Poniedziałek, 3 października
Imieniny: Teresy, Jana
Czytających: 3959
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Kryterium Uliczne i XII Czasówka Sudecka

Czwartek, 21 kwietnia 2016, 1:57
Aktualizacja: Czwartek, 21 kwietnia 2016, 2:10
Autor: MDvR
Region: Kryterium Uliczne i XII Czasówka Sudecka
Fot. archiwum
W ostatni dzień kwietnia (30.04) odbędzie się XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej", a dzień później kolejna impreza kolarska – XII Czasówka Sudecka – jazda indywidualna na czas na trasie Podgórzyn – Przesieka.

XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej"

I. Cel wyścigu
- popularyzacja kolarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- promocja miasta Jelenia Góra
- popularyzacja walorów kulturalnych i turystycznych ziemii jeleniogórskiej

II. Organizator
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17

III. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz Kalendarza Masters Puchar Polski, CHG

IV. Zasady rozgrywania wyścigu
Wyścig odbędzie się na okrążeniu przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym zgodnie z przepisami PZKol i obowiązującym regulaminem.
Każde okrążenie będzie punktowane ( co trzecie 5, 3, 2, 1 pkt pozostałe 2, 1 pkt . )
Zwycięzcą kryterium zostaje ten zawodnik, który zgromadzi największą ilość punktów i ukończy wyścig .
Zawodnicy zdublowani będą wycofywani z wyścigu.

V. Termin i trasa
Kryterium odbędzie się w dniu 30 kwietnia (sobota) 2016 r. w Jeleniej Górze-Cieplice Zdrój ul. Cervi (start i meta) -Hotel Cieplice >Cervi >Cieplicka> Pułaskiego>Staszica>Cervi , długość jednego okrążenia 1900 m

VI. Uczestnictwo
- kategorie wiekowe:
- kat. Dzieci 6 - 8 lat (rocznik 2010 - 2008)
- kat. Dzieci 9 - 10 lat (rocznik 2007 - 2006)
- kat. Dzieci 11 - 12 lat (rocznik 2005 - 2004)
dzieci startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów i w ich obecności
- kat. Młodzik 13 - 14 lat (rocznik 2003 - 2002)
- kat. Junior młodszy 15-16 lat (rocznik 2001 - 2000)
- kat. Junior 17 - 18 lat (rocznik 1999-1998)
- kat. Masters M 30 30 - 39 lat (rocznik 1986 - 1977)
- kat. Masters M 40 40 - 49 lat (rocznik 1976 - 1967)
- kat. Masters M 50 50 - 59 lat (rocznik 1966 - 1957)
- kat. Masters M 60 60 - 69 lat (rocznik 1956 - 1947)
- kat. Masters M 70 70 – i starsi (rocznik 1946 - ……)
- kat. Mężczyzn Niezrz. Open 19 lat – i starsi (rocznik 1997 - …….)
(start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)
W kategorii Młodzik, Junior mł., Junior i Masters - obowiązuje posiadanie aktualnej licencji kolarskiej na 2016 rok oraz badań lekarskich . Ponadto wszystkie kategorie obowiązują kaski kolarskie sztywne.

VII. Dystans
- kat. Dzieci 6 - 8 lat dystans 500 m na kreskę
- kat. Dzieci 9 - 10 lat dystans 1900 m ( 1 okr.) na kreskę
- kat. Dzieci 11 - 12 lat dystans 3800 m ( 2 okr.) na kreskę
- kat. Młodzik 13 - 14 lat dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Junior mł. 15 - 16 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
- kat. Junior 17 - 18 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty
- kat. Masters M30 30 - 39 lat dystans 34,2 km (18 okr.) na punkty
- kat. Masters M40 40 - 49 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
- kat. Masters M50 50 - 59 lat dystans 28,5 km (15 okr.) na punkty
- kat. Masters M60 60 – 69 lat dystans 22,8 km (12 okr.) na punkty
- kat. Masters M70 70 i starsi dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Kobiety Open dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty
- kat. Mężczyźni Niezrzesz.Open dystans 17,1 km ( 9 okr.) na punkty

VIII. Zgłoszenia
Przyjmowanie zgłoszeń w biurze wyścigu Hotel Cieplice ul.Cervi) w dniu 30 kwietnia 2016r. (sobota) dla kategorii dzieci od 9.00 do 10.00, dla kategorii młodzik, junior mł., junior i masters od godz. 9.00. do godz.10.30
Program minutowy kryterium
godz. 10.30 start kat. Dzieci 6-8 lat
godz. 10.40 start kat. Dzieci 9-10 lat
godz. 10.40 odprawa techniczna dla kat. Młodzik, Junior mł., Junior, Kobiety i Masters
godz. 10.50 start kat Dzieci 11-12 lat
godz. 11.00 start kat. Młodzik
start kat Junior mł
start kat Junior start kat. Kobiety Open, M70, kat. Mężczyźni niezrzesz. Open
start kat. Masters M50, M60 ,
start kat. Masters M30, M40
godz. 15.30 zakończenie kryterium

IX. Nagrody
Puchary I miejsca , nagrody rzeczowe w każdej kategorii dla trzech pierwszych zawodników a dyplomy dla sześciu.
Dla dzieci pamiątkowe medale i dyplomy oraz drobne upominki.

X. Zasady finansowania
Organizatorzy pokrywają koszty zabezpieczenia medycznego, organizacyjnego, sędziowskiego i inne wydatki związane z organizacją wyścigu.
Opłaty startowe zgodnie z przepisami PZKol i Komisji Masters
Dzieci startują bez opłaty startowej

XI . Postanowienia końcowe
Komisję sędziowską powoła DZKol w porozumieniu z organizatorem.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione ,zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Ponadto prawo startu mają zawodnicy posiadający badanie lekarskie oraz ubezpieczenie NW i OC

XII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy:
- Michał Włoszczowski - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra
- Aleksandra Kucab - Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów Jelenia Góra

Uwaga mieszkańcy Jeleniej Góry Cieplic

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. w godz. 10:30 - 15:30 odbędzie się XIX Ogólnopolskie Kryterium Uliczne o Puchar Karkonoszy z okazji "Wiosny Cieplickiej". W związku z tym będą zamknięte dla ruchu kołowego ulice: Hotel Cieplice ul. Cervi > Cieplicka> Pułaskiego> Staszica> Cervi

Gorąco przepraszamy za utrudnienia !!!

Organizatorzy
Tel. 607 49 57 37 –Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze

'XII Czasówka Sudecka - jazda indywidualna na czas Podgórzyn - Przesieka

I. Cel wyścigu
- promocja Gminy Podgórzyn , Powiatu jeleniogórskiego, województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Gmina Podgórzyn ul. Żołnierska 14

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz kalendarza masters CH I ,G I

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii :
młodzik, junior mł., junior, senior, Cyklosport i Masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2016 oraz
badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Podgórzyn-Przesieka /k Jeleniej Góry
w dniu 1.05 . 2016 r. (niedziela)
biuro wyścigu – Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE” ul. Żołnierska 13 ,
58-562 Podgórzyn.
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 do godz.11.00 w biurze zawodów.
- odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.15
- Start : godz.12.00 Podgórzyn obok Stacji Benzynowej
- meta : Przesieka/droga Sudecka

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach
w dniu 1.05.2016 r. (niedziela). Dystans 7300 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują przepisy ruchu drogowego-prawa strona Zakończenie około godz. 15.30 - Centrum Aktywności Społecznej „POGÓRZE”
ul. Żołnierska 13 , 58-562 Podgórzyn.
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem.
Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2003-2002
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2001-2000
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1999-1998
Elita M , i Elita K 19 - lat rocznik 1997 i starszy/a
Cyklosport 19 -29 lat rocznik 1997 -1987
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1986 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1986-1977
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1976-1967
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1966-1957
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1956-1947
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1946 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej czasówek karkonoskich , zwycięża zawodnik ,który zdobędzie największą ilość punktów .
W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycje.
Suma punktów zdobytych w 5-ciu edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji finałowej), decyduje o wygraniu cyklu czasówek karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów .

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2016. Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne .

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice)- Pogwizdów 1.10.2016 r. :
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (8)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group