Sobota, 20 sierpnia
Imieniny: Bernarda, Sobiesława
Czytających: 2441
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Gospodarka niskoemisyjna – co warto wiedzieć

Piątek, 29 czerwca 2018, 6:13
Aktualizacja: Sobota, 30 czerwca 2018, 11:10
Autor: TS
Region: Gospodarka niskoemisyjna – co warto wiedzieć
Fot. TS
Gospodarka niskoemisyjna to taka gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych.

W ramach takiej gospodarki w sposób efektywny zużywa się lub wytwarza energię i materiały, a także usuwa bądź odzyskuje odpady metodami minimalizującymi emisję gazów cieplarnianych.

Gospodarka niskoemisyjna jest ważnym tematem zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w poszczególnych państwach, województwach, gminach, a nawet miastach. Unia Europejska określiła, że zgodnie z zasadami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w okresie finansowania 2014-2020, wszystkie państwa członkowskie muszą część otrzymanych środków przeznaczyć na projekty związane z gospodarką niskoemisyjną, będzie to 20% na rozwój regionów lepiej rozwiniętych, 15% na rozwój regionów w okresie przejściowym, 12% na rozwój regionów słabiej rozwiniętych.

Polska jest krajem, w którym paliwa kopalniane, stanowiące główne źródło emisji gazów cieplarnianych, wykorzystywane są na szeroką skalę, oznacza to potrzebę przejścia z gospodarki wysokoemisyjnej do gospodarki niskoemisyjnej. W związku z tym, polski rząd zdecydował się na stworzenie Narodowego Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. W dokumencie tym jako główny cel określono: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju”.

Także na Dolnym Śląsku jedną z osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 stanowi Gospodarka niskoemisyjna. Zaplanowano w nim wydatkowanie ponad 392 mln euro, z wspominanego już Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, właśnie na ten cel. Na poniższym rysunku przestawiono pięć opracowanych w dokumencie priorytetów inwestycyjnych, związanych z osią priorytetową Gospodarka niskoemisyjna.

Tworzenie planów i programów rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest więc bardzo powszechne. Dzieje się tak nie tylko ze względu na dyrektywy unijne, które nakazują działanie w tym zakresie.

Przesłankami przemawiającymi za zainteresowaniem się tym tematem jest także:
• wyczerpywanie się surowców;
• wzrost emisji zanieczyszczeń w tym emisji gazów cieplarnianych;
• wzrastająca degradacja środowiska;
• postępująca utrata różnorodności biologicznej;
• wpływ zanieczyszczeń na zdrowie ludzi.

Odpowiedzialność za zdrowie nasze i naszych dzieci, wymaga wprowadzenia wielu zmian przyczyniających się do poprawy jakości powietrza, czystości wód i ograniczenia zanieczyszczeń. Stopniowe kroki w obrębie zmiany złych nawyków w szybkim czasie mogą przynieść wymierne korzyści dla środowiska naturalnego.

Publikacja sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Publikacja zrealizowana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego

Poglądy autorów i treści zawarte w publikacji nie zawsze odzwierciedlają stanowisko WFOŚiGW we Wrocławiu

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group