Niedziela, 26 czerwca
Imieniny: Jana, Pawła
Czytających: 8552
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych w powiecie

Wtorek, 7 kwietnia 2015, 7:38
Aktualizacja: 15:06
Autor: Mea/Ts
Powiat: Mniej pieniędzy dla niepełnosprawnych w powiecie
Fot. Mea
Ponad 1 mln 800 tys. zł otrzymał Powiat Jeleniogórski z PFRON–u na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. To mniej niż w ubiegłym roku. – Przez to musimy obniżyć np. kwotę dofinansowania na aparaty słuchowe o połowę, czy też ograniczyć dotację do turnusów rehabilitacyjnych, która będzie teraz przyznawana jedynie niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży – mówiła Monika Kardyś z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Temat rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poruszany był na ostatniej sesji Rady Powiatu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. przyznał Powiatowi Jeleniogórskiemu 300 tys. zł na rehabilitację zawodową, ponad 337 tys. zł na rehabilitację społeczną oraz prawie 444 tys. zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy OT TWK, utworzonego w Kowarach w ramach realizacji obszaru F "Programu wyrównywania różnic między regionami II".

Zadania z rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych: 150 tys. zł przeznaczone będzie na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, kolejne 150 tys. zł zaplanowano na dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, poniesionych przez pracodawcę. Powiatowy Urząd Pracy otrzymał mniej środków o 20 tys. w porównaniu do ubiegłego roku.

Również środki finansowe na rehabilitację społeczną dla PCPR-u są niższe niż w roku ubiegłym o 12 tys. zł. Obniżenie poziomu środków finansowych na wykonanie w 2015 r. zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uniemożliwia realizację wszystkich potrzeb, wynikających ze złożonych do Centrum wniosków. - Ok. tysiąc osób korzysta rocznie z dotacji na rehabilitację społeczną – zaznaczyła Monika Kardyś.

Na turnusy rehabilitacyjne zaplanowano 60 tys. zł. - Dofinansowanie zostanie skierowane do grupy dzieci i młodzieży do 24 roku życia, uczącej się, wraz z opiekunami – mówiła Monika Kardyś.
Na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przeznaczono 30 tys. zł. Przyznanie dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych) będzie ustalane na podstawie indywidualnych potrzeb wnioskodawców, z uwzględnieniem praktycznego zastosowania sprzętu oraz likwidacji bariery i poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie wyniesie do 95% kosztów przedsięwzięcia.

Na sport, kulturę, rekreację i turystykę przewidziano ponad 23 tys. 600 zł i przyjęto zasadę dofinansowania podmiotom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych do cyklicznych, corocznych imprez, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do kilku kosztownych imprez - dofinansowanie do jednej z nich (z wyjątkiem wycieczek zagranicznych) - w wysokości 60% kosztów przedsięwzięcia. Z tych też względów dofinansowanie otrzyma siedem podmiotów na realizację dziewięciu imprez.

Na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przewidziano ponad 223 tys. 502 zł. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wyniesie do 80% kosztów sprzętu. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wyniesie do 150% sumy udziału własnego i limitu ustalonego przez NFZ dla danego przedmiotu lub środka.

- Jednak w przypadku zaopatrzenia dorosłych osób niepełnosprawnych w aparaty słuchowe dofinansowanie będzie się kształtowało w wysokości do 500 zł do jednego aparatu słuchowego oraz do 50 zł do jednej wkładki usznej. Trzeba podkreślić, że w ubiegłym roku dofinansowanie do aparatu wynosiło 1040 zł, czyli obecnie jest to o połowę mniej – powiedziała Monika Kardyś.

Wydatkowanie środków w poszczególnych zadaniach będzie się odbywało do chwili ich wyczerpania. Jakiekolwiek zmiany będą możliwe w wypadku zwiększenia przez PFRON limitu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ponadto dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowarach wyniesie prawie 444 tys. zł. Koszt rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie wynosi 14.796 zł, a w zajęciach bierze udział 30 osób.

Film Telewizji StrimeoTV

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group