Wtorek, 28 czerwca
Imieniny: Ireneusza, Leona
Czytających: 2323
Zalogowanych: 0
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Karkonosze Cup 2013

Środa, 26 czerwca 2013, 15:11
Aktualizacja: 15:19
Autor: MDvR
Już niebawem rusza cykl turniejów w siatkówce plażowej amatorów o Puchar Starosty Powiatu Jeleniogórskiego organizowanego przez Okręgowe TKKF „Karkonosze”.

Terminy turniejów zaliczanych do cyklu:

Data - godz. rozpoczęcia - rodzaj turnieju - miejsce
* 29.06.2013 sobota - 10.00 - pary - MOS Jelenia Góra, basen, ul. Sudecka
* 06.07.2013 sobota - 10.00 - pary - MOS Jelenia Góra, basen, ul. Sudecka
* 24.08.2013 sobota - 10.00 - pary - MOS Jelenia Góra, basen, ul. Sudecka
* 31.08.2013 sobota - 10.00 - pary - MOS Jelenia Góra, basen, ul. Sudecka

Regulamin

I. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do każdego turnieju – w dniu turnieju w godz. 9.30-9.50

2. Wpisowe; 20 zł. od pary

II. Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i w zgłoszeniu do turnieju złożą pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach,

2. W rozgrywkach mają prawo brać udział zespoły których członkami mogą być zawodnicy pełnoletni, nie zgłoszeni do rozgrywek Centralnych organizowanych przez PZPS ( II liga i wzwyż). Organizator może dopuścić do turnieju osoby niepełnoletnie pod warunkiem złożenia, w obecności organizatora, oświadczenia rodzica o zgodzie na udział w zawodach

3. Zgłoszenie do zawodów:
zgłoszona lista zawodników (maksymalnie 2 mężczyzn puls kobieta) obowiązuje w czasie rozgrywania meczów w jednym turnieju - zgłoszenie w/g załącznika nr 1 do regulaminu,

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zespoły mieszane: kobiety-mężczyźni bez ograniczeń.
Zespół, w którego składzie jest kobieta(-y) otrzymuje, w meczu w którym gra (grają),
10% punktowy setowy handicap (zaokrąglany w górę do pełnego punktu),

5. Mecze rozgrywa zespół w składzie dwuosobowym, niezmiennym w czasie meczu.
Z przyczyn losowych zawodnik może być, za zgodą organizatora, zmieniony w trakcie meczu. Sytuacja ta wyklucza zmienionego zawodnika z dalszego uczestnictwa w rozgrywanym tego dnia turnieju. Zawodnicy w danym turnieju, mogą uczestniczyć w rozgrywkach tylko jednego zespołu,

6. Zespoły zgłoszone do turnieju powinny na meczu występować w jednolitych koszulkach,

7. Zawodnicy występują w czasie meczu bez obuwia sportowego (grają na bosaka),

8. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.

III. Miejsce rozgrywek:

Boiska do siatkówki na basenie MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka.

IV. System rozgrywek

1. W zależności od ilości uczestniczących drużyn organizator każdorazowo ustali system rozgrywek poszczególnych turniejów (grupowy, brazylijski, pucharowy itp.), ilość setów potrzebnych do wyłonienia zwycięzcy spotkania, punktację w poszczególnych setach, a także punktację za wynik spotkania. Dla rozgrywek prowadzonych systemem brazylijskim organizator do turnieju głównego dopuszcza maksymalnie 16 drużyn. W przypadku zgłoszenia się większej ilości drużyn zostaną rozegrane eliminacje wstępne wg zasad ustalonych przez organizatora.

2. Mecze rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Przepisami gry w piłkę siatkową plażową zatwierdzonymi przez PZPS z modyfikacjami dopuszczanymi przez organizatora.

3. Zespoły przygotowują się do spotkań poza wydzielonym boiskiem.

4. Przed meczem zespoły mają prawo do wspólnej 2 minutowej rozgrzewki na boisku.

5. Każdy zespół ma prawo do jednej 30 sekundowej przerwy w secie

6. Zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem umożliwiający ich identyfikację

7. Protesty dotyczące konkretnego spotkania mogą być składane organizatorowi przed tym spotkaniem, w trakcie jego trwania lub do 5 min po jego zakończeniu. Protest musi być złożony na piśmie (składający protest musi go opłacić kwotą 30 zł). Protest nie może dotyczyć meczowych decyzji sędziego podjętych w trakcie spotkania.


V. Punktacja generalna cyklu turniejów “Karkonosze Cup” 2013

1. Zwycięzcą rozgrywek “Karkonosze Cup” 2013, Mistrzem Jeleniej Góry w piłce siatkowej plażowej 2013 oraz zdobywcą Pucharu Starosty Powiaty Jeleniogórskiego zostaje zawodnik który uzyska największą ilość punktów rankingowych w rozliczeniu całego cyklu rozgrywek bez względu na ilość startów w poszczególnych turniejach przy czym do klasyfikacji końcowej zalicza się punktację z trzech najwyżej punktowanych turniejów. Trzech pierwszych zawodników w cyklu otrzyma puchary ufundowane przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego

2.Punktacja rankingowa w poszczególnych turnieju zaliczana do cyklu “Karkonosze Cup” 2013 będzie obliczana w/g poniższych zasad:

Miejsce - punkty
1. - 25
2. - 22
3. - 19
4. - 16
5-6. - 13
7-8. - 10
9-12. - 7
13-16. - 4
17-24. - 2
>24. - 1

Punkty rankingowe przyznawane są za zajęte miejsca zawodnikom a nie zespołom.

W turniejach par, w przypadku, gdy w danym turnieju gra trzech graczy (np.2 mężczyzn puls kobieta), punkty za turniej przyznawane są proporcjonalnie do ilości rozegranych setów przez poszczególnych zawodników.

3.Zwycięzcy w poszczególnych turniejach cyklu (para) otrzymują puchary.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zapewnia piłkę do gry
2. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki
3. Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach
4. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się na koszt własny
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone i zagubione przed, w czasie oraz po turnieju
6.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu i zasad gry
7. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyzję podejmuje organizator
8. Szczegółowych informacji w sprawie rozgrywek udziela kolega Marian Mójta tel. kom. 782 496 561, e-mail; mojtatem@poczta.onet.pl

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group