Sobota, 25 maja
Imieniny: Grzegorza, Magdaleny
Czytających: 4959
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Karpacz: Powalczą z czasem i swoimi słabościami

Poniedziałek, 5 sierpnia 2019, 0:34
Aktualizacja: 0:43
Autor: MDvR
Karpacz: Powalczą z czasem i swoimi słabościami
Fot. organizator
Zdobycie Śnieżki na rowerze to marzenie niejednego rowerzysty! W sobotę, 31 sierpnia już po raz siódmy w ramach imprezy "Rowerem na Śnieżkę" nadarzy się ta niepowtarzalna okazja do spełnienia marzeń. Z bardzo trudną i wymagającą trasą długości 14 km zmierzy się 350 śmiałków, którzy zanim wjadą na Śnieżkę będą musieli pokonać słynny podjazd na Orlinek.

REGULAMIN – „ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ”

I. CEL IMPREZY
– Popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności
− Promocja walorów turystycznych miasta Karpacz i okolic
− Popularyzacja aktywnych form wypoczynku, rekreacji i sportu

Wszystkie imprezy organizowane przez Rotary Klub Karpacz Karkonosze mają charakter charytatywny, a cały dochód z nich przeznaczamy na działalnośc statutową klubu, w szczególności na dofinansowanie stypendiów naukowych dla uzdolnionych dzieci ze szkół gminnych, których sytuacja materialna rodziców nie pozwala na ich dalsze kształcenie.

II. ORGANIZATOR:
ROTARY CLUB „KARPACZ KARKONOSZE”
Organizatorzy pomocniczy:
Urząd Miejski w Karpaczu
Karkonoski Park Narodowy
Straż Miejska w Karpaczu
Komitet Organizacyjny:
• Koordynator zabezpieczenia imprezy: Mirosława Sarnacka- Prośniak, tel. 693 335 872
• Zabezpieczenie medyczne: GOPR, lekarz……tel.
• Koordynator ds. organizacyjnych: Ryszard Dzięciołowski, tel. 603-391-016
• Samochody techniczne:Ryszard Dzięciołowski, tel. 603-391-016
• Szef trasy – Jacek Wojciechowski, tel. 783-703-373
• Koordynator ds. wyżywienia – Artur Muckus – tel. 504-284-559
• Sędzia główny – Michał Kapusta
• Elektroniczny pomiar czasu – Firma DATA SPORT – tel. 602-722-968
• Dyrektor imprezy – Zbigniew Domagała – tel. 698-062-255

Zapisy – Stanisław Chromiński tel. 601-565-828 sc@artmusic.com.pl

III. Termin i miejsce
TERMIN IMPREZY 31-SIERPNIA-2019
BAZA IMPREZY – MIEJSCOWOŚĆ KARPACZ – HOTEL RELAKS, UL. OBROŃCÓW POKOJU 4

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
„ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ” jest imprezą ogólnodostępną. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
• Ma ukończone w dniu startu 18 lat.
• W zakładce zapisy pod linkiem wypełni formularz zgłoszeniowy.
• Dokona opłaty startowej w kwocie 210 złotych (w terminie 1.01-31.08.2019); W dniu zawodów złoży wypełnione i podpisane oświadczenie w biurze wyścigu oraz okaże dowód wpłaty.

UWAGA!!!
Za kompletne zgłoszenie uważa się dokonanie rejestracji i opłaty.

V. ZGŁOSZENIA I WPISOWE – OPŁATA ZA BILET WSTĘPU
Zgłoszenia przyjmowane są od godziny 12:00 w dniu 01-01-2019 do wyczerpania limitu 350 uczestników..
Opłata za udział w imprezie „ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ” – 210 złotych;

DODATKOWO! Przy zapisie na imprezy istnieje możliwość otrzymania lub dokupienia koszulki kolarskiej!

wszystkie trzy imprezy – koszulka GRATIS!
dwie imprezy – dopłata 80zł
jedna impreza – dopłata 120zł
Za 199zł istnieje możliwość skompletowania zestawu – dokupienia kolarskich spodenek!
Opłaty za bilet wstępu na imprezę sportową „Rowerem Na Śnieżkę” należy dokonać na konto:

Rotary Klub Karpacz Karkonosze
ul. Wiejska 218
58-535 Miłków

BZWBK – Numer Konta 34 1090 2633 0000 0001 2122 6543
TYTUŁ WPŁATY – Imię i Nazwisko – miejscowość – opłata za bilet wstępu – Rowerem Na Śnieżkę

UWAGA!!!

ORGANIZATOR NADAJE NUMERY STARTOWE W/G KOLEJNOŚCI WPŁAT – PO WYCZERPANIU LIMITU 350 UCZESTNIKÓW ZAPISY ZOSTANĄ ZAMKNIĘTE.
!!! Organizator nie przewiduje zwrotu wpłat w przypadku rezygnacji ze startu.

VI. KATEGORIE
Wyścig MTB – Kobiety i Mężczyźni
Na potrzeby określenia zwycięzców wg uczestników Rowerowego Wjazdu Na Śnieżkę będzie prowadzona następująca klasyfikacja kategorii wiekowych kobiet ( K ) i mężczyzn ( M ) :
KATEGORIA KOBIETY ILOŚĆ LAT ROK URODZENIA

K – M II 18-29 2001 – 1990
K – M III 30-39 1989 – 1980
K – M IV 40-49 1979 – 1970
K – M V 50-59 1969 – 1960
K – M VI 1959 I STARSI

Prowadzona będzie również klasyfikacja OPEN.
Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zostaną wyłonieni zwycięzcy wyścigu.

VII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU
Forma imprezy – jazda na czas – szosowo -terenowy – MTB
Godzinowy plan imprezy 31 – SIERPNIA – 2019
godz. 08 : 00 – 10: 00 zapisy i odbieranie pakietów startowych.
godz. 10 : 30 – 10 : 45 odprawa techniczna
godz. 10 : 45 – pilotowany start honorowy
godz. 11 : 00 – start wspólny
godz. 13 : 30 – przewidywany wjazd ostatniego zawodnika na Śnieżkę.
godz. 13 : 45 – grupowy zjazd do bazy imprezy HOTEL RELAKS
godz. 14 : 30 – przewidywany wjazd grupy do bazy imprezy HOTEL RELAKS
godz. 15 : 00 – ogłoszenie wyników i losowanie nagród.

7.A. Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie. Ubiory zawodników,które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 10:30 organizator dostarczony na Śnieżkę samochodami.

7.B. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

7.C.Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny losowe uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.

7.D. Organizator ustala limit startujących na 350 osób.
Kolejność umieszczania osób na liście startowej będzie ustalana wg prawidłowego zgłoszenia zawodnika i po dokonaniu opłaty startowej.

7.E. Trasa będzie oznakowana, zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.

7.F. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) odbędzie się w kolumnie pilotowanej przez samochód organizatora, po dojechaniu na Śnieżkę ostatniego zawodnika. Niedostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także niedopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.

7.G. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
1. Nagrody
• Dla zwycięzców w kategorii OPEN kobiet jak i mężczyzn
• Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają puchary pamiątkowe.
• Pierwsza trójka w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn otrzyma puchary pamiątkowe.
• Ponadto wszyscy uczestnicy Rowerowego Wjazdu Na Śnieżkę wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
2. W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje TZW PAKIET STARTOWY:
• Numer startowy z chipem do pomiaru czasu + dodatkowy numer na plecak,
• Koszulkę pamiątkową
• Talon na posiłek regeneracyjny ( wydawany w bazie zawodów )
• Medal pamiątkowy za ukończenie rywalizacji – wręczany po wjechaniu na Śnieżkę.
• Certyfikat ukończenia wyścigu – wypisywany w biurze wyścigu.
• Prawo do korzystania z bufetu na trasie i mecie.
• Zabezpieczenie medyczne
• Ubezpieczenie NW
• Pamiątkowe zdjęcie z trasy do pobrania ze strony internetowej www.datasport.pl
• Wyniki przesłane SMS-em na telefon komórkowy ( pod warunkiem jego podania ) – usługa będzie wykonana pod warunkiem dostępu do polskiej sieci internetowej na Śnieżce.
• Pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej: www.datasport.pl

ORGANIZATOR ROTARY KLUB KARPACZ KARKONOSZE
WPROWADZA NOWĄ KLASYFIKACJĘ DLA UCZESTNIKÓW WSZYSTKICH TRZECH IMPREZ:
Rowerem Na Szrenicę, Rowerem Na Śnieżkę, Rowerem przez Chojnik na Odrodzenie – pod nazwą
KORONA KARKONOSZY.

Najniższa suma czasów z trzech imprez daje nam zwycięzcę.
Puchary przydzielamy za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej
oraz w kategorii open, zarówno wśród pań jak i panów.

Losowanie nagrody głównej cyklu Korona Karkonoszy odbędzie się podczas ostatniego wyścigu t.j „Rowerem na Śnieżkę”. W losowaniu roweru wezmą udział tylko uczestnicy, którzy ukończyli wszystkie trzy imprezy: ROWEREM NA SZRENICĘ + ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ + ROWEREM PRZEZ CHOJNIK NA ODRODZENIE i będą obecni podczas losowania.

IX. KARY
Komisja sędziowska wraz z organizatorem może zasądzić następujące kary:
• Upomnienie.
• Kara czasowa
• Dyskwalifikacja

X. PROTESTY
• Protesty dotyczące przebiegu wyścigu, klasyfikacji, oraz wyników można składać wyłącznie pisemnie, przez okres 30 minut od ogłoszenia oficjalnych wyników. Do protestu należy załączyć kaucję w kwocie 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona w przypadku kiedy Sędzia Główny z organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

XI. RUCH DROGOWY
Wjazd rowerem na Śnieżkę będzie odbywał się na zasadzie wykorzystania dróg publicznych w sposób szczególny. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. Wszyscy zawodnicy na drodze publicznej powinni poruszać się prawą stroną jezdni. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, powstałe z winy zawodnika. Organizator ponosi odpowiedzialność za sytuacje mające miejsce na trasie w czasie trwania zawodów i powstałe z jego winy.

XII. ZABEZPIECZENIE TRASY
Podczas wyścigu ruch drogowy w mieście Karpacz będzie zamknięty, na terenu K.P.N. będą znajdować się oznakowani porządkowi, odpowiedzialni za przestrzeganie bezpieczeństwa i regulaminu wyścigu oraz 4 samochody techniczne, które będą zabezpieczały trasę i informował turystów o wyścigu.
Przejazd powrotny uczestników w mieście Karpacz podczas, na trasie „Rowerem Na Śnieżkę” odbędzie się w ruchu otwartym, uczestników obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

XIII. POMIAR CZASU
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny pomiar czasu, który odczytuje dane z chipa każdego zawodnika. Dla pewności odczytu, każdy numer startowy wyposażony jest w dwa chipy.

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wjazdu na Śnieżkę, poza wyznaczonymi strefami bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

XV. INFORMACJE DODATKOWE
ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI LOSOWE zaistniałe podczas dojazdu uczestników na rowerowy wjazd na Śnieżkę i powrotu z wjazdu. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wjazdu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. Na trasie wjazdu występują strome podjazdy, niebezpieczne zjazdy. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych, uznawanych za działanie „sił wyższych”. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego .

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wypełniając kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
• Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu z winy uczestnika.
• Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
• Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody (powstałe na zdrowiu i mieniu w trakcie imprezy) powstałe z ich winy.
• Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody powstałych z jego winy. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku powstałego z mojej winy nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.
• Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. Swoim podpisem zapewniam, ze zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora „ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi ( BEZ NUMERU PESEL ) mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Wyścigu.
• Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem imprezy „ROWEREM NA ŚNIEŻKĘ” , który odbędzie się 01 WRZEŚNIA 2018 r. i akceptuję warunki udziału w imprezie.
• Oświadczam, że ukończyłem 18 rok życia i nie będę ingerować w wygląd otrzymanego numeru startowego oraz, że zastosuję się do wytycznych co do sposobu jego zamocowania, znajdujących się na stronie internetowej cyklu. Wiem, że w przeciwnym wypadku mój czas może nie zostać odczytany, co wiązać się będzie z nieukończeniem zawodów. W przypadku rezygnacji z rywalizacji po starcie, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę pomiaru czasu, która ma swoje stanowisko przy mecie zawodów, w przeciwnym razie mogę zostać obciążony kosztami akcji poszukiwania.
• Przyjmuję do wiadomości, iż każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
• Przyjmuję do wiadomości, iż każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.
• Zawodnicy poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
• W przypadku rejestracji w dniu zawodów uczestnik jest zobowiązany wypełnić kartę rejestracyjną zawierającą powyższą klauzulę. Karta rejestracyjna nie opatrzona własnoręcznym podpisem będzie uważana za nieważną, a uczestnik może być zdyskwalifikowany.
• Każdy uczestnik po wjeździe na szczyt Śnieżki musi czekać na ostatniego uczestnika wjazdu, powrót na stadion odbywa się grupowo za samochodem prowadzącym. Powrót odbywa się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
• Samodzielny powrót, wyprzedzenie samochodu prowadzącego skutkuje dyskwalifikacją uczestnika.
Ze względu na dużą różnicę temperatury pomiędzy startem a metą, zaleca się uczestnikom przygotowanie ciepłej odzieży zapakowanej w plecaki ze swoim numerem startowym. Plecaki na metę dostarczy samochód techniczny. Odbiór plecaków tylko i wyłącznie za okazaniem numeru startowego lub dowodu osobistego.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołanie imprezy “Rowerem Na Śnieżkę”.

(Organizator)

Twoja reakcja na artykuł?

2
25%
Cieszy
0
0%
Hahaha
2
25%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
13%
Złości
3
38%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (5)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Z którym z autorów chcieliby Państwo spotkać się w Książnicy Karkonoskiej?

Oddanych
głosów
513
Puzyńska Katarzyna
35%
Twardoch Szczepan
31%
Żulczyk Jakub
35%
 
Głos ulicy
Ja lubię suschi, ja wolę burgery domowe
 
Miej świadomość
Kraina Wygasłych Wulkanów w Polsce
 
Rozmowy Jelonki
Robią kolejne drogi
 
Aktualności
Pałac w Bukowcu pięknieje
 
Aktualności
Święto Karkonoskiego Parku Narodowego
 
Aktualności
Sprawny Jelonek
 
Piłka nożna
Finał Pucharu Polski w oku kamery!
Copyright © 2002-2024 Highlander's Group