Niedziela, 14 lipca
Imieniny: Kamila, Marcelina
Czytających: 10592
Zalogowanych: 45
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Rusza Karkonoska Liga Narciarstwa Zjazdowego

Czwartek, 22 grudnia 2011, 17:13
Aktualizacja: 17:14
Autor: MDvR
Jelenia Góra: Rusza Karkonoska Liga Narciarstwa Zjazdowego
Fot. archiwum
5 stycznia 2012 roku wystartuje Karkonoska Liga Narciarstwa Zjazdowego, zawody będą miały charakter lokalny i będą odbywały się w Świeradowie–Zdroju, Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Dziwiszowie. Cykl zawodów narciarskich skierowany będzie do dzieci i młodzieży.

Zawody mają się odbyć w terminach:

1. 5.01.2012 - Ski & Sun Świeradów Zdrój
2. 11.01.2012
3. 3.02.2012
4. 20.02.2012
5. 28.02.2012
6. 16.03.2012

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.ski-zawislan-team.pl

Karkonoska Liga Narciarstwa Alpejskiego - Młodzieżowy Puchar Karkonoszy w narciarstwie alpejskim 2011-2012. Cykl zawodów narciarskich dla dzieci i młodzieży – regulamin imprezy.

Cel zawodów:

- popularyzacja i upowszechnianie narciarstwa alpejskiego, jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież

- stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej z regionu Karkonoszy

- podniesienie poziomu sportowego dzieci i młodzieży szkolnej

- wyłonienie dzieci i młodzieży utalentowanej i zdolnej w celu objęcia ich jednym i wspólnym programem szkoleniowym

- celem tej imprezy jest nie tylko rywalizacja sportowa ale również integracja środowisk trenerskich i szkoleniowych

Organizatorzy zawodów:

Ski – Zawislan - Team - Jarosław Zawiślański

MKS Karkonosze Jelenia Góra

Uczestnicy zawodów:

Uczestnikami zawodów są dzieci i młodzież skupiona w klubach i szkołach narciarskich, prawo startu mają również dzieci nie zrzeszone, posiadające zgodę rodziców lub opiekunów.

Zawodnicy podzieleni zostają na dziewczęta i chłopców oraz na kategorie wiekowe tj.
Dzieci starsze ur. 2001- 2002
Młodzicy ur. 1999- 2001
Junior B ur. 1997- 1998
Junior A ur. 1995- 1996

Zgłoszenia do zawodów:

Zgłoszenie do zawodów powinno być dostarczone w formie elektronicznej najpóźniej na dzień przed każdą edycją zawodów na adres mailowy organizatora do godziny 16 00.

Każdy uczestnik zawodów musi posiadać:
- ubezpieczenie,
- aktualne badania lekarskie obejmujące uprawianie sportu wyczynowego
- nie zrzeszeni i niepełnoletni, którzy przybędą na zawody bez rodziców muszą posiadać przy sobie ich pisemne zezwolenie oraz deklarację o zaznajomieniu się z regulaminem.

Zgłoszenie zawodników jednego klubu dokonuje trener lub kierownik sekcji na formularzach dostępnych do pobrania ze strony internetowej.

Kalendarz przeprowadzenia zawodów:

Wszystkie zawody zostaną rozegrane w konkurencji slalom gigant. Maksymalna ilość zawodów to 6 edycji. Każda edycja zawodów odbywa się w inny dzień tygodnia oraz w innym miejscu tj. Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój, Łysa Góra i/lub inne. Za każdym razem gospodarzem przeprowadzanych zawodów jest inny klub.

Do obowiązków gospodarza należy zabezpieczenie stoku narciarskiego, ustawienie slalomu .

Pomiar czasu, prowadzenie biura zawodów, zabezpieczenie medyczne oraz obsadę sędziowską zapewnia organizator. Dokładny kalendarz zawodów zostanie ustalony , po wcześniejszych rozmowach i ustaleniach przeprowadzony na odprawie trenerów.

Sposób przeprowadzenia zawodów:

- zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z regulaminem sportowym Polskiego Związku Narciarskiego,

- planuje się przeprowadzenie dwóch przejazdów, nie mniej jednak ze względu na duża ilość uczestników lub złe warunki pogodowe może odbyć się tylko jeden przejazd

-o kolejności zdobytego miejsca decyduje łączny czas dwóch przejazdów

- kolejność startowa dla poszczególnych grup, zostanie ustalona po zamknięciu list ,przed zawodami w drodze losowania

- kolejność startowa będzie ogłoszona dzień przed zawodami po godzinie 20:00 osobnym komunikatem organizatora

- dopuszcza się organizację zawodów na trasach , które mogą nie spełniać parametrów technicznych w stosunku do zapisów NRS

- oglądanie trasy przed zawodami odbywa się ześlizgiem z góry na dół z założonymi, widocznymi numerami startowymi, w czasie określonym przez organizatora

- w przypadku wypadnięcia z trasy lub upadku, zawodnik może kontynuować przejazd jeśli nie jest to związane z długotrwałym zapinaniem nart lub kontuzją zawodnika

- rezygnację z kontynuowania zawodów, zawodnik zgłasza najbliższemu sędziemu

Punktacja:

-klasyfikacja indywidualna prowadzona jest dla poszczególnych zawodów w kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt ,osobno dla chłopców - punkty zdobywa pierwsza dziesiątka na mecie w danej grupie wiekowej, według następującego klucza 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Do klasyfikacji zespołowej liczą się punkty zdobywane przez trzech najlepszych zawodników danego klubu w poszczególnych kategoriach wiekowych.

- do klasyfikacji generalnej zawodnika liczy się suma punktów zdobyta w poszczególnych edycjach

- do klasyfikacji generalnej klubowej liczy się suma punktów zdobyta w poszczególnych edycjach

- w końcowej klasyfikacji przy równej liczbie uzyskanych punktów przez dwóch lub więcej zawodników ,zostaną sklasyfikowani na tym samym miejscu

Nagrody w poszczególnych zawodach

Miejsca 1-3 – medale i dyplomy

Organizator dopuszcza również wręczenie nagród rzeczowych dla pierwszych trzech najlepszych zawodników w każdej grupie wiekowej.

Nagrody w klasyfikacji generalnej

Miejsca 1-3 – puchary i dyplomy i nagrody rzeczowe

Miejsca 4-6 – dyplomy

Nagrody w klasyfikacji międzyklubowej:

Miejsca 1-3 puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe

Sprawy organizacyjne:

Do startu dopuszczeni będą wyłącznie zawodnicy w kaskach narciarskich,

Komunikaty stanowiące zapowiedź zawodów będą rozsyłane na rejestracyjne adresy internetowe na minimum 7 dni przed datą planowanych zawodów.

Odwołania i protesty przyjmuje Kierownik zawodów w terminie 15 minut od ogłoszenia wyników nieoficjalnych, w/g NRS, za kaucją wynoszącą 200,-zł.

W przypadku złych warunków atmosferycznych (śniegowych) organizator ma prawo odwołania zawodów w dniu poprzedzającym, a nawet w dniu zawodów mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci.

Zawody przeprowadzone będą zgodnie z NRS poza tymi postanowieniami, które niniejszy regulamin precyzuje odmiennie.

ZAWODNICY BIORĄ UDZIAŁ W ZAWODACH NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WŁASNE RYZYKO, ZE ŚWIADOMOŚCIĄ, ŻE ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIE NAKŁADA NA ORGANIZATORÓW ORAZ OSOBY Z NIM WSPOŁPRACUJACE W RAMACH LIGII OBOWIĄZKU DODATKOWEGO SPRAWDZANIA WYPEŁNIANIA JEGO POSTANOWIEN PRZEZ UCZESNIKÓW ZAWODÓW.

Opłaty:

Opłaty startowe jednorazowe dotyczące poszczególnych zawodów:

Opłata startowa wynosi 20 zł i pobierana jest przy wręczaniu numerów startowych w dniu edycji zawodów. Obowiązuje kaucja <200zł> za pobrane numery startowe.

Jury:

Dla każdej Edycji zawodów powołane zostanie jury składające się z 2 osób:

Sędziego Głównego, Kierownika Edycji z wyznaczonego przez organizację gospodarza danej edycji

Postanowienia końcowe:

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie jego nie stosowania.

Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w edycji w trakcie jej trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie zawodów lub w Biurze Zawodów. W tym przypadku Biuro nie zwraca się opłaty startowej.

Osoby bez założonych numerów startowych nie będą wpuszczane do oglądania trasy.

Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Ligi nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane przez uczestników imprezy.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Biuro Ligi zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Biura Ligi i sponsorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie. Zmiany będą ogłaszane na stronie Ligi i rozsyłane poczta elektroniczną do zarejestrowanych organizacji oraz osób.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (8)

SKOMENTUJ
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować ten artykuł. Zaloguj się.

Czytaj również

Sonda

Co wolisz: kawę, herbatę czy wodę?

Oddanych
głosów
762
Kawa
39%
Herbata
22%
Woda
30%
Inny napój (np. sok, cola, mleko)
9%
 
Głos ulicy
Lotto – dwa zeta do przodu
 
Warto wiedzieć
Co zostało nam z chłopów pańszczyźnianych?
 
Rozmowy Jelonki
Mam nadzieję, że telefon wkrótce zadzwoni
 
Aktualności
Uszkodzona sygnalizacja na przejeździe kolejowym
 
Aktualności
Castle Party Bolków – fani zjechali z całej Europy
 
Kultura
W Polsce Czeszka, w Czechach Polka
 
Kultura
Teatry uliczne szalały drugi dzień w strugach deszczu
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group