Piątek, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 8481
Zalogowanych: 12
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

REGION: Uroczyście o codzienności

Wtorek, 1 grudnia 2009, 8:49
Aktualizacja: 8:50
Autor: Karolina
REGION: Uroczyście o codzienności
Fot. Karolina
W hotelu Bornit odbyła się 43. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby. Podczas spotkania zajęto się 14 różnymi sprawami. Był to czas podsumowań i zaplanowania działań na przyszły rok. Dominowały tematy związane z finansami.

Zbliżający się koniec roku jest najwyższym czasem na zaplanowanie przyszłorocznego budżetu miasta. Podczas sesji burmistrz przedstawił jego główne założenia. Od pewnego czasu gmina aktualizuje stawki opłat za dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów. Zdarza się bowiem tak, że na mocy prawa np. z lat 60. roczna opłata za 1000 m ziemi wynosi 7 zł. Wówczas podwyżka sięga nawet kilkaset procent. Tego typu działanie skutkuje w dużej mierze przejęciem użytkowanych gruntów przez mieszkańców na ich własność.

Arkadiusz Wichniak omówił na co dokładnie zostały już zabezpieczone środki finansowe. W roku 2010 pieniędzy nie zabraknie na: sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie gminy, utrzymanie mienia komunalnego oraz na dokończenie trwających już inwestycji, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Prawie 3.5 mln zł gmina będzie musiała przeznaczyć na spłaty kredytów, zaciągniętych na remonty dróg. Dotacje unijne na ten cel wyniosą ponad 2 mln zł.

Anna Ostrowska przedstawiła zrealizowane zadania oświatowe w roku szkolnym 2008/2009. W Szklarskiej Porębie funkcjonuje 5 szkół, które nie są zadłużone. Obowiązek szkolny obejmował pół tysiąca uczniów. Placówki realizowały program opieki socjalnej, czyli stypendia motywacyjne i szkolne, dopłaty za obiady z MOPS-u, dowóz dzieci do szkoły czy dofinansowanie do podręczników. Gmina co roku składa odpowiednie wnioski na dotacje powyższych zadań. Ogółem w roku 2008 wydano na oświatę 5 mln 260 tys. zł, a za 9 miesięcy w roku następnym 4 mln 441 tys. zł.

Nie da się ukryć, że gmina ponosi duże koszty związane z utrzymaniem oświaty. Przyznane subwencje na ubiegły rok szkolny wynosiły zaledwie 2 mln 264 tys. zł. Większość miast w południowym paśmie górskim finansuje placówki szkolne w 50%. Szklarska Poręba wydaje z własnego budżetu ok. 60%, ponieważ dotacje sięgają tylko 40%. Mimo to, władze gminy zdecydowały się na utworzenie bezpłatnych przedszkoli. – Zainteresowanie jest bardzo duże. Dzięki naszej pomocy część matek mogła pójść do pracy – mówi A. Ostrowska.

Podczas sesji zatwierdzono plan pracy komisji rewizyjnej na przyszły rok. Do jej zadań należy kontrola gminnych instytucji, m.in. MOPS-u czy MOKSiAL-u. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji: rozwoju gospodarczego, finansów i ds. społecznych przedstawili podjęte w ostatnim czasie działania oraz decyzje. Radni złożyli w imieniu mieszkańców bieżące skargi i wnioski.

Swoje sprawozdanie z podejmowanych działań w okresie między sesyjnym zaprezentował także burmistrz. Przypomniano m.in. o zorganizowanym niedawno Forum Miast Narciarskich oraz jesiennym cyklu spotkań z mieszkańcami. Szef miasta poinformował o podpisaniu projektu na zagospodarowanie parku przy domu Hauptmanna. Koszt inwestycji będzie wynosił 16 tys. 245 zł.

Dobrą nowiną jest również sprzedaż 7 lokali po cenie z bonifikatą dotychczasowym najemcom za łączną kwotę 94 tys. zł. Jeszcze w tym roku planowana jest sprzedaż kolejnych 8 lokali wraz z częścią gruntu. Burmistrz omówił też dotychczas zrealizowane inwestycje na terenie gminy.

Na koniec radni głosowali na poszczególne projekty uchwał. Większość z nich dotyczyła porozumienia na utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w okresie letnim i zimowym. Zatwierdzenie uchwał przez Radę Miejską upoważnia burmistrza do podpisania porozumienia w tych sprawach. Mowa tu o drodze wojewódzkiej nr 358, biegnącej przez ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie.

–Trudno poruszać się po naszej miejscowości tylko po tych drogach, które należą do gminy – przekonywał burmistrz. Odśnieżając drogi gminne, nie sposób ominąć tych pozostałych. Turystów i mieszkańców nie obchodzi do kogo należy dana droga. Liczy się dla nich to, aby chodniki były odśnieżone, a ulice przejezdne. Zarządcy dróg wojewódzkich i powiatowych zgodzili się na dosyć korzystne warunki dla władz Szklarskiej Poręby. Radni wzięli pod uwagę fakt, że już niedługo może spaść śnieg i zgodzili się na przyjęcie projektów uchwał.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (4)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group