Poniedziałek, 27 czerwca
Imieniny: Marii, Władysława
Czytających: 5035
Zalogowanych: 7
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Karpacz: Zawody wspinaczkowe – Speed Rock Climbing Karpacz

Środa, 20 lipca 2011, 17:28
Aktualizacja: 17:29
Autor: MDvR
Karpacz: Zawody wspinaczkowe – Speed Rock Climbing Karpacz
Fot. plakat
W ostatnią sobotę lipca na Kruczych Skałach w Karpaczu odbędą się zawody wspinaczkowe Speed Rock Climbing Karpacz 2011 im. Tomka Szałowskiego.

Regulamin zawodów wspinaczkowych Speed Rock Climbing Karpacz 2011 im. Tomka Szałowskiego

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zawody wspinaczkowe odbędą się w dniu 30.07.2011 roku (sobota) na Kruczych Skałach w Karpaczu. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 12.00.

Opłata wpisowa wynosi 10 zł, opłaty należy dokonać w dniu zawodów (pieniądze zebrane z opłaty wpisowej w całości przeznaczone będą na prace ekiperskie na Kruczych Skałach w Karpaczu).

Zawodnicy powinni zgłosić się najpóźniej do godziny 11.00 w celu dokonania odprawy przed zawodami (dokonania opłaty wpisowej, sprawdzenie swojej obecności na liście uczestników, weryfikacja danych, itp.)

Zawody rozegrane zostaną w konkurencji wspinanie na czas

Minimalny wiek zawodników biorących udział w zawodach: 16 lat (rok urodzenia 1995), wymagana zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Zawodnicy startują w kolejności zgłoszeń – w kategoriach kobiety, mężczyźni, ratownicy służb górskich.

Pierwsze startują kobiety, a następnie mężczyźni. Start pierwszych zawodniczek rozpocznie się o godzinie 12.

Zawodnicy do startu będą wzywani imiennie.

Niepojawienie się na starcie oznacza dyskwalifikację.

Wytyczone będą dwie drogi: dla kobiet i dla mężczyzn.

Wspinaczka odbywa się z asekuracją górną (na wędkę).

Przed zawodami jeden z sędziów dwukrotnie pokazuje przejście drogi. Informuje też o ewentualnych ograniczeniach w przebiegu drogi (jeśli takie wystąpią, będą odpowiednio oznaczone).

Start odbywa się na komendę sędziego „gotów – start”.

W czasie startu zawodnik może dotykać ściany jedną nogą i jedną ręką. Druga noga musi opierać się na ziemi, a druga ręka nie może opierać się o ścianę.

Za ukończenie drogi uznaje się dotknięcie przez zawodnika ręką przedmiotu oznaczonego jako TOP.
Każdy ze startujących ma 10 minut na wykonanie zadania. W tym czasie może przejść drogę dowolną ilość razy. Przy każdym przejściu zawodnik musi zgłosić sędziemu gotowość do startu.

Jako wynik wpisuje się czas najlepszego przejścia. Czas mierzony jest dwoma stoperami przez dwóch sędziów. Wynik jest uśrednionym czasem dwóch pomiarów.

W przypadku nieukończenia drogi z jakichkolwiek przyczyn, w tabeli wyników wpisuje się „NIE UKOŃCZYŁ(A) DROGI”. Takie osoby nie będą klasyfikowane.

Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i jego decyzja jest nieodwołalna.

ORGANIZATOR
Organizatorem zawodów są ORKAN Szkoła Sportów Górskich, Karkonoska Grupa GOPR.
Szczegółowe informacje i dane kontaktowe: biuro@orkansport.pl

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zawodników odbywają się do dnia 25.07.2011 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@orkansport.pl
Przy zgłoszeniu uczestnik zobowiązany jest podać imię, nazwisko, wiek, kontakt.
Rejestracja zawodnika następuje po zapoznaniu się z regulaminem zawodów, który dostępny jest na stronie www.karpacz.pl

ZAWODNICY
Zawody są przeznaczone dla osób, które zostały zarejestrowane na liście uczestników, opłaciły składkę wpisową na zawody i pomyślnie przeszły odprawę przed zawodami. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział zawodnika w zawodach wspinaczkowych.
Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku wspinaczy na zdjęciach i filmach z zawodów.

NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe – przydatne akcesoria wspinaczkowe.

BEZPIECZEŃSTWO
Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spada na zawodników lub ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów.

Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów zawodów.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group