Sobota, 1 października
Imieniny: Danuty, Igora, Remigiusza
Czytających: 6286
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Radni powiatu o pieczy zastępczej

Środa, 1 kwietnia 2015, 8:18
Aktualizacja: 8:21
Autor: Mea/Ts
Powiat: Radni powiatu o pieczy zastępczej
Fot. Mea
Podczas VI Sesji Rady Powiatu Jeleniogórskiego zajmowano się m.in. programem rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015–2017. Natomiast na inny termin przeniesiono temat likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.

Projekt uchwały o likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze „spadł” z porządku obrad z ostatniej sesji na wniosek radnych z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Budżetowej. - Radni chcieli zapoznać się z warunkami proponowanych zmian oraz ze strukturą zarządu. Chcemy go zrestrukturyzować, by powstał Wydział Dróg Powiatowych. Obecnie pracuje tam dziewięć osób, po zmianie będzie ok. sześciu. Nie planujemy jednak żadnych zwolnień. Pracownicy zostaną przeniesieni do innych wydziałów powiatu – wyjaśniła Anna Konieczyńska, starosta jeleniogórski.

Kolejnym tematem poruszanym podczas sesji był program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2015-2017. Podkreślano, że system pieczy zastępczej jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, które zostały pozbawione właściwej opieki i wychowania w rodzinie biologicznej. Należy jednak dążyć do skracania okresów pobytu dzieci w pieczy, stąd ważne jest podejmowanie wszelkich działań, by dziecko wróciło do domu.

Głównym założeniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na kolejne trzy lata jest dążenie do zwiększania liczby rodzin zastępczych, na rzecz zmniejszenia liczby miejsc w domach dziecka, poprzez propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego w środowisku lokalnym, prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej oraz organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji tych rodzin. Założony cel to tworzenie czterech rodzin zastępczych zawodowych w każdym roku, począwszy od 2015 do 2017 r. Ważne jest wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zapewnienie rodzinom szkoleń.

W 2014 r. w powiecie funkcjonowało 120 rodzin zastępczych zapewniających opiekę 144 dzieciom. Najwięcej, bo aż 30 było ich w Kowarach, 21 w Mysłakowicach i 14 w Karpaczu. Blisko 67 proc. ogółu funkcjonujących w powiecie rodzin zastępczych tworzyli najbliżsi członkowie rodziny. Na pozostałe 33 proc. złożyły się niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. Najliczniejszą grupę stanowią rodziny zastępcze spokrewnione. Te (z pewnymi wyjątkami) otrzymują świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 660 zł na dziecko miesięcznie. Pozostałe rodziny - po 1 tys. zł na dziecko miesięcznie. W latach 2012 – 2014 przeszkolono łącznie dwadzieścia sześć osób, w tym dziewięć małżeństw. Ponadto przeszkolono siedem osób, w tym dwa małżeństwa na rodziny pomocowe. Z grupy przeszkolonych kandydatów funkcji rodziny zastępczej podjęło się czternaście osób, w tym pięć małżeństw. W analizowanym okresie powstały cztery rodziny zawodowe. W grupie tej znajduje się pogotowie rodzinne uruchomione w 2014 r.

Drugą, obok rodzinnej, formą pieczy zastępczej organizowanej przez powiat jest instytucjonalna piecza zastępcza. W powiecie jeleniogórskim funkcjonują dwie socjalizacyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie i Dom dla Dzieci NADZIEJA w Przesiece. Brak miejsc w tych placówkach zmusza do poszukiwania ich poza powiatem. Na koniec 2014 r. w placówkach poza powiatem przebywało siedmioro dzieci. Koszt utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest wysoki. W 2014 r. kształtował się na miesięcznym poziomie od 2 634,64 zł (DD w Szklarskiej Porębie) i 3 062,88 zł (Dom dla Dzieci w Przesiece) do 4 765,00 zł (Dom Małych Dzieci im. E. Bojanowskiego w Częstochowie, gdzie przebywało jedno dziecko z Kowar).

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group