Piątek, 7 października
Imieniny: Marii, Marka
Czytających: 4904
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Weekendowe imprezy kolarskie

Poniedziałek, 15 sierpnia 2016, 13:37
Aktualizacja: 13:39
Autor: MDvR
Region: Weekendowe imprezy kolarskie
Fot. archiwum
Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów zaprasza na Czasówkę Izerską i Ogólnopolski Wyścig Kolarski "O Puchar Starosty Złotoryjskiego".

III Czasówka Izerska - jazda indywidualna na czas Szklarska Poręba Dolna – Zakręt Śmierci (20 sierpnia)

I. Cel wyścigu
- promocja miasta Szklarska Poręba , Powiatu jeleniogórskiego, Województwa Dolnośląskiego
- popularyzacja sportu kolarskiego

II. Organizator
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 61 /17
www. karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. Współorganizator
- Urząd Miasta Szklarska Poręba ul. Buczka 2
- Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej Szklarska Poręba ul. Słowackiego 13

IV. Klasa wyścigu
Wyścig z kalendarza dolnośląskiego punktowany do CHALLENGE DZKol oraz Kalendarza Masters CH G

V. Uczestnictwo
W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii:
młodzik, junior mł. , junior, senior, Cyklosport i masters (Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni Open od 19 lat( po wypełnieniu oświadczenia)
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2016 oraz badania lekarskie.

VI. Termin i miejsce wyścigu:
Wyścig rozegrany zostanie na trasie Szklarska Poręba Dolna ul. Turystyczna
– Szklarska Poręba Zakręt Śmierci w dniu 20.08 . 2016 r. (sobota)
biuro wyścigu – HOTEL LAS Piechowice
Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu wyścigu od godz. 9.30 do godz.11.00
w biurze zawodów: - odprawa techniczna w Biurze Zawodów godz. 11.15
- Start : godz.12.00 Szklarska Poręba Dolna ul. Turystyczna
- meta : Szklarska Poręba / Zakręt Śmierci

VII. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
- jazda indywidualna na czas rozegrana zostanie w 17 kategoriach
W dniu 20.08.2016 r. (sobota) Dystans 5000 m. Start zawodników co 1 min.
W przypadku większej ilości zawodników starty co 30 sek
Wyścig rozgrywany jest przy ruchu drogowym otwartym pod górę, obowiązują
przepisy ruchu drogowego-prawa strona
Zakończenie około godz. 15.00 - HOTEL LAS Piechowice
Wyścig odbędzie się zgodnie z przepisami PZKol i niniejszym regulaminem.

Wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Młodzik/czka 13 -14 lat rocznik 2003-2002
Junior/ka mł. 15 -16 lat rocznik 2001-2000
Junior/ka 17 -18 lat rocznik 1999-1998
Senior/ka 19 - lat rocznik 1997 i starszy/a
Cyklosport 19 - 29 lat rocznik 1997 -1987
Masters Kobiety K30+ 30 - lat rocznik 1986 i starsze
Masters Kat. M30 30 - 39 lat rocznik 1986-1977
Kat. M40 40 - 49 lat rocznik 1976-1967
Kat. M50 50 - 59 lat rocznik 1966-1957
Kat. M60 60 - 69 lat rocznik 1956-1947
Kat. M70 70 - i starsi rocznik 1946 i starsi
Kategoria Niezrzeszeni Open( K+M) od 19 lat (start w tej kategorii po wypełnieniu
oświadczenia)

VIII. Klasyfikacja:
Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu na powyższym dystansie.
Ponadto prowadzona będzie klasyfikacja Open, gdzie będzie wręczana koszulka lidera kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji generalnej Czasówek Karkonoskich, zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów .

W każdej edycji punktuje 15-tu zawodników wg następującej punktacji :
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce - 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce - 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce - 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie za każdą edycję.
Suma punktów zdobytych w 5-ciu edycjach ( w tym obowiązkowo w edycji
finałowej), decyduje o wygraniu cyklu Czasówek Karkonoskich .
Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Gdy będzie przykładowo 5 zawodników, zwycięzca uzyskuje 5 punktów.

IX. Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi wg stawek PZKol i kalendarza masters na rok 2016.
Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator.

X. Pomoc techniczna:
Na trasę wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy techniczne.

XI. Nagrody:
Koszulka lidera kobiet i mężczyzn Open na każdej edycji
Nagrody rzeczowe od I do III miejsca na każdej edycji
Dyplomy od I do VI miejsce na każdej edycji
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników/czek, nagradzany będzie tylko zwycięzca.
W przypadku, gdy będzie powyżej 20 zawodników w danej kategorii, nagrody do V miejsca.
W klasyfikacji Generalnej Czasówek Karkonoskich (Finał-Bolków-Gorzanowice):
Puchary lub nagrody rzeczowe od I do III miejsca w każdej kategorii

XII. Postanowienia Końcowe:
Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium DZKol na wniosek organizatora.
Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź osoby towarzyszące w trakcie trwania wyścigu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione , zagubione lub zniszczone przed , w trakcie i po imprezie.
Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian w regulaminie we wszystkich sprawach w nim nie ujętych.
Zawodnicy powinni posiadać ubezpieczenie NW i OC

XIII. Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy
- Włoszczowski Michał Wiceprezes Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów
- Kucab Aleksandra Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów

Regulamin Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „O Puchar Starosty Złotoryjskiego” Wysocko (21 sierpnia):

I . CEL WYŚCIGU
- Promocja powiatu złotoryjskiego i walorów turystyczno- krajoznawczych, - Propagowanie zdrowego stylu życia, - Popularyzacja kolarstwa masowego, - Promocja aktywnej formy wypoczynku,

II. ORGANIZATOR
- Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów w Jeleniej Górze ul. Kiepury 61/17 www.karkonoskiestowarzyszenie.pl

III. WSPÓŁORGANIZATOR
- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Pl. Niepodległości 8,

IV. KLASA WYŚCIGU
- Wyścig z Kalendarza Masters i Cyklosport zaliczany do Challenge Górskiego

V. UCZESTNICTWO I KATEGORIE
- Prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję MASTERS , Cyklosport, Kobiety Open
( powyżej 19 lat) na rok 2016, sprawny rower i kask oraz ubezpieczenie NW i OC
- Startowe wg stawek na 2016 rok
- Ponadto dopuszcza się w wyścigu start zawodników bez licencji posiadających aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie OC, NW w kategorii Niezrzeszeni Mężczyzn (Amator) po wypełnieniu oświadczenia.

VI. BIURO WYŚCIGU
– Pawilon na boisku sportowym w Wysocku w dniu 21.08.2016 w godz. 8.30-10.30 Odprawa techniczna godz.10.45

VII. NAGRODY
- Zwycięzca otrzymuje Puchar w każdej kategorii
- Trzech pierwszych zawodników otrzymuje nagrody rzeczowe w przypadku braku dziesięciu zawodników w danej kategorii nagrody będą wręczane tylko zwycięzcy

VIII. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji zwycięzców bezpośrednio po ukończeniu wyścigu w dniu 21.08.2016 około godz.15 .00 na boisku sportowym
Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się zawodnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Organizator zastrzega, że zawodnicy nieobecni podczas ceremonii dekoracji nie otrzymają nagród.

IX. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe /PZKol, UCI/

X. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
- wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol - wyścig odbędzie się przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym , obowiązują przepisy ruchu drogowego na trasie okrężnej - długość rundy 10 km (start/meta) Wysocko> Brennik> Czartowice> Kozów> Wysocko.
- Kolejność startu zostanie podana na odprawie technicznej o godz. 10.45
- start Wysocko godz. 11.00
- meta Wysocko ok. godz. 15.00

Opis trasy:
0,0 km - Wysocko Start/Meta
1,0 km - Skrzyżowanie z drogą wojewódzką 364 (przejazd kolejowy )znak STOP- prosto
2,5 km - Brennik - prosto,
3,3 km - Brennik skrzyżowanie - skręt w lewo,
4,9 km - Czartowice - ostry skręt w lewo,
5,1 km - skrzyżowanie dróg - skręt w lewo,
7,4 km - Kozów znak STOP( przejazd kolejowy ) - prosto,
8,1 km - Kozów - skręt w lewo,
9,4 km - Wysocko - skręt w lewo,
9,7 km - Wysocko - skręt w lewo,
10,0 km - Wysocko - koniec rundy.

- dystanse :
kat. Cykosport 19 -29 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M30 30-39 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M40 40 -49 lat dystans 70 km ( 7 okr.)
kat. Masters M50 50-59 lat dystans 60 km ( 6 okr.)
kat. Masters M60 60-69 lat dystans 50 km ( 5 okr.)
kat. Niezrzeszeni Mężczyźni (Amator) 19 lat - wzwyż dystans 50 km ( 5 okr.)
kat. Masters M70 70 lat - wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)
kat. Kobiety Open 19 lat - wzwyż dystans 30 km ( 3 okr.)

XI. POMOC TECHNICZNA
- w wyścigu nie będą dopuszczone żadne wozy pomocy technicznej
- pomoc będzie udzielana z boksów technicznych znajdujących się w okolicy startu/mety

XII. ZASADY FINANSOWANIA
- koszty organizacyjne wyścigu pokrywa organizator
- koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy
- opłata startowa zgodnie z przepisami PZKol i Komisją Masters
- kategorii Amator - startowe 50 PLN

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Komisję sędziowską wyznacza DZKol z listy komisarzy w porozumieniu z organizatorem
- Sędzia Główny - Wiesław Kucab tel. 607 495 737 e-mail wiesio_k@op.pl
- każdy zawodnik powinien być ubezpieczony i startuje na własną odpowiedzialność
- podczas wyścigu obowiązują kaski
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie wyścigu oraz za rzeczy
zaginione w trakcie imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu w
porozumieniu z Sędzią Głównym wyścigu
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora :
- Michał Włoszczowski - Wiceprezes KSC w Jeleniej Górze tel. kom. 697 916 806
- Aleksandra Kucab - KSC w Jeleniej Górze tel. kom. 609 185 286
NOCLEGI (zawodnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie)
- Pałac w Krotoszycach, ul. Parkowa 3, 59-223 Krotoszyce, tel. 76/8768-300 fax 76/8768-302
email: recepcja@palackrotoszyce.pl
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Złotoryi, ul. Kolejowa 16, tel. 76/878 36 74
w godz. 8.30-10.30 i 17.00- 19.00

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group