Sobota, 9 grudnia
Imieniny: Joanny, Wiesława
Czytających: 9300
Zalogowanych: 12
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Zarządzenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Środa, 13 maja 2020, 10:24
Aktualizacja: Piątek, 15 maja 2020, 11:29
Autor: TS
To zarządzenie w sprawie określenia zasad organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych oraz prowadzenia szkoleń, kursów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze oraz Oddziałach Terenowych w Miliczu, Głogowie, Bolesławcu oraz w Kamiennej Górze w okresie rygorów i ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Zasady dotyczące egzaminów praktycznych na prawo jazdy:

1. Osoba przystępująca do egzaminu, powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę ochronną jednorazową lub wielorazową (mieć ja założoną podczas całego pobytu na terenie Ośrodka) oraz rękawiczki jednorazowe.
2. Osoba zdająca przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji" oraz podpisać „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy". Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, w przypadku oceny, iż udział osoby zdającej w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania takiej osoby, a także poinformować odpowiednie służby sanitarne zgodnie z właściwymi przepisami. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
3. Przed przystąpieniem do egzaminu każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała przy użyciu termometra bezdotykowego. Wyniki pomiaru temperatury nie są nigdzie rejestrowane. W przypadku stwierdzenia u osoby zdającej temperatury w wysokości 37,5 oC i wyższej lub innych widocznych objawów choroby (katar, kaszel itp.), WORD odmawia przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
4. Po wejściu do poczekalni budynku, osoba zdająca powinna zdezynfekować ręce przy użyciu udostępnionych przez WORD środków do dezynfekcji.
5. Osoby przebywające na terenie WORD zobowiązane są do przebywania w miejscach wyznaczonych, dostosowanych do norm odległości między poszczególnymi osobami.
6. Sprawdzenie tożsamości osoby zdającej odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa. Celem identyfikacji, osoba zdająca zobowiązana jest na polecenie egzaminatora zdjąć maseczkę oraz okazać dowód tożsamości.
7. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba zdająca ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
8. W Biurze Obsługi Klienta może przebywać tylko jedna osoba zapisująca się na egzamin. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta WORD i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego.
9. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom zdającym, za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego, w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.
10. Osoby zdające część praktyczną egzaminu na prawo jazdy nie będą wpuszczane na teren WORD wcześniej niż 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. Ze względów bezpieczeństwa WORD nie udostępnia kasków ochronnych podczas egzaminu w zakresie kat: A, A2, Al, AM.
11. Osoba przystępująca do egzaminu praktycznego kategorii A, A1, A2, AM prawa jazdy zobowiązana jest do posiadania swojego kasku ochronnego, dopuszczalne jest wyłącznie używanie dostarczonego przez osobę zdającą kasku ochronnego, odpowiadającego właściwym warunkom technicznym, powinien on spełniać normy CE.
12. Egzaminator nadzorujący przebieg części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy jest obowiązany zadbać, aby w sali egzaminacyjnej została zachowana odpowiednia odległość pomiędzy osobami zdającymi, oraz aby po każdej serii egzaminów teoretycznych stanowiska do losowania, stanowiska egzaminacyjne, blaty i klamki w sali egzaminacyjnej zostały zdezynfekowane.
13. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używanie e-papierosów.

Zasady przeprowadzania egzaminów teoretycznych:

1. Wprowadza się ograniczenia w liczbie osób dopuszczanych do części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Osoby przed wejściem na salę egzaminacyjną mają obowiązek odkazić dłonie zabezpieczone rękawiczkami specjalnym preparatem udostępnionym przez egzaminatora lub pracownika obsługi klienta.
3. Egzaminator lub pracownik obsługi klienta, po każdym egzaminie teoretycznym dokonuje dezynfekcji stanowisk egzaminacyjnych. Należy zdezynfekować: klawiaturę, myszkę, blat stanowiska egzaminacyjnego, krzesło. Materiały użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku.
4. Egzaminator jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.
5. Osoby przystępujące do egzaminu w części teoretycznej mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do poleceń egzaminatora przeprowadzającego egzamin.

Dyrektor WORD Wojciech Leszczyk

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Czy jeździsz pociągami?

Oddanych
głosów
283
Nigdy
19%
Rzadko
43%
Czasami
24%
Często
13%
 
Głos ulicy
Tatuaże – podobają się czy nie?
 
Miej świadomość
Czy warto obejrzeć film o Napoleonie?
 
Rozmowy Jelonki
Przepiękne freski w Małej Kamienicy
 
Koszykówka
Wichoś walczy z Liderem
 
112
Popalali, a policjanci ich złapali
 
Aktualności
Dzieje się w Polsce: próbował wepchnąć ich pod pociąg
 
Polityka
Radni debatują
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group