Poniedziałek, 18 stycznia
Imieniny: Małgorzaty, Piotra
Czytających: 5555
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Ważne szkolenie nt. edukacji przedszkolnej w Książnicy

Piątek, 13 listopada 2015, 7:25
Aktualizacja: 15:04
Autor: Org
Jelenia Góra: Ważne szkolenie nt. edukacji przedszkolnej w Książnicy
Fot. Archiwum
„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” – to temat szkolenia, jakie odbędzie się 20 listopada br. w jeleniogórskiej Książnicy Karkonoskiej, w godz. 10.00 – 13.00. Spotkanie odbędzie się w związku z ogłoszonym konkursem na projekty związane z tą tematyką.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszono nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:
a) zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne, oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
d) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
e) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/ umiejętności (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa oraz pobudzające ciekawość świata).
10.1.C. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

W ubieganiu się o dofinansowanie mogą brać udział następujące podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST; organizacje pozarządowe; organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego; przedsiębiorcy.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do 18 listopada br. na adres istywryszko@jeleniagora.pl
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne”

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT AJ zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Więcej informacji na stronie: www.zitaj.jeleniagora.pl

Czytaj również

Komentarze (2) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group