Wtorek, 16 sierpnia
Imieniny: Stefana, Emila
Czytających: 7625
Zalogowanych: 6
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: W sobotę "I Karkonoska Kula"

Piątek, 7 października 2016, 21:32
Aktualizacja: 21:36
Autor: MDvR
Jelenia Góra: W sobotę "I Karkonoska Kula"
Fot. użyczone
TKKF Orle Jelenia Góra wraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Ostoja w Jeleniej Górze będą organizatorami turnieju w petankę "I Karkonoska Kula 2016". Impreza odbędzie się w sobotę, 8 października.

Regulamin turnieju finałowego „Niesportowiec też Sportowiec 2016” w ramach festiwalu petanki „Karkonoska Kula 2016”

1. Cel:
- popularyzacja gry w petankę wśród mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.
- krzewienie i propagowanie aktywnych form wypoczynku wśród społeczeństwa.
- integracja środowisk.
- zapewnienie zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu podczas okresu wakacyjnego
dla mieszkańców, turystów oraz osób spędzających czas w Jeleniej Górze i okolicach

2. Organizatorzy:
- Ognisko TKKF „Orle” w Jeleniej Górze
- Okręgowe TKKF „Karkonosze” w Jeleniej Górze

3. Współorganizatorzy i Sponsorzy:
- Urząd Miasta Jelenia Góra
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej Górze
- sponsorzy prywatni

4. Termin rozgrywek:
8 październik 2016 godz. 10:00 (start rozgrywek)

5. Warunki uczestnictwa:
- rozgrywki mają charakter otwarty tzn. rozgrywki odbywają się w formule OPEN bez
podziału na kategorie wiekowe oraz bez podziału na kategorię kobiet i mężczyzn. Osoby
niepełnoletnie przebywają podczas rozgrywek pod opieką osoby dorosłej – pełnoprawnego
rodzica/opiekuna.
- rozgrywki są prowadzone w formule opartej o gry singlowe tj. jeden na jeden,
- zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność, podpisując przed
startem odpowiednie oświadczenie na rzecz organizatora.
- zawodnicy mogą w czasie rozgrywek korzystać z własnego sprzętu ( prywatne komplety
buli), w przypadku nie posiadania własnego sprzętu organizator zapewnia dostęp do sprzętu
na czas rozgrywanego Turnieju.
- w Turnieju nie ma opłaty startowej !!!

6. Przebieg rozgrywek
- opiekę administracyjno-techniczną nad właściwym przebiegiem zawodów sprawować
będą sędziowie - członkowie TKKF „Orle” w Jeleniej Górze. Sędziowie prowadzić będą
zestawienie zawodów, tabelę rozgrywek oraz czuwać będą nad poprawnością
przeprowadzanych zawodów.
- miejscem rozgrywek będzie bulodrom na Osiedlu Orlim w Jeleniej Górze przy ulicy Orla
12 (przy podjeździe na stację PKP Jelenia Góra Orle)

- W TURNIEJU ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA (maksymalnie 24
zawodników – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !
- wszystkie partie w czasie rozgrywek kończą się po zdobyciu przez jedną ze stron 13
punktów. Chyba że przed zawodami Sędzia Główny zarządzi rozgrywanie spotkań do 11
punktów.
- W podstawowym schemacie rozgrywki odbywają się w formule systemu brazylijskiego
tzn. odpada zawodnik który poniesie w turnieju 2 porażki (sytuacja ta nie dotyczy
rozgrywek od półfinałów w górę).
- w kwestiach spornych dotyczących rozgrywek ostateczny głos ma Sędzia Główny a jego
decyzja jest nieodwołalna.
- sędziowanie poszczególnych meczów odbywa się pomiędzy zawodnikami
uczestniczącymi w rozgrywkach z poszanowaniem zasady FAIR PLAY.

7. Zapisy
Zapisy odbywają się poprzez portal społecznościowy Facebook – patrz wydarzenie Turniej
Finałowy „Karkonoska Kula 2016” użytkownik TKKF Jelenia Góra – „Niesportowiec też
Sportowiec” lub telefonicznie lub SMS (imię, nazwisko miejscowość rok ur. z dopiskiem
Karkonoska Kula 2016 – Niesportowiec też Sportowiec) (661-867-828).

8. Jeśli pozostaną wolne miejsca istnieje możliwość zapisania się do Turnieju w dniu
zawodów. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

9. Nagrody
- Zwycięzca otrzyma pamiątkowy Puchar
- zawodnicy z miejsc I – III otrzymają pamiątkowe medale
- zawodnicy z miejsc I – VI otrzymają pamiątkowe dyplomy
Organizator przewiduje możliwość wręczenia nagród upominków dla w/w
zawodników oraz różnych nagród „niespodzianek” !!!

10. Postanowienia Końcowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy skradzione, zgubione lub zniszczone
przed, w czasie i po zawodach.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry. Zawodnicy biorący udział w zawodach nie są ubezpieczeni od
następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą udział w zawodach na własną
odpowiedzialność. Uczestniczący w rozgrywkach zawodnicy (zespoły) ubezpieczają się we
własnym zakresie.
Każdy uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz rezultatów
zawodów we wszelkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatorów.
W sprawach spornych i nieujętych w powyższym regulaminie decyduje Sędzia Główny
Zawodów w porozumieniu z Organizatorem.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group