Czwartek, 13 sierpnia
Imieniny: Diany, Heleny
Czytających: 3781
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Debata kandydatów

Wiadomości: Jelenia Góra
Wtorek, 21 listopada 2006, 0:00
Aktualizacja: Sobota, 3 lipca 2010, 14:10
Autor: TEJO
Fot. Krzysztof Knitter
Internauci zapytali, pretendenci do prezydenckiego fotela odpowiedzieli. Zwycięzcy pierwszej tury wyborów Miłoszowi Sajnogowi ze Wspólnego Miasta oraz zdobywcy drugiego miejsca Markowi Obrębalski z Platformy Obywatelskiej przekazaliśmy Wasze pytania.

Miłosz Sajnog odpowiedział na nie w redakcji Jelonki.com, a Marek Obrębalski – przepraszając, że z obiektywnych względów nie mógł się tam stawić, przysłał odpowiedzi przez e-mail.

Uczestnikom debaty przekazaliśmy te pytania, które zadaliście do czwartku. Ze względów technicznych i redakcyjnych zapytania powtarzające się zostały połączone.

Co zwykły mieszkaniec zauważy, a dotychczas nie widział, kiedy jeden z Panów zostanie prezydentem?
Marek Obrębalski: Sprawnie obsługiwanych mieszkańców i inwestorów.
Miłosz Sajnog: Zobaczy miasto przyjazne, uśmiechnięte i otwarte, w którym będzie się dobrze żyło.

Czy będziemy mieli wiceprezydenta znającego się na oświacie?
Obrębalski: Wiceprezydent zajmujący się kompleksem spraw społecznych z pewnością poprawi także stan jeleniogórskiej oświaty.
Sajnog: Drugie stanowisko wiceprezydenta jest wolne. Zostało zaproponowane panu Obrębalskiemu, jeśli dojdzie do koalicji z PO i PiS-em w radzie miasta. Jeśli nie dojdziemy do porozumienia z partnerami, być może propozycję otrzyma Sylwester Urbański.

Czy Pan Obrębalski dopuszcza możliwość powstania koalicji z SLD i czy Pan Kusiak może liczyć na stanowisko wiceprezydenta? Jeśli nie, to kogo przewiduje Pan na swojego zastępcę?
Obrębalski: Nie dopuszczam takiej możliwości, a pan Kusiak nie może liczyć na
stanowisko mojego zastępcy. Jednym z wiceprezydentów będzie Jerzy Łużniak.

Czy pan Obrębalski przewiduje powołanie p. Sajnoga na stanowisko wiceprezydenta?
Obrębalski: Skłonny jestem rozważyć kandydaturę pana Sajnoga.

Czy i jakie konkretnie zmiany personalne w Urzędzie Miasta Panowie przewidują?
Sajnog: Przedstawiłem panów: Sylwestra Urbańskiego, Roberta Prystroma i Wiesława Gierusa jako pewnych współpracowników w ratuszu. Podamy nazwisko osoby, którą zaproponujemy na stanowisko sekretarza urzędu miasta. To lubiany urzędnik z dużym stażem, który zna się na rzeczy. Będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie otwartych konkursów na stanowiska naczelników poszczególnych wydziałów, które uważamy, że muszą być zmienione.
(Już wiemy, że jest to Jadwiga Reder-Sadowska, miejska rzeczniczka praw konsumentów – red.)
Obrębalski: Zamierzam wprowadzić nową strukturę organizacyjną urzędu miasta, a w ślad za tym w drodze konkursu powołani zostaną szefowie niektórych wydziałów.

Ile mieszkań rocznie i komu będzie przyznawanych? Co zrobić w celu usprawnienia sposobu przyznawania mieszkań (obecnie jest sporo pustostanów)?
Sajnog: Z pracownikami ZGL-ów znaleźliśmy około 100 pustych mieszkań. Chcemy je zasiedlić w pierwszej kolejności. Pragniemy ułatwić mieszkańcom remonty takich lokali. Chcemy przyspieszyć wykup mieszkań z bonifikatą 99 procent. Taką samą bonifikatę wprowadzimy na wykup gruntu. Wówczas większość obecnych najemców będzie mogła wykupić swoje mieszkanie i zacząć o nie dbać.
Drugą sprawą jest przeznaczenie w Jeleniej Górze terenów pod budownictwo komunalne: jednorodzinne i wielorodzinne oraz rozpisanie przetargów dla dewelopperów, którzy postawią budynki komunalne, a gmina zagwarantuje ich przejęcie. Dzięki temu wyjdzie taniej. Program rozłożony jest na lata.
Obrębalski: Nie jestem za nowym budownictwem komunalnym. Mieszkania socjalne z pewnością wyłącznie dla rodzin ubogich. Komisyjne przyznawanie mieszkań w oparciu o przejrzyste kryteria.

Kulejąca komunikacja miejska: czy nie nadszedł czas radykalnych zmian?
Obrębalski: W MZK konieczne są zmiany organizacyjne. Dostosowanie pojemności autobusów do liczby przewożonych pasażerów. Ponadto włączenie do komunikacyjnej obsługi miasta prywatnych przewoźników.
Sajnog: Tak, ale MZK jest przedsiębiorstwem, które wymaga dofinansowania, a na to gminy nie stać. Postaramy się znaleźć silnego partnera, który wejdzie do MZK i dofinansuje zakład. Trzeba poprawić jakość pracy przewoźnika. Z planów mojego konkurenta wiem, że zamierza on doprowadzić do wolnej obsługi najbardziej dochodowych linii, a to spowoduje natychmiastowy upadek MZK i wyprzedanie go za bezcen.

Czy w centrum będzie można zaparkować samochód za darmo? Co będzie z piętrowym parkingiem?
Sajnog: Parking wielopoziomowy musi być błyskawicznie otwarty, ale to się wiąże z nowym planem ruchu na ulicy Pijarskiej. Parkingi w centrum powinny być darmowe: Jelenia Góra to miasto turystyczne i turysta nie może być „karany” opłatą parkingową za to, że do nas przyjechał. Ale wszystko zależy od uchwały rady miasta.
Obrębalski: W centrum powinno być więcej miejsc parkingowych. Dla stałych użytkowników wprowadzone być powinny ulgowe karnety (wykupowane indywidualnie dla każdego pojazdu). Piętrowy parking jest własnością prywatną. Powinien być możliwie szybko uruchomiony.

Co z odrapanymi elewacjami pięknych zabytkowych budynków, nieremontowanych od czasów Hitlera np. na ulicy Wojska Polskiego?
Sajnog: Jelenia Góra musi przyjąć program rewitalizacji całego miasta. Remont całego budynku kosztuje od 500 do 800 tysięcy złotych. Chcemy uzyskać środki z UE i w oparciu o te pieniądze to robić. Moim najważniejszym celem będzie takie opracowanie budżetu, aby znalazły się w nim środki na wkłady własne do projektów unijnych.
Obrębalski: Piękna, zabytkowa zabudowa powinna być objęta w możliwie krótkim okresie kompleksową rewitalizacją. Ulica Wojska Polskiego objęta jest już takim programem. Jego realizacja może być dofinansowana ze środków unijnych.

Czy na terenie basenu w Sobieszowie powstaną baseny zakryte z wodami termalnymi? Inwestor jest, tylko rada miasta nie wyraziła zgody.
Obrębalski: Decyzję w tej sprawie podejmie zapewne nowo wybrana rada miejska.
Sajnog: Inwestor chce stworzyć odkryte baseny. Rozmawiałem z nim. Nie wie, czy pod gruntem znajduje się gorąca woda. Jest na etapie tworzenia odwiertów. Rada nie zgodziła się na dzierżawę tych terenów, ale projekt nie został przekazany radnym przed głosowaniem. Chcemy przekonać się, jakie oczekiwania ma inwestor w stosunku do Jeleniej Góry.

Co z nieużytkami przy ulicy Karola Miarki, dawny teren Celwiskozy?
Sajnog: Stworzymy tam jeleniogórski park przemysłowy i specjalną podstrefę ekonomiczną. Te tereny będą wykorzystywane do rozwoju przemysłu w naszym mieście.
Obrębalski: Poddać je trzeba rewitalizacji, przyciągnąć odpowiedni kapitał inwestycyjny i przekazać te tereny przedsiębiorcom.

Czy zbiornik Sosnówka będzie przeznaczony do celów rekreacyjnych? Czy zostanie zrealizowany pomysł p. Dzięciołowskiego, utworzenia płytkiego zbiornika rekreacyjnego na strumieniu płynącym z Dziwiszowa?
Obrębalski: Zbiornik Sosnówka położony jest na terenie gminy Podgórzyn. Jako zbiornik związany z ujęciem wody pitnej nie może być – wedle obowiązującego prawa – przeznaczony na cele rekreacyjne. Pomysł pana Dzięciołowskiego wymaga rozważenia.
Sajnog: Zastosowanie rekreacyjne akwenu w Sosnówce, jako zbiornika wody pitnej dla Jeleniej Góry, jest zakazane ustawowo. Jest w mieście kilka niewykorzystanych basenów, o tym pod górą Szybowcą mówi pewnie pan Dzięciołowski. Nie widzę problemu, aby te obiekty od nowa zagospodarować.

Jakie zostaną podjęte działania w celu przyciągnięcia do regionu inwestorów?
Sajnog: Wprowadzenie podstrefy ekonomicznej. Dookoła miasta mamy już takie zakłady w Piechowicach i Janowicach Wielkich. Trzeba zagospodarować, uzbroić i wypromować tereny inwestycyjne, bo nasza oferta nie jest absolutnie znana. Moim celem jest utworzenie przynajmniej jednego zakładu pracy na 300 miejsc w ciągu czterech lat, podpisanie umowy na koleje i budowa jeszcze jednego zakładu.
Obrębalski: Konieczna jest weryfikacja inwestycyjnej przydatności terenów miejskich, przygotowanie odpowiedniej oferty inwestycyjnej i jej promocja. Ponadto ważna jest przyjazna atmosfera i sprawna obsługa inwestora w urzędzie miasta.

Czy zamierzają Pan obniżyć podatki dla mieszkańców Jeleniej Góry?
Obrębalski: Organem właściwym do ustalania stawek podatków i opłat lokalnych jest rada miejska. Moim jednak zdaniem, poziom podatków powinien uwzględniać zarówno możliwości finansowe mieszkańców, jak i ilościową i jakościową stronę świadczenia usług publicznych przez miasto.
Sajnog: Zlikwidujemy trudno ściągalny podatek od posiadania psów. Rozważamy zamrożenie podatków od mieszkańców. Nie widzieliśmy jednak jeszcze propozycji budżetu na przyszły rok, więc trudno mówić o finansach.

W jaki sposób działać w kierunku przywrócenia dobrego imienia przedsiębiorstwu Jelfa?
Sajnog: Jelfa jest prywatną firmą. Chciałbym spotkać się z prezesem i zapytać go, jak on widzi przyszłość przedsiębiorstwa. Jeśli tylko miasto będzie mogło pomóc swoim autorytetem, to takie wsparcie Sanitas i Jelfa ode mnie uzyska.
Obrębalski: Poprzez gospodarczą promocję miasta i lobbowanie Jelfy w kraju i zagranicą.

Czy jest szansa na powstanie multipleksu w Jeleniej Górze?
Obrębalski: Widzę taką potrzebę kulturalnego ożywienia Zabobrza.
Sajnog: Multipleksy powstają w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. Jelenia Góra w tej chwili nie spełnia tego warunku. Plany powstania takiego obiektu w mieście są, ale trzeba dokładnie ustalić z inwestorem, czego on oczekuje, bo ekonomicznie musi się to mu opłacać.

Jak sobie wyobrażają Panowie życie kulturalne naszego miasta?
Sajnog: Nie bardzo widzę system impresaryjny: miasto daje domowi kultury pieniądze, a ten za to organizuje komercyjny koncert. Na pewno zadanie powrotu do świetności uzyska Teatr Jeleniogórski. Dla Biura Wystaw Artystycznych potrzebna jest większa siedziba. Galerii i domu kultury potrzebują również Cieplice.
Obrębalski: Zdecydowanie bardziej aktywne. Większa oferta kulturalna dostosowana po potrzeb i oczekiwań mieszkańców i turystów w różnym wieku.

Jakie są plany odnośnie Sobieszowa, aby ta dzielnica miała się lepiej, niż obecnie?
Sajnog: Zagospodarowanie dawnego basenu. Konieczny jest parking z toaletą pod Chojnikiem i jak najwięcej inwestycji hotelowych, których tam zdecydowanie brakuje.
Obrębalski: Konieczne jest wzmocnienie gospodarcze Sobieszowa m.in. poprzez turystykę i funkcje towarzyszące.

Jak Pan widzi ekspansję supermarketów budowlanych?
Obrębalski: Decyzje w tej sprawie powinny być podjęte po konsultacji z lokalnym środowiskiem gospodarczym i mieszkańcami.
Sajnog: Nie ma możliwości – i myślę, że mieszkańcy mnie poprą – budowy nowych marketów budowlanych w granicach administracyjnych miasta. Takie hipermarkety tak, ale za tablicą z napisem „Jelenia Góra”.

Czy pan Sajnog przewiduje likwidację Straży Miejskiej?
Sajnog: Bardzo bym chciał wzmocnienia policji i przejęcia przez nią funkcji patrolowych w mieście. Policja wzbudza większy respekt niż straż miejska. Zapowiedziałem jej likwidację.

W jaki sposób zamierzają się Panowie przyczynić do promowania naszego regionu w kraju i zagranicą?
Obrębalski: Informacje o naszym mieście muszą być dostępne w każdym zakątku nie tylko kraju, ale i zagranicą. Jelenia Góra jest wyjątkowo atrakcyjnym „produktem” wymagającym jednak możliwie szerokiego rozpowszechnienia. Przykładowo, miasto niedostatecznie wykorzystuje swoje możliwości inwestycyjne. W większości rankingów plasuje się wysoko pod względem atrakcyjności dla inwestorów. Jednak nie ma to przełożenia na rzeczywistość. Jelenią Górę należy po prostu umiejętnie „sprzedawać” inwestorom, turystom, kuracjuszom, nie zapominając oczywiście o mieszkańcach.
Sajnog: Miasto ogłosi przetarg na wynajęcie profesjonalnej agencji, która się tym zajmie. Stworzymy markę handlową „Jelenia Góra”, zaczniemy od promocji w dużych miastach w Polsce. Później będzie rynek niemiecki, a następnie – reszta Europy i inne kraje. Nie mam nic przeciwko temu, aby do nas przyjeżdżali Rosjanie i Japończycy.

Czy pomożecie Panowie wyjść KS Karkonosze z kryzysu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Sajnog: Wiemy, jakie środki budżetowe klub potrzebuje. Już złożyliśmy wstępną deklarację remontu obiektu przy ul. Złotniczej. Pierwszym etapem pomocy dla sportu w Jeleniej Górze będzie umożliwienie bezpłatnego korzystania przez kluby z obiektów sportowych.
Obrębalski: Poprzez pomoc w znalezieniu znaczącego, strategicznego sponsora.

Czy pan Miłosz jest kierowany z tylnego siedzenia przez Roberta Prystroma?
Sajnog: To absurd. Nie ma kierowania z tylnego siedzenia przez nikogo. Mamy jednego lidera i teraz jestem nim ja. Nikt mną nie kieruje.

Z jakich żródeł została sfinansowana kampania wyborcza Miłosza Sajnoga?
Sajnog: Ze źródeł Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Miasto. Kampanię mógł wesprzeć każdy mieszkaniec Jeleniej Góry. Po wyborach, zgodnie z prawem, WM przedstawi rozliczenie mojej kampanii wyborczej.

Czy w czasie ciszy wyborczej będą jeździły i stały przed niektórymi lokalami wyborczymi samochody z zaznaczonym krzyżykiem kandydata M. Sajnoga?
Sajnog: Otrzymaliśmy stanowisko od Miejskiej Komisji Wyborczej, że takie samochody mogą się poruszać, ale nie mogą parkować w bezpośredniej bliskości lokali wyborczych. Po proteście jednego z komitetów podczas pierwszej tury, w trakcie drugiej nazwisko Sajnog zostanie zaklejone.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (84) Dodaj komentarz

~do redakcji 21-11-2006 16:20
Czy pytania ktore sie nie ukazaly, a definitywnie zostaly zadane przed minionym czwartkiem, ktore nie zawieraly zadnych obrazliwych tresci, conajwyzej odpowiedzi byly niewygodne nie zostaly umieszczone bo tak zdecydowal moderator czy odpowiedzi odmowil pan Sajnog?
~great 21-11-2006 16:26
Jak widac pan Sajnog leje wode i obiecuje gruszki nie majac pojecia co jest tak naprawde mozliwe do zrobienia , a na pewno nie droga jaka oni obieraja. M.O przyziemnie ale i rzetelnie podchodzi do sprawy i jak widac Kusiak nie bedzie mial miejsca obok M.O co powinno wielu osoba zamknac usta.
~janek 21-11-2006 16:35
Czy Pan Sajnog widział jakieś atrakcyjne miasto, w którym parkowanie w centrum jest bezpłatne. Owszem jestem za bezpłatnym parkowaniem do 15 minut, jak to jest w Goerlitz, a w opłatach parkingowych widzę źródło znacznego dochodu miasta. Proszę przejechać się do Harrahova lub innej miejscowości w Czechach i spróbować tam zaparkować za darmo.
~janek 21-11-2006 16:39
Cóż za populizm w wypowiedziach Pana Sajnoga. Widzę, że oprócz bezpłatnych parkingów zwolnimy jeszcze mieszkańców z podatków od nieruchomości i piesków. Więc kto i za co będzie sprzątał po pieskach trawniczki. Pewnie kosmici za fundusze unijne.
~toja 21-11-2006 16:42
Coś Pan Obrębalski mało konkrtenie odpowiada na zadane pytania...
~ja 21-11-2006 16:50
a moze ty GREAT zamkniesz w koncu usta? widze ze za duzo masz do powiedzienia na temat ludzi, ktorych nie znasz.
~nlg 21-11-2006 16:56
Sajnog jest rzecznikiem NOMI? czy kandydatem na prezydenta stacji benzynowych, które zarabiają na jelenogórzanach jeżdżących na tańsze zakupy do marketów budowlanych we Wrocławiu? Inwestorów chcących otwierać galerie handlowe w JG też będzie odsyłał poza rogatki miasta?
~dalej nie znam konkretow 21-11-2006 17:04
to zadna debata odpowiedzi malo konkretne dalej nie widze szans na tzw odnowe nie wiem czy wynika to z ostroznosci aby nie narazic sie ew.wyborcom czy programy maja panowie malo interesujace acha pan Sajnog jeszce wypowiada sie zla polszczyzna wata,wata,wata
~gaga 21-11-2006 17:14
Bardzo żałuję, że nie mogę zadać już pytania Panu Sajnogowi. W dzisiejszych "Nowinach Jelenigórskich przeczytałam, że Pan Sajnog jest 32-letnim bezrobotnym kawalerem zamieszkującym z mamą.Jak może dobrze rządzić miastem człowiek, który prywatnie jest nieudolny? Czy nie chodzi tu o "ciepłą posadkę", albo mamie znudziło się utrzymywanie syna? Na Zachodzie czy w Stanach polityką zajmują się ludzie dla prestiżu, a nie dla "koryta". Tylko u nas jest to możliwe. Uważam, że Pan Sajnog będzie musiał wchodzić w różne układziki, żeby spłacić dług "darczyńców", jego bardzo natarczywej kampanii wyborczej, również Panu Prystromowi (chociaż w wypowiedziach zaaprzecza temu stanowczo), który z powodu "pomyłki" w oświadczeniu majątkowym musiał wycofać swoją kandydaturę.PANIE SAJNOG WEŹ SIĘ PAN WPIERW DO PRACY, A POTEM ZA POLITYKĘ. JA NA PANA JUŻ NIE ZAGŁOSUJĘ!!!
~pawel 21-11-2006 17:30
i coś siedzą teraz cicho Ci wszyscy którzy "wiedzieli" "widzieli" i "mieli informacje" na temat tego że M.Obrebalski bedzie mial kogokolwiek z SLD za swojego wice badz wspolpracownika ! Ciekawe jakie teraz kłamstwo szykujecie ? ze może sie z samym lucyferem układa ??
~TGrFish 21-11-2006 17:34
Dzisiaj MO mówi, że nie zatrudni Kusiaka, ale nie wiadomo, co będzie mowił po wyborach. Nie ulega wątpliwości, że jeleniogórska Platforma i są ze sobą blisko związane, ich nieformalna koalicja już została zawarta, a to grozi korupcją, "łachmaństwem i bandyctwem" itp. Nawet jeśli Obrębalski jest bardziej wykształcony itd. to obawiam się, że może nie wystarczyć mu kręgosłupa mo...lnego na tyle, żeby oprzeć się naciskom ze strony "możnych tego miasta" (Szmajdziński, Kusiak, i reszta załogi z którymi Platformę łączą rozmaite koligacje) Dużo bezpieczniej będzie zatem wybrać Sajnoga, bo choć to może człowiek mniej doświadczony, to na pewno potencjalnie bardziej uczciwy, a to jest bardzo ważne (nie będzie może ustawianych przetargów, nie będzie korupcji, nie będzie łachmaństwa, bandyctwa, nie będzie niczego :P)
~Szacunek 21-11-2006 17:36
Czytam i się dziwie. Pierwsze trzy komentarze do tego artykułu - wywiadu są wzięte z kosmosu!!! "Rzetelnie podchodzi do sprawy" - cyt. great, odpowiedź pana O. zawierająca 7 ogólnikowych słów ma być rzetelna? Ludzie zastanówcie się co piszecie a poza tym dokładnie poczytajcie odpowiedzi a zobaczycie, że pan O. nie ma żadnego planu na rządzenie miastem Co do pana S. to jego odpowiedzi są bardziej konkretne i nie kończą sie na 7 słowach. Widać z tego, że mimo iż jest świerzym zawodnikiem w tej grze to potrafi się w niej doskonale znaleść. Jak dla mnie debatę internetową wygrał pan S.
~Kleik 21-11-2006 17:37
"W dzisiejszych "Nowinach Jelenigórskich przeczytałam, że Pan Sajnog jest 32-letnim bezrobotnym kawalerem zamieszkującym z mamą.Jak może dobrze rządzić miastem człowiek, który prywatnie jest nieudolny?" Nie przeczytałaś artykułu, tylko stronę promocyjną Marka Obrębalskiego. Patrz, co czytasz.
~anonim 21-11-2006 17:43
Panie Sajnog. Zlikwidować Straż Miejską, która w Jeleniej Górze funkcjonuje od kiedy miejscowość otrzymała prawa miejskie (oprócz komuny)? Tak nie można! Do "toja": wydaje mi się, że p. Obrębalski nie konkretyzuje ponieważ chce zachować dystans i wiarygodność, w przeciwieństwie do kiełbasy wyborczej przeciwnika obiecującego gruszki na wierzbie
~Olek 21-11-2006 17:45
PO zawsze miało ciągotki do lewicy jest to przykre bo niby prawica a okoazuje sie ze prawicja tylko na papierze
~kasia_jg 21-11-2006 17:45
jak dla mnie Sjanog wypadł w porzadku, gorzej Obrębalski, tak jakby nie mial pomysłu. Wszystkie odpowiedzi lakoniczne i hmm powiedziałabym ostrozne. Głosuję na Sajnoga, tymbardziej po tym co dzis zobaczyłam w Nowinach. Porównanie obu kandydatów zrobione przez sztab Obrębalskiego. Po raz kolejny wyszło, że jesli ktos nie potrafi wygrac walki fer, prowadzi walke brudną, oczerniajaca kandydata. NIEŁADNIE p. Obrebalski
~gaga 21-11-2006 17:46
Przecież Sajnog będzie chciał wpierw sobie zapewnić kasę skoro nie ma dochodów. I uważam, że będzie bardziej wchodził w układy niż Obrębalski, który jednak tyle lat pracuje na Akademii.
~toja 21-11-2006 17:51
Dlaczego zostało zamieszczone tak mało pytań??? I w ogóle to ma być debata???! Gdzie tu miejsce na dyskusję, a na tym powinna przeciez polegać prawidłowo przeprowadzona debata...? kandydaci tylko odpowiedzieli na wybrane pytania... Wszystko ładnie, układnie, zero emocji, ścierania poglądów... Eh... a taka szumna reklama od wielu dni...Szczerze mówiąc, nic to nikomu za bardzo nie dało...
~elemental 21-11-2006 17:52
gaga: najpierw za słownik, potem za komentarze a tak jakbyście wszyscy nie zauważyli... To właśnie Sajnog odpowiada konkretnie, widać że ma wszystko zaplanowane, a Obrębalski odpowiada straszliwie ogólnikowo, to prędzej właśnie on "leje wodę". Prosty przykład: Sajnog: Zagospodarowanie dawnego basenu. Konieczny jest parking z toaletą pod Chojnikiem i jak najwięcej inwestycji hotelowych, których tam zdecydowanie brakuje. Obrębalski: Konieczne jest wzmocnienie gospodarcze Sobieszowa m.in. poprzez turystykę i funkcje towarzyszące.
~dede 21-11-2006 17:57
Sajnog nie chce marketów budowlanych ??? Przecież w Jelneij brakuje np. Castoramy lub OBI.
~jelonek 21-11-2006 18:13
Do TGrFish: Pewnie, że pan Miłosz jest uczciwy. Przecież nie mając doświadczenia nie można dać świadectwa swojego "kręgosłupa mo...lnego", jak piszesz. Ja w każdym razie, gdybym miał wybierać, to wolałbym mieć za doradców Szmajdzińskiego i Kusiaka, niż osobistości o szemranych życiorysach stojących za drugim kandydatem. A to, że Pan Miłosz jest bez pracy, to jak mamy jeleniogórzanie rozumieć? Albo nie potrafi jej znaleźć, albo jest pracowity "inaczej". Tak, czy siak, nie widzę go jako uzdrowiciela runku pracy w JG. Acha!!! Zapomniałeś o biurokractwie. Tego też nie będzie~!!!!!
~kazimierzp 21-11-2006 18:21
W kwestii formalnej do niektórych pytań i odpowiedzi: - al. Wojska Polskiego, elewacje w latach siedemdziesiątych były remontowane - związane to było nawet z głośną w Polsce aferą budowlaną bo wykonawcy rozliczali rusztowania których nie wykonywali! Teraz wszystkie te budynki stanowią wspólnoty mieszkaniowe i to one zadecydują czy i za co będą remontować elewacje. - tereny Celwiskozy są w większości własnością prywatnej fundacji która otrzymała te tereny w wyniku działania jednego z NFI. Dlatego zanim zacznie się snuć plany z tymi terenami należałoby uregulowac wszelkie sprawy własnościowe!
~toja 21-11-2006 18:26
do "anonim Napisaleś, że "p. Obrębalski nie konkretyzuje ponieważ chce zachować dystans i wiarygodność, w przeciwieństwie do kiełbasy wyborczej przeciwnika obiecującego gruszki na wierzbie".. Chyba debata jest po to, żeby przedstawić swoje poglądy i podać konkrety, a nie wycofywac się ze względu na "wiarygodność". Jak zostanie prezydentem, to też będzie w taki sposób wiarygodny? A w wypowiedziach p.Sajnoga jakoś nie widzę "gruszek na wierzbie", tylko konkretne rzeczy, możliwe do zrealizowania i jak najbardziej potrzebne miastu.
~gaga 21-11-2006 18:42
elemental: = elemętaż? Chciałabym Wam przypomnieć obiecanki PiS-u sprzed wyborów i to co z nich zostało. Nowe meszkania..., mniejsze podatki..., spadek bezrobocia. To,że Sajnog konkretyzuje nie znaczy, że słowa dotrzyma.
~trzeźwo myślący 21-11-2006 18:49
przeczytałem z uwagą wypowiedzi naszych kandydatów. Nie byłem do tej pory za żadnym z obu Panów.teraz wiem na kogo zagłosować. Przykro mi Panie Sajnog, ale Pan nawet nie ma pojęcia o pracy dla miasta i jego potrzebach. Pana wypowiedzi sa albo ogólnikowe, nic mające wspólnego z konkretami, albo wymijające. WYBIERAM PANA OBRĘBALSKIEGO, pomimo, że nie jestem za partią Pana Tuska. Wypowiedzi Pana Obrębalskiego są konkretne i rzeczowe.Ale my , mieszkańcy tego miasta chcemy konkretnego Prezydenta.Panie Obrębalski - popieram Pana, ale mam nadzieję, że będzie Pan realizował to co Pan powiedział.
~pawel 21-11-2006 19:13
Sajnog poległ na debacie w TV DAMI! tam wszystkie jego "konkrety" roztrzaskaly sie o racjonalizm i fachowe podejscie M.Obrebalskiego. Nie można zarzucic Sajnogowi fantazji i dobrych checi ale ten czlowiek totalnie nie zna sie na kwestiach prawnych i realnych dzialaniach. Widzac co mowi widze Kononowicza ktory mowi "ja zrobie, ja naprawde, ja wszystko" - gadanie biednego czlowieka ktory mami wyborcow.
~m........ 21-11-2006 19:53
jestem studentką akademii ekonomicznej w j.g i cała akademia trzyma kciuki za pana marka obrębalskiego...liczymy na niego....(zaoczni_j .góra)
~Inteligent 21-11-2006 19:58
Głosowanie na p. Sajnoga jest czystym idiotyzmem. Kampania kandydata WM (czyli ludzi ukrywających swoje poglądy pod górnolotnym szyldem) przypomina mi bardziej zapowiedź o przyjeździe cyrku do jg. W tej kampanii barak merytoryki, a obiecywać potrafi każdy. M. Obrębalski jest popierany przez D. Tuska czyli niedawnego kandydata na fotel prezydenta RP, a M. Sajnoga, popiera R. Prystrom, który uczciwością nie grzeszy. Sajnog który na plakacie podaje dłoń Prystromowi pokazuję że taka postawa jak najbardziej mu odpowiada. Czy tylko ja mam wrażenie że to chore?!?! Głosując na Sajnoga oddajesz rzeczywiście głos na szarą eminęcje- Roberta Prystroma! Sajnog to człowiek znikąd, bez doświadczenia, jego kampania to jest śmiechu warta. Gratulację dla popierających Sajnoga!
~Szacunek do "trzeżwo myślący" 21-11-2006 20:01
Sajnog: Zagospodarowanie dawnego basenu. Konieczny jest parking z toaletą pod Chojnikiem i jak najwięcej inwestycji hotelowych, których tam zdecydowanie brakuje. Obrębalski: Konieczne jest wzmocnienie gospodarcze Sobieszowa m.in. poprzez turystykę i funkcje towarzyszące. Czy ta odpowiedź pana S. jest wymijająca? Człowieku lepiej dwa razy się zastanów i dokładnie ze zrozumieniem przeczytaj tę debatę zanim walniesz takim tekstem. Moim zadniem trzeba być pokrzywdzonym przez naturę aby mówić o jakimkolwiek fachowym podejściu pana M.O. do debaty. Fachowiec - doktor ekonomi z dyplomem akademi im. Lenina w Moskwie. I ta jego praca magisterska: "Promocja miasta Jelenia Góra za pomocą przemysłu". Hahahaha nie no umrę ze śmiechu. Życzę powodzenia wszystkim pajacom głosującym na pana Obrębalskiego. A pan Kusiak i tak zostanie wiceprezydentem. W czasie kampani mówi się wyborcom to co chcą usłyszeć. Zresztą sami zobaczycie za parę dni.
~heheh 21-11-2006 20:11
ZObaczysz co zrealizje Obrebalski. Popatrz na dzisiejsza debate w tv i jutrzejszy drugi odcinek. Aha i jeszcze jedna wazna rzecz jak mi powiedzieli jelonkowicze Marka Obrebaslkiego na debacie nie bylo!!!! Odpowiedzi przyslal e-mailem!!!
~jan 21-11-2006 20:30
nie mogę wprost uwierzyć że dla niektórych z Was Obrebalski jest konkretny,wiarygodny i na dodatek fachowiec????? czy my ogladaliśmy ta sama debatę???? a może kilku zwolenników pana Marka pisze wytrwale podszywając sie pod rózne osoby robiąc wrażenie że dosłownie prawie wszyscy zagłosuja na Obrębalskiego NIEDZIELA - juz niedługo - zobaczymy!
~M_ek 21-11-2006 20:32
Po przeczytaniu tz. debaty i powyższych komentarzy - wiem jedno - nie będę głosował, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Panowie kandydaci i poplecznicy wasi .... się od Jeleniej Góry.
~gigi 21-11-2006 20:42
Obejrzałem w"Odrze"debatę obu Panów .Panie Obrębalski jestem pod wrażeniem .Szczególnie podziwiam Pański spokój.Pan Sajnóg nie ma przygotowania do pełnienia funkcji Prezydenta.Najwyrażniej gdy brakowało mu wiedzy i nie wiedział jak odnieść się do meritum to robił ataki personalne na Pana Marka . Ponadto jak można było zauważyć,w sobie tylko właściwy sposób manipulował wyborcami myląc(przypuszczam że celowo) strategię (czyli program ekonomiczny) z jej nieudolnym wdrażaniem przez byłego Prezydenta Kusiaka.Warto dodać, że nawet najlepszy program może być spartaczony przez użytkownika który nie umie się nim posługiwać.Pan Sajnóg celowo "myli"programistę którym jest Obrębalski z użytkownikiem czyli Kusiakiem .Ale to widać.
~ja 21-11-2006 20:49
Trzeba uczciwie oddac racje tym ktorzy twierdza ze jednak Obrebalski choc z PO prezentuje duzo lepsze przygotowanie i prezentuje sie duzo bardziej profesjonalnie od Sajnoga. Entuzjazm i zapal Milosza godzien jest podziwu, moze jednak maja racje Ci ktorzy twierdza ze warto by Milosz sie podszkolil u boku Obrebalskiego?
~przemo 21-11-2006 20:55
jeżeli p.Sajnog ma by tak uczciwy jak czytamy, to jakim prawem pojazdy z jego nazwiskiem poruszają się po centrum miasta-po ulicach objętych zakazem ruchu? czyżby pokaz w stylu ,,kto tu rządzi?", zapowiedź jak będzie?cóż to byłby za krzyk,gdyby dostali mandat od straży miejskiej...,dlaczego podpiera się wizerunkiem p.Prystroma?--wszyscy dużo obiecują ale liczy się doświadczenie a nie krzykliwa i nachalna ,,reklama" bijąca nas po oczach gdzie tylko spojrzymy(gratulacje dla marketingu p.Sajnoga).proponuję układ MO prezydent-MS vice-niech się wykaże
~Wredna_Franca 21-11-2006 20:56
Wy nie widzicie wielu spraw... ale to już wasza sprawa.... i wasze zdanie... Ja uważam iż M.Sajnog jest dobrym kandydatem na prezydenta... może nie taki "doświadczony" ale za to z wieloma pomysłami... Ja stawiam głos NA MIŁOSZA!!! :-)
~Mrówa 21-11-2006 21:05
W wypowiedziach p. Sajnoga widać zaangażowanie w sprawy miasta i jego mieszkańców, natomiast p. Obrębalski sprawia wrażenie, jakby kandydował za prezydenta naszego miasta za karę, od niechcenia.Jego wypowiedzi, w których posługuje się językiem akademickim, są niezrozumiałe dla większości ludzi. Różnica między Miłoszem Sajnogiem, a Markiem Obrębalskim jest taka, że ten pierwszy mówi "trzeba zrobić to, to i tamto", a Obrębalski mówi "trzeba zaktywizować bezpośrednie formy rozwoju poprzez odpowiednie instrumenty prawne i ekonomiczne w tych sferach, które swoim zasięgiem obejmują całokształt potrzeb mieszkańców" - nic mi to nie mówi. Zauważcie to niezwykłe, szczere zaangażowanie w życie naszego miasta, które widac u Miłosza Sajnoga - ten człowiek zdolny jest do pracy dzień w dzień dla dobra mieszkańców. Wiem, że brzmi to jakbym był jakimś propagandzistą Wspólnego Miasta, ale naprawdę - choć doceniam dorobek intelektualny p. Obrębalskiego, to jednak dużo większą nadzieję pokładam w Miłoszu Sajnogu, który wygląda mi na szczerze zainteresowanego tym, co się dzieje w naszym mieście i jak żyją jego mieszkańcy. Wydaje mi się, że skoro Wspólne Miasto prawie bez żadnego udziału we władzy potrafiło pomóc wielu mieszkańcom w załatwieniu różnych spraw, to z udziałem we władzy zdołają zrobić jeszcze więcej. Takich właśnie organizacji nam potrzeba - tworzonych przez obywateli dla obywateli. O tym własnie pisał Tomasz Lis w "Co z tą Polską" - o potrzebie aktywności obywatelskiej przejawiającej się w tym, że po prostu sobie pomagamy w imię dobra wspólnego. Można wytykać różne potknięcia WM, można krytykować Prystroma, można nawet odsądzać go od czci i wiary, jeśli komuś się tak podoba, ale przecież ocena jednego człowieka nie może przesłaniać oceny całego, czteroletniego dorobku całego stowarzyszenia. Do której partii można się zwrócić z jakimś problemem - mieszkaniowym, urzędowym, czy innym? W każdej partii powiedzą że "nie jestesmy organizacją charytatywną, to do opieki społecznej." .. albo do Wspólnego Miasta. Taka jest niestety prawda. Zauważmy też, że p. Miłosz Sajnog jest na tyle wykształconym człowiekiem, że bez problemu mógłby znaleźć dobrze płatną pracę na Zachodzie. A jednak został w Jeleniej Górze. Co go tu zatrzymało? Posada? Owszem, ale 11 tysięcy miesięcznie to i tak mało w porównaniu z tym, co zarobiłby, gdyby pracował na Zachodzie. A poza tym rządzenie miastem to strasznie stresujące i odpowiedzialne zajęcie. A może - pomyśli ktoś - Miłosz Sajnog ma zamiar dorobić się naszym kosztem nieuczciwymi metodami? No, ale przecież jeszcze niecałe 3 miesiące temu nie wiedział, że będzie kandydował. Otóż prawda jest taka, że Miłosz Sajnog jest idealistą, któremu zależy na tym, by Jelenią Górę zawrócić na prawidłową ścieżkę rozwoju. Pan Obrębalski na tworzeniu swoich "strategii" zarabia krocie. Na co mu jeszcze urząd prezydenta? Za to powinni się wziąć ludzie, którzy potrafią wykazac się zaangażowaniem, sercem włożonym w pracę, ludzie nieuwikłani w żadne układy rodzinno-partyjno-kolesiowskie, a nie ludzie którzy zajmują się pseudonaukowym ględzeniem. I dlatego właśnie głosuję na Miłosza Sajnoga. Takie są moje argumenty.
~cypis 21-11-2006 21:05
do m.....: i jeszce podczas zaliczeń nie zapomnij powiedziec Obrębalskiemu, że na niego głosowałaś - lizusy.
~spa 21-11-2006 21:10
Panie Sajnog.... jest stare angielskie ale bardzo mądre powiedzenie które brzmi następująco: "...pusta beczka dudni najmocniej..." - mam nadzieje, że Pan i Pana "kierowiec sztabu WM" Pan Prystrom, doskonale rozumieją sens tych słów.
~Jelonek 21-11-2006 22:06
Ludzie dajcie spokój!!!! Dlaczego nie wierzycie w dobre intencje kandydatów? Tylko słysze narzekania, ten taki, tamten owaki.....Trochę wyluzowania i poszanowania dla kandydatów.
~krauz 21-11-2006 22:10
oj panowie szkoda gadac!ciekawe z jakich pieniedzy wspolne miasto wzielo kase na ta kampanie???skoro zbieraja marne datki na targowisku i w innych miejscach za czlonkow!to chyba okolo 20 zl miesiecznie!te skladki wystarczaja na zbyt malo aby zaplacic na ta beznadziejna kampanie!a tak na marginesie to kazdy juz mial dosyc tej wsiowej piosenki o srajnogu!
~anka 21-11-2006 22:15
CZy na takich strategiach jak pokazano w Odrze pan Obrebalski tyle zarobił? poczytacie sobie inne strategie .... Jezów, Dobromierz, Marciszów, itd itd. - to żenujące. Taka kompromitacja. Jutro bedzie huczało na AE
~NIE DLA SAJNOGA! 21-11-2006 22:31
j.w. Ps. P. M.S. jest marionetką w rękach P. R.P.
~Lech 21-11-2006 22:32
Nie wiem czemu ale pan Sajnog kojarzy mi się z małym chłopcem, który za lizaka robi to co mu starszy brat rozkaże... debatę wygrał, ale to nie definiuje jego doświadczenia i predyspozycji. Koalicja pomiędzy Sajnogiem a Prystromem predzej czy później weźmie w łeb a wtedy zobaczymy jak Naszym miastem rządzi dziecko... Z dwojga złego wybieram mniejsze zło - Obrębalski
~realisra 21-11-2006 22:39
Obrembalski już szykuje stołek zastępcy dla Kusiaka , a to pociagnie całą starą sitwę i nic w tej "czerwonej dolinie" sie nie zmieni
~anka 21-11-2006 22:48
A jakie doświadczenie ma Twoje "mniejsze zło" A co powiesz o kandydacie PO w jednym z większych miast na Śląsku który dopiero w tym roku skonczył studia ( wiek 25 lat ( słownie: dwadziescia pięć lat) - ten to dopiero ma w kieszeni garsć lizaków
~Nie moge !!! 21-11-2006 23:14
Aż mi sie za przeproszeniem nie dobrze robi jak to czytam ! Dlaczego jeleniogorzanie sa tak prostymi ludzmi ! Ludzie wy nie wybierajcie prezydenta tylko zacznijcie się uczyć ! Tragedia !!! Co 2 nie zna sie za grosz na polityce ale wypowiedziec sie musi a co 3 nie potrafi zdania zbudowac. Dajcie ludzie spokój ! Tych 2 Panów "kandydatów" to jeden i ten sam. Ten i Ten chce się nachapać wiec w czym problem ?
~Mieszkanka 21-11-2006 23:17
Piszecie ze PO nie układa sie z SLD ,za to pan Sajnog przygarnął dezertera z SLD pana Urbańskiegokrórego Wrocław wywalił, i da pracę rzeczniczce praw konsumenta ,także z SLD teraz juz byłym partyjniakom.I kto tu układa sie z lewicą? a może lewica jest lepsza od PO?
~anka 21-11-2006 23:41
Lewica to nie to samo co Kusiak i jego beneficjenci. To nie ma nic wspólnego z lewicą. Nie obrażaj ludzi lewicy! A PO przez cztery lata głosowała w Radzie z Kusiakiem.
~Humorzysta 21-11-2006 23:54
http://img486.imageshack.us/img486/6457/sajgonkawj1.jpg Bardzo proszę o odrobinę dystansu do tego rysunku :) Z poważaniem
~Jolka 22-11-2006 0:20
Sajnog chciałby na terenie Celiskozy srobić podstrefę ekonomiczna.Tak to zabrzmiało, jakby to on decydował gdzie taka strefa ma powstac. To troche bardziej skąlikowane niż mu sie chyba wydaje. Taki projek wytyczenia terenu i objecia go strefą ekonomiczą trzeba wysłać do Ministerstwa Gospodarki.I czekać. Jak widac to nie taka prosta sprawa, choć dla Sajnoga wydaje się być błaha
~Kasia 22-11-2006 0:37
Przeczytałam debatę, komentarze również i... koszmar! Pan Sajnog - lanie wody i kłamstwa, a do tego na wicka Sylwester Urbański! - porażka - kolejny przechrzta z SLD, który zmienił barwy dla stanowiska. Pan Sajnog, wykształcony 32-letni człowiek jest na utrzymaniu mamusi? To skąd kasa na kampanię? Mamusia sfinansowała, żeby już nie utrzymywać darmozjada? A może to kasa Pana Roberta, który w ostatniej chwili był zmuszony wycofać się z kampanii, bo przecież jak Miłosz wygra, to Pan Robert jak w banku ma posadkę wicka, z której będzie pociągał za sznurki. Pan Obrębalski powiedział prawdę, nie przewiduje na wicka Kusiaka, a nawet gdyby - to Kusiak się nie zgodzi. Poczytajcie inne artykuły. A tak w ogóle to kogo wolicie? Tych, którzy zmieniają swoje poglądy w zależności od potrzeb, czy tych, którzy są wierni swoim poglądom i się ich nie wstydzą?
~Ciepliczanka 22-11-2006 1:06
Ludziska, czemu gadamy o opcji politycznej a nie nie o ludziach. Czy jeden z tych dwóch Kandydatów da sobie radę z z tym stanowiskiem? Chyba za cztery lata się przekonamy. Czy Ten który wydał wiecej pieniędzy na reklamę, sie liczy ..... Opamiętajmy się wreszcie. A może głosujmy nie na opcję, ale na człowiek? Chociaż już za późno na te rozważania. U nas oni nie wygrali - jesteśmy przeciw.Nawet wizyta u Schawgoczów im nie pomoże.Czemu Panu Czenow nie startowała - przegrali by z kretesem, dziewczyna mąsdra i doświadczona i ktra Cieplice wyciągnęła z dołka.Pamietamy, nikt Pani nie zastapi.
~grr 22-11-2006 3:18
pan sajnog rzuca haselka, ladne wyraziki dla maluczkich, takie zeby tluszcza zrozumiala i zaglosowala, nawet jezeli sa to tylko puste frazesy, no coz... znajac zycie i polska rzeczywistosc wygra pan sajnog, no coz, jacy wyborcy taki prezydent... :(
~Obserwator 22-11-2006 6:37
Fajnie jest poczytac rano dyskusję z dnia porzedniego.Czego jej brakuje:kultury,ogłady,myslenia globalnego.Jelenia Góra nie jest samodzielnym księstwem.Na jej sukces złoży się wiele czynników.Czy gwarantuje je Wspólne Miasto?Dzisiaj-nie.WM,Robert Prystrom i jego Prezydent:miły,sympatyczny i wykształcony młody człowiek są przykładami aktywności lokalenj.Należy ją popierać i stopniowo włączać w rytm życia miasta.Platforma Obywatelska i Marek Obrębalski chcą odpowiedzialnie podejść do rozwoju Jeleniej Góry.Dlatego nie mówią tego,co chcieli by usłyszeć mieszkańcy.Zawsze byli przeciwko populizmowi.Mozna zastosować czarny PR, jak robi sztab WM.Tylko co dalej?Nieraz przypominałem przykład Szczecina i Jurczyka bez poarcia Rady Miasta.Klapa, zastój,wręcz regres miasta,które mogło być nadmorską perełką Polski.Czy to ma także czekać Jelenią Górę?Marek Obrębalski ma sporo wad,ale wg. mnie wiecej plusów.A przede wszystkim jest odpowiedzialnym człowiekiem,który siebie chce oddać Jeleniej Górze.Warto go dlatego poprzeć.
~Zibi 22-11-2006 7:09
Panie Miloszu czy w pana gabinecie bedzie siedziec cale W.M. wnioski, uwagi, a...lizy, ktore pan przytaczal to nie byla pana wiedza tylko W.M. Powolowywal sie Pan caly czs - razem z W.M to my widzimy tak, albo inaczej. To ma byc tak bo w W.M. tak ,,uzgodnilismy,,. itd... Wiecej samodzielnosci- Dyzma też potrzebował doradzcow i gatke mial calkiem fajowa
~Walenrod 22-11-2006 8:44
Jedno jest pewne: następny prezydent tego miasta będzie łysy :(
~bardas 22-11-2006 8:45
A ja dalej zapytuję co z naszym ukochanym strategiem miejskim??????????????
~ibiz 22-11-2006 8:57
Srefa w Celewiskozie? Na forum przewineło się nazwisko Gniewowski. A czy to nie on tam włada tymi obiektami?
~jelonka 22-11-2006 9:08
Straszy się Kusiakiem a przygarnęło się tych którzy jedli mu z ręki, ciągneli ile sie dało a teraz zgrabnie przesadzili swoja pupą. Jak sama powiedziała p. Reder Sadowska w Nowinach do tej pory nie mogła liczyć na awans na stanowisko zgodne ze swoją ambicją więc przyjecie propozycji uważa za właściwy krok. Rady nadzorcze już nie wystarczały. No właśnie i tego by nie było.
~Morfi 22-11-2006 9:18
"Sajnog poległ na debacie w TV DAMI! tam wszystkie jego "konkrety" roztrzaskaly sie o racjonalizm i fachowe podejscie M.Obrebalskiego" albo byly dwie debaty i ja ogladalem ta inna albo ktos tu nie ma pojecia co ogladal Pan O przez cala debate gadal o wszystkim i o niczym! stosowal piekne slowa i nie podal ANI JEDNEGO KONKRETU ! ANI JEDNEGO. Przecie ten facet nie ma najmniejszego planu co zrobic z JG. Dodatkowo jak niezrecznie pokazal na debacie ( ja jestem z PO wiekszosc radnych to PO wiec ja bede najlepszy bo bede mial wladze w radzie, jak wybierzecie S to PO bedzie wszystko blokowac i bedzie lipa) Z takim podejsciem trmu panu juz dziekuje. Pan S widac bylo ze nie ma tak wielkiego doswiadczenia w "GADANIU I KLAMANIU POLITYCZNYM" gadal prostymi slowami, nie obiecywał gwiazdki z nieba. Same konkrety a nie obiecanki bez pokrycia. Temat ze jest bezrobotnym kawalerem faktycznie zastanawia... ale nie ma ludzi idealnych. Osobiście nie byłem na 1 turce ale na 2 napewno pojde i bede glosowac na S. Facet ma przynajmniej pomysły i widać ze checi by cos zrobic. Pan O to bedzie taki 2 Kusiak. Pozatym bardzo mi sie podoba to ze S nie jest skorumpowany politycznie jak O
~Piotr 22-11-2006 10:04
Czy Panów kandydatów nie stać było na większą ilość odpowiedzi?? O ile pamiętam pytań było dużo więcej! Ja na swoje pytanie odpowiedzi nie doczekałem się.....
~ll 22-11-2006 11:19
Cieszę się, ze są tacy ludzie, jak Miłosz Sajnog, którzy jeszcze nie wyjechali z JG, bo to oznacza że jeszcze coś dobrego może się w tym mieście wydarzyć. Miłosz kocha JG, jest świadomy problemów ludzi ubogich (wieloletnia działalność W PCK, a teraz w st. WM), przy tym twórczy i otwarty na zmiany, niesamowicie inteligentny.
~mag 22-11-2006 11:50
Pan Obrębalski zza katedry nie widzi co sie dzieje w miescie. Zapewne jest dobrym wykładowcą, skoro tak twierdzą jego studenci, ale to za mało żeby rządzić miastem. Nie zna problemów mieszkańców, bo żyje na innym poziomie, zapewnia mu to solidna pensyjka. Ma ciepły domek, więc skąd ma wiedzidzeć jakie problemy maja bezdomni, bezrobotni i tacy którzy liczą każdy grosz? Osoba pana Sajnoga z pewnością lepiej gwarantuje rozwiązywanie miejskich problemów, ponieważ od kilku lat społecznie pracuje na rzecz miasta i jego mieszkańców w PCK oraz Wspólnym Mieście.
~koza 22-11-2006 12:32
Pan Sajnog według mnie obiecuje gruszki na wierzbie i to dosyc łatwo. Nie jest wiarygodny.
~Dark KRUSader 22-11-2006 12:39
Marek "Ogólnik" Obrębalski niespecjalnie wniknął w sprawy miasta.Właściwie mało skomplikowany program komputerowy mógłby generować takie standardowe odpowiedzi.Plus dla Sajnoga za chęć likwidacji Straży Miejskiej uważanej powszechnie za "największych nierobów na tej szerokości geograficznej".Ogólnie pominęliście wiele ciekawych pytań.Ani słowa o "Aqua parku" w Cieplicach ani na przykład o polityce wobec spółek komunalnych.Na razie, ogólnie słabo, jak będzie brzydka pogoda w niedziele nie idę skreślać;)
~pawel do mag 22-11-2006 12:48
Sugerujesz ze osoba o ukształtowanym statusie społecznym i finansowym właśnie przez swoje ukształtowanie nie jest zdolna do widzenia miasta w szerokim zakresie ? jestes zalosny
~robert 22-11-2006 13:26
ludzie nie czujecie o co w tym wszystkim chodzi?liczy sie tylko latwy szmal
~"Głos na Miłosza..." 22-11-2006 15:03
Ludzie i tak wybiora Miłosza Sajnoga, tak jak wybrali Kaczynskiego, i nic nie dalo krytykowanie go za wyglad, sposob mowienia, czy poruszania sie...Ludzie chca widziec na waznym stanowisku czlowieka szczerego, naturalnego, majacego wady, tak jak oni, a nie czlowieka wywyzszajacego sie ponad nich, mowiacego jezykiem, ktorego nie rozumieja. Po latach rzadow komuny i postkomuny, maja po prostu dosyc marionetek, ktore dobrze wypadaja w TV i nic poza tym. Chca czlowieka z krwi i kosci, ktory wkoncu zacznie cos robic dla miasta, i maja takiego, na dodatek calkiem niezle wyksztalconego, mlodego, ktory z czasem "oswoi" sie z wystapieniami publicznymi.
~przem 22-11-2006 16:03
obja beznadzieja a tej sajnog to amator w kablówce słuchałem z śmiechem jak gadał że zapewni każdemu mieszkańcowi z jg minimum 1200PLN on jest poważny??? ktoś w to wierzy??? czy to do bandy idiotów bez mózgów było skierowane??? makabra bardzo niski poziom obu kandydatów MIERNIE
~inteligent 22-11-2006 16:10
Sajgonki?? nie dziękuję!!!
~inteligent 22-11-2006 16:11
dlaczego moj ostatni komentarz sie nie podobał moderatorze???
~ona 22-11-2006 16:58
Głos oddaje dla Miłosza Sajnoga.
~pawel 22-11-2006 19:15
sajnog mówi o zatrzymywaniu mlodych wyksztalconych ludzi w JG.... ale za 1200 zł ? on chyba oszalal jak ktos tu zostanie za 1200 zl na reke! takimi zapowiedziami tylko straszy mlodych ludzi i pokazuje im palcem na globusie wielka brytanie i irlandie !!
~m.p 22-11-2006 20:03
Pic na wode obietnice pana Sajnoga.Pan Obrebalski lepiej odpowiadal glosuje na niego .
~ktoś 22-11-2006 21:04
Dziwi mnie, że jest aż tylu ludzi, którym wystarczą puste słowa i nic nie znaczace obietnice. Zła dykcja, niepoprawna polszczyzna to za mało aby być prezydentem ludzi wykształconych. Powyższe braki aż rażą w wypowiedziach Pana S. Prezydent ma reprezentować też społeczność lokalną, nie chcę aby mnie reprezentował " agresor" - dzisiejsza debata to pokazała, panie Miloszu więcej ogłady i obycia, może następna kadencja?. Mój głos dla Pana Obrębalskiego!!!
~tess 22-11-2006 21:15
Jak można głosowac na kogoś kto ma inicjały MO?
~20inch 22-11-2006 21:48
p. Sajnog ma piekna piosenke ktora jest tanim chwytem reklamowym, nie rozumiem jak jego obiecanki moga kogokolwiek przekonac, to ze ma duzo pomyslow to bardzo dobrze ale jeszcze niech konkretnie powie jak je chce zrealizowac, skad wziac srodki, dodatkowo jakie ten kandydat ma doswiadczenie i obycie w polityce. Standardowo najpierw trzeba bedzie porozdawac stolki znajomym a jak sie juz beda zblizac kolejne wybory wyremontowac kilka ulic i odrazu oglosic w gazetach wielki sukces. Z dwojga złego wybieram mniejsze zło - M.Obrębalski
~stradlin 23-11-2006 8:00
Pan Sajnog chce rozdać mieszkania komunalne za darmo? już teraz ludzi nie stać żeby zapłacić 1%od lokalu!!! A kto będzie później utrzymywał te nieruchomości, których właściciele nie mają na to kasy? przykład mamay w centrum na przeciwko galerii. czy tak za parę lat mają wyglądać budynki w mieście? to jest populizm i mamienie nieprzemyślanymi hasłami. Precz z Lepperami!!!
~Pikuś 23-11-2006 14:27
Jeśli ktoś wie, jak wygłądała (od "kuchni")sprawa typowania kandydata na prezydenta ze strony PO, to wie, że niestety p. MO (nomen omen: strszne inicjały:)) nie bardzo się palił na tę kandydaturę. Facet wolał być posłem: ciepła posadka, kaska leci, niczym się nie przejmuje. A taka fucha prezydenta, to już niestety 24/ dobę trzeba coś robić, albo chociaż solidnie udawać, no i odpowiedzialność dużo większa.
~Magda M. 23-11-2006 21:52
Panie moderatorze. Wysłałam komentarz 22.11.2006 oko godz. 23 00, który sie nie ukazał. Bardzo prosze nie blokować wypowiedzi. A feeeeee nie ładnie, nie ładnie
~złomo 24-11-2006 11:57
Perełka! "tak jak wybrali Kaczynskiego, i nic nie dalo krytykowanie go za wyglad, sposob mowienia, czy poruszania sie...Ludzie chca widziec na waznym stanowisku czlowieka szczerego, naturalnego" ROTFL do potęgi!!! Szczery i naturalny!!! Może ty człowieczku jesteś hibernatus? Obudziłeś się już?
~Aga 24-11-2006 12:53
właśnie słucham radia JG i szlak mnie trafia jak słysze o zawieszeniu kampanii Sajnoga ze wzgl na katastrofe w Rudzie Śl. Sr... w banie!!! Tylko jego ciagle słychac. On i inni wykorzystuja nieszczescia ludzkie do swoich interesow. Juz mnie mdli jak słysze i widze rekl sajnoga. Nie byłam głosowac i nie bede bo dla mnie to i tak 1 kocioł ale zamiast zachecac mnie to mnie odrzuca od pana Sajnoga. Nawet w dniu wyborów I cz jeżdziły auta z czesciowymi literami jego nazwiska.
~obserwator 24-11-2006 15:57
Kampania M.O. tez nie zostala do końca zawieszona. Dzis w Jagniatkowie pan Gajewski (SLD) kleil plakaty M.O. To kolejny dowod na to, jak bardzo SLD angażuje sie w kampanię M.O. Poza tym Marek Obrebalski musi Milosza Sajnoga przeprosić za bzdury w Nowinach - to postanowienie sądu. M.O. nie potrafil powiedziec, kto napisal ten "artykul"...Ciekawe czy będzie wiedzial, kto rządzi miastem, jesli uda mu się wygrać, hehe.

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group