Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 8266
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: W sobotę Czasówka Sudecka, w niedzielę Kryterium Uliczne

Środa, 24 kwietnia 2013, 12:24
Aktualizacja: 12:25
Autor: MDvR
Region: W sobotę Czasówka Sudecka, w niedzielę Kryterium Uliczne
Fot. archiwum
Na najbliższy weekend zaplanowana na naszym terenie dwie imprezy kolarskie. W sobotę, 27 kwietnia odbędzie się Czasówka Sudecka – jazda indywidualna na czas na trasie Podgórzyn Przesieka, a dzień później będzie miało miejsce Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn.

Czasówka Sudecka

I. Cel wyścigu

- promocja Gminy Podgórzyn, powiatu jeleniogórskiego, województwa dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł. , junior, senior i masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2013 oraz
badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Podgórzyn-Przesieka /k Jeleniej Góry
w dniu 27.04 . 2013 r. (sobota)
biuro wyścigu – Smażalnia Ryb „ U Sołtysa” w Podgórzynie
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 11.30 do godz.13.00
w biurze zawodów.
- odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 13.15

- Start : godz.14.00 Podgórzyn obok Stacji Benzynowej

- meta : Przesieka/droga Sudecka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 16 kategoriach
W dniu 27.04.2013r. (sobota) Dystans 7300 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona

Zakończenie około godz. 17.00 Smażalnia Ryb „U Sołtysa”w Podgórzynie
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2000-1999
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 1998-1997
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1996-1995
Senior/ka 19 - lat rocznik 1994 i starszy/a
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1983 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1983-1974
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1973-1964
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1963-1954
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1953-1944
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1943 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich, zwycięża zawodnik ,który zdobędzie największą ilość punktów .

W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 3-ch edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2013. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne.

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Adres szpitala:
Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel. +48 (075) 75-31-905, 75-42-048

Regulamin zatwierdzono dn. 02.04.2013.
DZKol Wrocław: Z. Jaszowski

Kryterium Uliczne

1. Organizator – Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17
Współorganizator – Urząd Gminy Podgórzyn ul. Żołnierska

2. Cel: popularyzacja kolarstwa oraz promocja gminy Podgórzyn

3. Wyścig zaliczany do Chalange Dzkol oraz Puchar Polski, G I Masters

4. Termin i miejsce: kryterium rozegrane zostanie 28.04.2013 r.(niedziela) o godz. 12.00 w Podgórzynie przy ruchu całkowicie zamkniętym
Start ul. Żołnierska 44-Nowa-Bojki-Żołnierska(meta) - runda 2400 m

5. Uczestnictwo: prawo startu w wyścigu mają zawodnicy w kategorii: masters, Elita, junior, junior młodszy, młodzik ,kobiety open – posiadający kask, badania lekarskie i ważną licencję na rok 2013.

6. Zgłoszenia do kryterium przyjmowane będą w dniu wyścigu w godz. 930-1100. W biurze wyścigu: Smażalnia Ryb „U Sołtysa” Podgórzyn. ( Odprawa techniczna 1130)

7. Koszty związane z organizacją wyścigu pokrywają organizatorzy. Zawodnicy biorący udział w kryterium wpłacają startowe zgodnie z przepisami PZKol.

8. Sposób przeprowadzenia.
Kryterium rozegrane zostanie zgodnie z przepisami PZKol na dystansach:
dzieci 6 - 8 lat godz. 12.00 dystans 600 m na kreskę
dzieci 11 – 12 lat 12.10 dystans 4800 m (2 okr.) na kreskę
dzieci 9 - 10 lat 12.11 dystans 2400 m (1 okr.) na kreskę
młodzik 13- 14 lat dystans 14,4 km (6 okr.) na punkty
junior mł. 15-16 lat dystans 21,6 km (9 okr.) na punkty
Junior 17-18 lat dystans 28,8 km (12 okr.) na punkty
Kobiety Open dystans 14,4 km ( 6 okr.) na punkty
kat. Masters M70 dystans 14,4 k m ( 6 okr.) na punkty
kat. Masters M60 dystans 21,6 km ( 9 okr.) na punkty
kat. Masters M50 dystans 21,6 km (9 okr.) na punkty
kat. Masters M40 dystans 28,8 km (12 okr.) na punkty
kat. Masters M30 dystans 28.8 km (12 okr.) na punkty
kat. Elita dystans 28.8 km (12 okr.) na punkty
Zakończenie kryterium ok. godz. 15.30

Kryterium rozegrane będzie na punkty – co trzecie okrążenie: 5 – 3 – 2 – 1 punkty, pozostałe: 2, 1 pkt. Zwycięzcą zostanie zawodnik, który (nadrobi okrążenie) zgromadzi największą ilość punktów i ukończy wyścig. Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

9. Nagrody - trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii otrzyma nagrody. Wykaz nagród zostanie podany na odprawie technicznej w dniu zawodów. Zwycięzca w kategorii junior otrzyma Puchar Wójta Podgórzyn. W przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii wręczana będzie nagroda tylko zwycięzcy

10. Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol na wniosek Organizatora.

11. Za rzeczy zaginione i wypadki powstałe z winy zawodników i osób towarzyszących organizator nie bierze odpowiedzialności. Każdy zawodnik musi być ubezpieczony przez macierzysty klub. W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.

12. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Szpital Wojewódzki 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, tel.: 75-753-7100

Regulamin zatwierdzono dn. 25.03.2013.
DZKol Wrocław: Z. Jaszowski

UWAGA MIESZKAŃCY PODGÓRZYNA!

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2013 r. w godz. 12:00 - 15:30 odbędzie się Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Wójta Gminy Podgórzyn w kolarstwie szosowym, w związku z tym będzie zamknięta dla ruchu kołowego trasa wyścigu: Podgórzyn ul. Żołnierska – Jana Pawła II – Bojki-Żołnierska. Gorąco przepraszamy za utrudnienia!
ORGANIZATORZY
Tel. 607 49 57 37 –Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group