony WWW i publikacje multimedialne z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, stosować dostępne technologie drukowania w procesie wytwarzania produktów medialnych.

Absolwent szkoły może znaleźć zatrudnienie w szeroko pojętych multimediach, takich jak: studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych), rozrywce i sztukach pięknych, studiach grafiki, studiach fotografii cyfrowej, edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.), inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych), w przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów), w badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych), w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

Technik mechatronik
Technik mechatronik zdobywa wiedzę z następujących dziedzin takich jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, optyka czy metrologia. Mechatronik zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, np. medycznej czy urządzeń automatyki samochodowej. W czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry. Instaluje i uruchamia urządzenia oraz systemy mechatroniczne, dozorując ich właściwą pracę.
Praca: Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu - w branżach: produkcyjno-konstrukcyjnej, technologicznej czy badawczo-rozwojowej.

Technik mechanik
o specjalizacji – lotniczej to inaczej pracownik obsługi naziemnej samolotów. Zawód szczególnie ważny w związku z rozwojem jeleniogórskiego lotniska i przemysłu około lotniczego regionu. Szczególne zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie napraw zespołów i wyposażenia samolotów, oceny technicznej statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia sprawiają, że jest on bardzo atrakcyjną pozycją w ofercie edukacyjnej.

o specjalizacji informatycznej to zawód o charakterze interdyscyplinarnym, łączący współczesną mechanikę z informatyką stosowaną w praktyce przemysłowej. Absolwenci specjalności uzyskują podstawową wiedzę z zakresu: mechaniki materiałów i konstrukcji, nowoczesnych technologii oraz eksploatacji urządzeń. Nabywają również umiejętności wykorzystania technik informatycznych. Są przygotowani do realizacji procesów projektowo-wytwórczych z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informacyjnej.

o specjalizacji pożarniczej - uczniowie o tej specjalizacji będą zgłębiali wiedzę z zakresu technologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn oraz kształcili umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w projektowaniu i produkcji. Z drugiej strony w toku nauczania będą uczestniczyli w zajęciach z przysposobienia pożarniczego, podczas których m.in. zdobędą wiedzę z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych, techniki pożarniczej, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych czy ratownictwa medycznego. Jest to kierunek dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w straży pożarnej. Po ukończeniu technikum i zdaniu matury uczniowie mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach – szczególnie politechnicznych czy w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Technik ochrony środowiska
Zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: podstawowych zjawisk zachodzących w środowisku, skutków zanieczyszczenia, i przeciwdziałania jego degradacji oraz racjonalnego gospodarowania zasobami, środowiska, obsługi przyrządów meteorologicznych i urządzeń do pomiarów, zanieczyszczeń środowiska, metod składowania odpadów i ich utylizacji, uzdatniania wody oraz sposobów ochrony atmosfery i gleby, prowadzenia monitoringu środowiska, wykonywania pomiarów w terenie oraz analiz jakościowych i ilościowych w laboratoriach, wykorzystania komputera oraz specjalistycznych programów wspomagających projektowanie w swojej pracy.

3 – letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
Kształcimy we wszystkich zawodach objętych klasyfikacją zawodową. Do najczęściej wybieranych zawodów należą: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy , ślusarz, elektryk, monter elektronik, monter mechatronik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, dekarz, posadzkarz, malarz-tapeciarz, stolarz, cukiernik, fryzjer, piekarz, sprzedawca i inne objęte klasyfikacją zawodów

Oferta dodatkowa to:
szereg zajęć pozalekcyjnych dających możliwość rozwoju własnych zainteresowań w tym : koła modelarskie, mechatroniczne, robotyki, motoryzacyjne, budowlane, turystyczne, żeglarskie, europejskie, matematyczne, muzyczne, sportowe i inne.

Uczestnictwo w projektach unijnych, w wyjazdach na Koła Naukowe, na Letnie Obozy Naukowe, wyjazdy na staże zagraniczne, udział w kursach zawodowych podwyższających kwalifikacje, wyjazdy na targi naukowe i przemysłowe oraz możliwość skorzystania ze Szkolnego Ośrodka Kariery, ze świetlicy szkolnej, z bufetu szkolnego.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (3) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group