Poniedziałek, 8 sierpnia
Imieniny: Cypriana, Dominika
Czytających: 6953
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Paliwa ekologiczne

Poniedziałek, 27 sierpnia 2018, 6:24
Aktualizacja: Środa, 29 sierpnia 2018, 13:23
Autor: TS
Region: Paliwa ekologiczne
Fot. TS
Paliwami ekologicznymi nazywa się nośniki energii, które podczas użycia, spalania, wytwarzania energii nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub to zanieczyszczenie jest bardzo małe, a ich zasoby odnawiają się we względnie krótkim czasie.

Produkty spalania ekologicznych paliw są ponownie asymilowane przez rośliny, zostają więc wykorzystane do wytworzenia kolejnych paliw. Do ekologicznych zalicza się paliwa biologiczne, czyli biopaliwa: biogaz, biomasę, różne postacie drewna, słomę. Zawierają one tylko nieznaczne ilości substancji szkodliwych. W związku z tym nie skażają środowiska naturalnego.

Biomasa oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu (drewnem, trocinami, słomą zbóż i rzepakową, gałęziami wierzby, liśćmi, igliwiem, makulaturą itd.), rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych. Z powodu wysokich cen węgla i koksu wzrosło zainteresowanie takimi paliwami wchodzącymi w skład biomasy jak: drewno, trociny, słoma zbóż i rzepaku, gałęzie wierzby, liście, igliwie, makulatura itd.

JAKIE WYRÓŻNIAMY RODZAJE BIOMASY:

• drewno o niskiej jakości technologicznej oraz odpadowe;
• słomę, makuchy i inne odpady produkcji rolniczej;
• odchody zwierząt;
• osady ściekowe;
• wodorosty uprawiane specjalnie w celach energetycznych;
• odpady organiczne, np. wysłodki buraczane, łodygi kukurydzy, trawy, lucerny;
• oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce.
• w Polsce na potrzeby produkcji biomasy można uprawiać rośliny szybko rosnące: wierzba wiciowa, malwa pensylwańska, słonecznik bulwiasty, róża bezkońcowa, rdest sachaliński , trawy wieloletnie.

Spalanie biomasy jest uważane za korzystniejsze dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, gdyż zawartość szkodliwych pierwiastków w biomasie jest niższa niż w przeciętnym węglu.

Najbardziej popularnym paliwem ekologicznym jest drewno, w Polsce łatwo dostępne. Drewno do opalania budynku może być nieprzetworzone lub przetworzone. Drewno nieprzetworzone dostępne jest jako opałowe, kora, igliwie, liście, zrębki, gałęzie, wióry, wiklina, trociny. Drewno przetworzone to brykiety i pelety.

BIOGAZ - powstaje wskutek fermentacji ścieków miejskich, odchodów zwierząt hodowlanych, odpadów z przemysłu spożywczego i innych odpadów organicznych. Bakterie rozkładają substancje organiczne na metan (ponad 60% w składzie biogazu) i dwutlenek węgla (około 35%). Biogaz służy do zasilania kotłów grzewczych i kuchni gazowych.

Publikacja sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Publikacja zrealizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego

Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group