Czwartek, 30 marca
Imieniny: Amelii, Leonarda
Czytających: 4294
Zalogowanych: 2
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: Sprawy niepełnosprawnych – zapytaj w KSON–nie

Piątek, 19 maja 2017, 7:57
Autor: KSON
Jelenia Góra: Sprawy niepełnosprawnych – zapytaj w KSON–nie
Fot. Archiwum
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych od czterech lat realizuje, przy dofinansowaniu PFRON, projekt pod nazwą Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (CIWON). Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Generalnie polega na udzielaniu porad z zakresu prawa, psychologii i zagadnień socjalnych.

- W uzasadnionych przypadkach podejmowane są również interwencje przez Społecznego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów Ziemi Jeleniogórskiej - mówi Agnieszka Nowak, doradca z KSON-u. Projekt w roku bieżącym realizowany jest na terenie czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i lubuskiego. Biuro projektu ma swoją siedzibę w KSON-nie natomiast biura terenowe, w których również zatrudnieni są doradcy funkcjonują w Cieszynie, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim.

Inflacja prawa to jest: często zmieniające się zasady i procedury postępowania wobec osoby niepełnosprawnej. Wymagają ze strony osób obsługujących projekt stałej edukacji. Oprócz śledzenia nowości w Internecie okresowo doradcy szkoleni są przez pracowników MOPS-u (takie szkolenie odbyło się w marcu br.), a w ubiegłym tygodniu odbyło się szkolenie z zakresu orzecznictwa pozarentowego, czyli działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Ta problematyka budzi duże zainteresowanie, a decyzje w znacznym stopniu są przedmiotem odwołań ze strony zainteresowanych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Łobacz- Chowańska- Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

Omówiono sprawy co, do których większość osób odwiedzających Orzecznictwo i starających się o wydanie orzeczenia, nie zna lub ma o nich dość powierzchowną wiedzę.

Oto najczęściej zadawane pytania:
- Komu przysługują karty parkingowe? - Karta parkingowa przysługuje osobie legitymującej się prawomocnym orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że osoba posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (w punkcie 9 orzeczenia musi zawierać się zapis „spełnia”);
Osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z przynajmniej jednym z wymienionych symboli przyczyn niepełnosprawności: 04-O, 05-R,
10-N, jeśli lekarz orzecznik stwierdzi, że osoba posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (w punkcie 9 orzeczenia musi zawierać się zapis „spełnia”);
Dziecku do 16. roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się;
Placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

- Kiedy składać można odwołanie od wydanego orzeczenia lekarskiego?
– Odwołanie od orzeczenia składa się, zgodnie z pouczeniem zawartym w orzeczeniu, w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, adresując do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu, za pośrednictwem Zespołu, który wydawał decyzję.

- Kiedy składać można dokumenty przed przystąpieniem na kolejną komisję lekarską?
– Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

- Zapowiadano nowe legitymacje dla osób z grupą niepełnosprawności. Od dnia 1 sierpnia b.r. zespoły orzekające wydawać będą nowe legitymacje dokumentujące niepełnosprawność. Nieznany jest jeszcze wzór dokumentu, ponieważ do dnia 18 maja trwa konkurs na najlepszy projekt szaty graficznej.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl

Legitymacje wydane do 31 lipca b.r. zachowają swoją ważność. Jedynie posiadacze orzeczeń, którzy po raz pierwszy złożą wniosek o wydanie legitymacji od dnia 1 sierpnia, otrzymają nowy dokument, bezpłatnie. W sytuacji zagubienia lub zniszczenia legitymacji, na wniosek osoby zainteresowanej zostanie wydany duplikat, za który już trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 15 zł.

- Jakie są uprawnienia osoby niepełnosprawnej w okresie przejściowym pomiędzy wydaniem nowego, a końcem poprzedniego orzeczenia?

– Niestety, osoba oczekująca na wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności, nieposiadająca innego ważnego orzeczenia, pozbawiona jest w świetle prawa statusu osoby niepełnosprawnej, co oznacza, iż nie może korzystać z ulg i uprawnień skierowanych dla osób niepełnosprawnych, do czasu uzyskania nowego orzeczenia.

- W jakim trybie można składać nowe wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności gdy poprzednia decyzja jest niekorzystna?
– Jeśli osoba jest niezadowolona z decyzji, w ciągu 14 dni może złożyć odwołanie, o czym mowa jest powyżej. Natomiast w sytuacji, kiedy osoba zainteresowana posiada orzeczenie wydane na stale lub okresowo, ale termin ważności orzeczenia jeszcze nie upływa, można skorzystać z możliwości orzekania się ze względu na zmianę stanu zdrowia, jeżeli taka zmiana faktycznie nastąpiła. Koniecznym jest w tym przypadku złożenie wniosku, zaświadczenia lekarskiego, oraz dokumentacji medycznej, która przybyła od czasu poprzedniej komisji. Po zakończeniu postępowania wydawana jest decyzja uwzględniająca zmianę stanu zdrowia, lub też decyzja odmowna, kiedy lekarz orzecznik stwierdził, iż zmiana nie nastąpiła. Każdorazowo, wydana wcześniej decyzja nie zostaje uchylana i nadal funkcjonuje w obrocie prawnym.

Wszyscy zainteresowani mogą zasięgnąć informacji nie tylko w powyższych sprawach w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ulicy Osiedle Robotnicze 47a w Jeleniej Górze pod numerem bezpłatnej infolinii 800 700 025, mailowo na adres biuro@kson.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 . W sprawach tych można również kontaktować się z Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7, w dni powszednie w godzinach urzędowania, tj:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek/środa/piątek: 10:00-14:00
Czwartek: 10:00-16:00 lub pod numerem telefonu: 75 64 38 090.

Podobne szkolenie w najbliższym czasie pracownicy KSON-u odbędą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (10)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Czy pensje prezydentów miast, burmistrzów i wójtów są adekwatne do wykonywanej przez nich pracy?

Oddanych
głosów
123
Tak, to odpowiedzialna praca
16%
Dostają trochę za dużo
19%
Dostają o wiele za dużo
33%
To oburzające ile zarabiają
33%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group