Sobota, 25 marca
Imieniny: Marii, Marioli
Czytających: 7353
Zalogowanych: 7
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Powiat: Trzy lata owocnej pracy

Wtorek, 23 listopada 2021, 6:05
Autor: WAC/TS
Powiat: Trzy lata owocnej pracy
Fot. starostwo powiatowe
Pierwsza połowa kadencji to był czas intensywnej pracy. Dzięki niej udało się zrealizować w naszym powiecie bardzo wiele zadań, we wszystkich obszarach jakie wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym – tak w skrócie podsumowuje trzy lata jakie minęły od momentu objęcia przez niego w 2018 roku urzędu starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski.

Nowy Zarząd Powiatu już na starcie miał do rozwiązania kilka istotnych problemów. Jak udało się z nimi uporać?

Kiedy przejmowaliśmy urząd w 2018 roku wiedzieliśmy, że musimy się zmierzyć z kilkoma ważnymi kwestiami, bo jeśli tego nie zrobimy to stoi przed nami widmo bankructwa powiatu. Mówię tu przede wszystkim o sprawie sądowej z firmą Pol – skal, która wystąpiła wobec powiatu z roszczeniem na ponad 100 milionów złotych. Co gorsza byliśmy już po pierwszej, przegranej sprawie sądowej i było duże ryzyko, że podobnie stanie się w drugiej instancji. W konsekwencji nie byłoby ani zarządu ani rady, nie mówiąc już o tym, że nie byłoby też żadnych inwestycji, w tym drogowych. Powiatem do końca kadencji zarządzałby komisarz. W związku z tym skoncentrowaliśmy się, przy okazji zmieniając całkowicie naszą linię obrony, aby tę sprawę wygrać I tak się stało.
Drugim wyzwaniem przed jakim stanęliśmy na początku kadencji była budząca niepokoje społeczne wśród mieszkańców gmin Mysłakowice i Podgórzyn kwestia firmy Green Energy Power czyli spółki która na składowisku w Kostrzycy planowała wybudować spalarnię odpadów. Ostatecznie tego nie zrobiła, ale na teren składowiska zwiozła dziesiątki tysięcy ton śmieci, które zalegają tam do dziś. Jako organ musieliśmy podjąć odpowiednie kroki i cofnęliśmy decyzję spółce na składowanie i przetwarzanie odpadów. Również zawiadomiłem prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez tą spółkę.
Musieliśmy przejąć też zadłużenie powiatu, które narastało przez kilka kadencji. To zadłużenie trzy lata temu wynosiło 15,3 milionów złotych, a aktualnie to 12,3 mln zł. Oznacza to, że udało nam się spłacić około 3 miliony złotych. Dodatkowo nie zwiększamy tego długu, a z miesiąca na miesiąc zmniejszamy jego wysokość. Dodatkowo mieliśmy też do zwrotu nienależnie pobraną subwencję oświatową, którą trzeba było spłacić. Było to na początku 5 milionów złotych, a gdy przejmowaliśmy powiat do spłaty było jeszcze ponad 1,2 mln zł.

W trakcie kadencji samorząd powiatu musiał się także zmierzyć z wyzwaniem jakim jest pandemia.

Gdy został ogłoszony lockdown, jako powiat przygraniczny mieliśmy dużo więcej obowiązków niż inne powiaty. W związku z tym, że mamy dwie granice musieliśmy zabezpieczyć posiłki dla służb i pomóc w stworzeniu punktów kontroli. Dostaliśmy wiele zadań w tym zakresie od Wojewody Dolnośląskiego, ale też sami wychodziliśmy z inicjatywą. Gdy była długa kolejka na granicy z Czechami to zorganizowaliśmy catering nie tylko dla służb ale i kierowców czekających na przejazd. Dla żołnierzy dostarczyliśmy też kuchenkę mikrofalową oraz podesty, aby w punkcie kontroli nie musieli brodzić w błocie.
W tym miejscu chcę też podziękować wszystkim pracownikom starostwa za pracę w tym okresie. Nasz urząd cały czas pracował, był tylko moment gdy podzieliłem zespół na dwie grupy. Byliśmy jedynym urzędem, który potwierdzał Profil Zaufany, konieczny do załatwiania spraw urzędowych drogą zdalną. Ważną rolę w tym czasie miał również Powiatowy Urząd Pracy, który musiał się przeorganizować, aby sprostać dodatkowym zadaniom wynikającym z Tarczy Antykryzysowej. W ciągu kilku miesięcy PUP wypłacił przedsiębiorcom z miasta i powiatu wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 100 milionów złotych.
W czasie lockdownu podejmowaliśmy też działania promocyjne, tak aby turyści pamiętali o naszym regionie i po zakończeniu obostrzeń do nas przyjeżdżali. Zainicjowaliśmy między innymi akcję promocyjną: „Karkonosze, dodaj do ulubionych”, namawiając znanych artystów aby bezpłatnie zachęcali w nagranych filmikach do odwiedzin w powiecie.

Jakie najważniejsze inwestycje udało się zrealizować powiatowi przez ostatnie trzy lata?

Dla nowego zarządu najwyższym priorytetem były inwestycje drogowe. Drogi to przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, ale także komfort jazdy i wizytówka regionu. Do tej pory od początku kadencji na ten cel wydaliśmy ponad 20 milionów złotych. Przypomnę, że nigdy wcześniej tak duże środki na zadania drogowe nie były kierowane. Większość tej kwoty to są pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz. Wśród najważniejszych zrealizowanych zadań drogowych należy wymienić pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej Radomierz – Janowice Wielkie, dokończenie przebudowy drogi Miłków – Mysłakowice, wybudowanie ronda na skrzyżowaniu dróg Mysłakowice – Miłków i Jelenia Góra – Karpacz. Przebudowaliśmy też odcinkowo drogi w gminie Podgórzyn, m.in. w Zachełmiu. Zleciliśmy też wykonanie dokumentacji projektowych dla kolejnych zadań drogowych, tak aby były gotowe w przypadku możliwości aplikowania o środki na ich realizację.

Obok dróg powiat mocno inwestował też w zadania związane ze sferą społeczną.

Jako powiat mamy sporo takich jednostek organizacyjnych: m.in. cztery Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Szklarskiej Porębie. Łączna kwota środków jaką w okresie 2018 – 2021 pozyskaliśmy z różnych źródeł m.in. z PFRON – u, Urzędu Wojewódzkiego i Ministerstwa Rodziny, na funkcjonowanie DPS – ów to blisko 10 mln zł. Musieliśmy zmierzyć się w tej materii z wieloma problemami. Na przykład w DPS – ie w Janowicach Wielkich w jednym z budynków, gdzie przebywają osoby z dysfunkcjami narządu ruchu nie było windy. W innych musieliśmy wyremontować łazienki i przystosować obiekty do wymogów przeciwpożarowych. Dokończyliśmy też termomodernizację wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w DPS – ie w Miłkowie. Myślę, że dzięki tym inwestycjom warunki w jakich przebywają pensjonariusze naszych DPS – ów znacząco się poprawiły.
Udzielamy też sporego wsparcia osobom niepełnosprawnym. Z naszego budżetu w latach 2018 – 21 na ich rehabilitację społeczną przeznaczyliśmy blisko 2,5 miliona złotych. Dofinansowujemy wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i likwidację barier architektonicznych. Sporym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych jest też nasz projekt „door to door”, dzięki któremu przez najbliższe trzy lata mogą one korzystać z bezpłatnego transportu do lekarza, do urzędu ale też do teatru. Starostwo kupiło specjalnego busa przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych, zatrudniliśmy też kierowcę i koordynatora, który odbiera zgłoszenia zainteresowanych skorzystaniem z tej formy pomocy. Cieszy się ona bardzo dużym zainteresowaniem. Obecnie okres oczekiwania na przewóz wynosi od 7 do 10 dni. Nie zapominamy również o rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych. Wszystkim ich podopiecznym za 351 tysięcy złotych kupiliśmy sprzęt komputerowy, aby mogli kontaktować się z rówieśnikami, ale również bez problemu uczyć się zdalnie.

Po stronie sukcesów nowego Zarządu Powiatu należy tez zapisać organizację Karkonoskiej Komunikacji Autobusowej.

Karkonoska Komunikacja Autobusowa jest zupełnym novum, gdyż nigdy wcześniej powiat nie brał na siebie trudnego logistycznie ciężaru organizacji transportu drogowego dla swoich mieszkańców. Jednak gdy stworzyła się możliwość otrzymania dofinansowania tego zadania (w wysokości blisko 90 procent jego kosztów), to mimo wielu obaw, związanych między innymi z bardzo krótkim czasem na przygotowanie i złożenie wniosku, podjąłem decyzję, że musimy to zrobić z korzyścią dla mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że z perspektywy prawie 10 miesięcy jej funkcjonowania KKA okazała się wielkim sukcesem. W połowie roku korzystało już z niej blisko 200 tysięcy pasażerów, a 90 procent autobusów przejeżdżających przez miejscowości powiatu należy do naszej komunikacji. To pokazuje jakie było zapotrzebowanie na taką usługę i że jest to doskonałe narzędzie do przemieszczania się między gminami oraz dla dojazdu do pracy i szkoły w Jeleniej Górze. Komunikacja obsługuje wszystkie gminy powiatu. Co ważne większość autobusów jest niskopodłogowa, i są one przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wielu z wymienionych przez Pana zadań nie udałoby się zrealizować bez pozyskania na nie środków ze źródeł zewnętrznych

Staramy się być skuteczni jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Składamy wnioski wszędzie tam gdzie pojawiają się możliwości aplikowania czy to ze źródeł rządowych, jak i unijnych czy też transgranicznych. W strukturze starostwa nie mamy komórki, która byłaby wyspecjalizowana w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zadanie to mają w zakresie swoich obowiązków dyrektorzy poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych powiatowi. Oni śledzą gdzie i na jaki cel są ogłaszane konkursy i jeśli znajdą coś ciekawego, co można zrealizować przy niewielkim wkładzie własnym, to przychodzą z tym do mnie i ja decyduję czy jest to dobry kierunek. Następnie przedkładam to do akceptacji Zarządowi Powiatu. Muszę przy tym przyznać, że osobą, która jako pierwsza przyjmuje takie informacje od dyrektorów wydziałów i sama też szuka możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych jest sekretarz powiatu Ewa Lijewska – Małachowska. Dodam też, że wszystkie te działania nie byłyby możliwe gdyby nie dobra, mimo różnic w poglądach, współpraca w Zarządzie Powiatu. Zawsze jesteśmy w stanie wypracować wspólny kompromis i nasze uchwały są podejmowane jednogłośnie. Podobnie Rada Powiatu. Gdy pojawiają się ważne społecznie uchwały to zawsze radni jednogłośnie je akceptują i dzięki temu możemy realizować dużo ciekawych projektów dla naszych mieszkańców.

Starostwo Karkonoskie stara się też mocno wspierać stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.

Starostwo jest organem rejestrowym dla wszystkich stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Staramy się wychodzić im naprzeciw organizując spotkania i szkolenia. Na nich podpowiadamy, gdzie można sięgnąć po środki na realizacje projektów, jak je skutecznie rozliczyć i jak prawidłowo dokonać sprawozdawczości. Jest to taka aktywność, której wcześniej nie było. Wpisuje się ona w ogólną filozofię funkcjonowania starostwa w tej kadencji. My jesteśmy po to, aby służyć naszym mieszkańcom. W związku z tym często słyszę miłe słowa o pracownikach mojego urzędu, którzy mocno angażują się w taką pomoc. Nasze wsparcie dotyczy tez sfery materialnej, bo w naszym budżecie rezerwujemy spore środki dla organizacji pozarządowych. Pod koniec roku mogą one składać wnioski o dofinansowanie wielu przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych, sportowych.

Jakie są plany Zarządu Powiatu na drugą część obecnej kadencji?

Wśród zadań jakie stoją przed nami w nadchodzącym czasie stoi między innymi wybudowanie w Szklarskiej Porębie trzech nowych, komfortowych domów dziecka. Środki na na tą inwestycję będą pochodzić ze sprzedaży obiektów po zlikwidowanym Dom Wczasów Dziecięcych oraz dotacji jaką powiat otrzymał z Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 5 milionów zł. Przed nami też przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Jelenia Góra – Karpacz, przebudowa mostu w Podgórzynie, remont mostu na polderze zalewowym w Mysłakowicach oraz drogi w Jeżowie Sudeckim. Obecnie jesteśmy już w trakcie przebudowy drogi w Chrośnicy. Dzięki środkom w wysokości 10 milionów z „Polskiego Ładu” wkrótce też rozpoczniemy przebudowę drogi powiatowej Janowice Wielkie – Trzcińsko – Karpniki. Wcześniej na tą inwestycję otrzymaliśmy też wsparcie, w wysokości 3,5 mln zł, z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Czeka nas również budowa łącznika pomiędzy obiektami DPS „Junior” w Miłkowie wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych. Ogłaszamy też na bieżąco przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej na kolejne inwestycje drogowe.

Twoja reakcja na artykuł?

8
44%
Cieszy
5
28%
Hahaha
0
0%
Nudzi
1
6%
Smuci
0
0%
Złości
4
22%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Sonda

Ilu powinno być posłów w Sejmie?

Oddanych
głosów
851
maksymalnie 150
81%
od 151 do 459
7%
460 jak obecnie
6%
od 461 do 599
1%
600 i więcej
4%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group