Poniedziałek, 15 sierpnia
Imieniny: Marii, Napoleona
Czytających: 7787
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Odśnieżanie, nawisy śnieżne, sople – obowiązki, kontrole

Piątek, 15 stycznia 2016, 8:25
Aktualizacja: Poniedziałek, 18 stycznia 2016, 15:35
Autor: SM
Jelenia Góra: Odśnieżanie, nawisy śnieżne, sople – obowiązki, kontrole
Fot. SM Jelenia Góra
W związku zapowiadanymi opadami śniegu, Straż Miejska w Jeleniej Górze przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku utrzymania należytego stanu chodnika przylegającego do nieruchomości. Do obowiązków należy również usuwanie sopli i nawisów śnieżnych w miejscach gdzie stwarzają one zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzają kontrole porządkowe w tej kwestii.

Za nie zastosowanie się do swoich obowiązków właścicielom nieruchomości (administratorom) grożą grzywny w postaci mandatu karnego lub wniosek o ukaranie do sądu.

- Przypomnijmy. Obowiązek utrzymania w czystości, przylegających do posesji chodników, spoczywa na właścicielach nieruchomości. Wynika on wprost z ustawy - mówi Artur Wilimek rzecznik SM w Jeleniej Górze.

Za chodnik ustawa uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

Wskazać należy, że w rozumieniu ustawy za właścicieli uznaje się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Co istotne, właściciel nieruchomości nie zawsze jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika. Sytuacja taka nie występuje wtedy, gdy dopuszczony jest na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Jeśli podmiotem pobierającym opłaty jest gmina lub firma, to ona odpowiada za utrzymanie czystości, a w konsekwencji na nią spadnie ewentualna odpowiedzialność za wypadek na takim chodniku.

Poważnym zagrożeniem dla pieszych i pojazdów są spadające z budynków sople i nawisy śnieżne. Również przy tego typu zaniedbaniach właściciel lub zarządca nieruchomości może spodziewać się wizyty strażników. Dodatkowo gdy dojdzie do wypadku poszkodowany moze domagać się odszkodowania na drodze sądowej.

Art. 5 USTAWY z dnia 13 września 1996 r. "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach": Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

Sprawy te reguluje również "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra" - przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 129/XIX/2007 z dnia 27 listopada 2007 roku. Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2008 roku.

Rozdział 2, dotyczący uprzątania błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego a w nim § 3 mówi:

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego poprzez:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, podwórzy, przejść, bram, dróg publicznych i przejść dla pieszych, itp;
2) gromadzenie w pryzmach obok jezdni lub skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu oraz lodu (uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bram, podwórzy, przejść, itp.) z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji lub urządzeń odwadniających;
3) usuwanie z dachów i gzymsów budynków, sopli lodowych i nawisów śniegu, stwarzających zagrożenie dla przechodniów oraz użytkowników nieruchomości;

W razie pytań lub wątpliwości należy kontaktować się ze Strażą Miejską po numerem telefonu 75 75 251 62.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (36) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group