Sobota, 27 listopada
Imieniny: Waleriana, Maksymiliana
Czytających: 5754
Zalogowanych: 14
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: DYREKTOR POGOTOWIA RATUNKOWEGO W JELENIEJ GÓRZE OGŁASZA

Poniedziałek, 8 listopada 2021, 9:32
Aktualizacja: 9:35
Autor: TS
Konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Pogotowiu Ratunkowym w Jeleniej Górze,
w zakresie świadczeń wykonywanych przez :

1. lekarzy systemu, tj :
a) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej lub neurologii albo będących po drugim roku specjalizacji w tej dziedzinie i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne, lub
b) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, kardiologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii, lub
c) mających ukończony moduł podstawowy w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii ogólnej
w ramach szkolenia specjalizacyjnego i kontynuujących szkolenie specjalizacyjne lub mających zakończone szkolenie specjalizacyjne oraz posiadać tytuł specjalisty.

2. pielęgniarki systemu, ratowników medycznych, ratowników medycznych – kierowców - spełniających warunki ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.),

Świadczenia objęte zamówieniem udzielane będą w rejonie operacyjnym Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
z szacunkową ilością osób uprawnionych do świadczeń:
Jelenia Góra – 146 377, Lwówek Śl. – 47 014,
Kamienna Góra - 40 700, Lubań – 55 900.

Czas trwania umowy - od dnia 01 grudnia 2021 r. od godz. 7:00 do 01 stycznia 2023 r. do godz. 7.00 .

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, ul. Ogińskiego 6 w pok. Nr 8, w godz. od 8.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „ogłoszenia”. Dodatkowe informacje udzielane będą w Dziale Kadr Pogotowia Ratunkowego pod numerem telefonu 75 75 222 91.

Oferty należy składać na formularzu, w Sekretariacie Pogotowia pok. Nr 4, do dnia 10 listopada 2021 do godz. 9:00

Formularze konkursowe można pobrać w Sekretariacie Pogotowia lub ze strony internetowej www.999.jgora.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 września o godz.1000.

Termin związania ofertą – 30 dni od wyznaczonej daty składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenia

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group