Wtorek, 16 sierpnia
Imieniny: Stefana, Emila
Czytających: 8783
Zalogowanych: 10
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: O długu szpitala i konkursie na dyrektora

Sobota, 25 lipca 2015, 8:09
Aktualizacja: Poniedziałek, 27 lipca 2015, 12:30
Autor: Przemek Kaczałko
Jelenia Góra: O długu szpitala i konkursie na dyrektora
Fot. Przemek Kaczałko
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapowiada opracowanie i wdrożenie radykalnego programu naprawczego dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora we wrześniu br. Zadłużenie lecznicy wynosi już 29 mln zł.

Przypomnijmy. W roku 2011 przekształcono Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Kowarach oraz zlikwidowano Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze. W wyniku powyższego powstało Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, którego zobowiązania w chwili rozpoczęcia działalności leczniczej wynosiły 2 mln zł.

Według urzędu marszałkowskiego, przyczyn trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej WCSzKJ upatrywać należy w szczególności charakterem jeleniogórskiej lecznicy, która z uwagi na swoje położenie realizować musi możliwie najszersze spektrum świadczeń leczniczych, z uwagi na potrzeby mieszkańców subregionu.
Wśród samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których funkcję podmiotu tworzącego pełni Samorząd Województwa Dolnośląskiego WCSzKJ charakteryzuje się największą liczbą oddziałów szpitalnych (29) oraz jedną z większych liczbą poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (22), co przekłada się bezpośrednio na liczebność zatrudnionego personelu (ponad 1 200 osób.

Zasadniczym problemem WCSzKJ, determinującym jego kondycję ekonomiczną jest jednak niedostateczne finansowanie świadczeń przez płatnika publicznego – Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, szczególnie w obszarach niezbędnych do prowadzenia z uwagi na potrzeby mieszkańców.
Oczekiwania stawiane Centrum, jako największej lecznicy w subregionie jeleniogórskim, skutkują koniecznością uruchamiania co raz to nowych specjalności, tak aby pacjenci nie musieli przemieszczać się np. do Wrocławia, co generuje określone wydatki i koszty, a jednocześnie NFZ nie gwarantuje odpowiedniej wysokości kontraktów, które pozwoliłyby na ich pokrycie.

Poddając ocenie kondycję ekonomiczną Centrum nie sposób nie wspomnieć także o kwestii tzw. „nadwykonań”, tj. świadczeń leczniczych udzielonych w wymiarze wykraczającym poza wartość kontraktu z płatnikiem publicznym.

Centrum, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie może odmówić wykonania świadczenia na rzecz chorego w stanie zagrożenia życia, a jednocześnie z uwagi na swą specyficzną lokalizację oraz brak w subregionie świadczeniodawcy realizującego podobne spektrum świadczeń, zmuszone jest do realizacji nadwykonań.

Realizacja nadwykonań skutkuje wykonaniem świadczenia, a więc poniesieniem z tego tytułu wymiernych kosztów, przy jednoczesnym braku jego sfinansowania, czego efektem jest pogłębianie się straty, która wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniosła 6,4 mln zł, podczas gdy łączna wartość nadwykonań WCSzKJ zamykała się kwotą 28,5 mln zł, w tym 60% (16,9 mln zł) nadwykonań ratujących życie.
Wskazać także należy, iż aby zapewnić odpowiedni, określony przez płatnika publicznego (NFZ), standard udzielania świadczeń leczniczych, podmioty lecznicze zmuszone są do stałego inwestowania w infrastrukturę (remonty, zakup sprzętu i aparatury medycznej), co wiąże się z ponoszeniem określonych, znacznych nakładów finansowych – informuje Dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa, Jarosław Maroszek.

Co poprzednia Społeczna Rada przy WCSKJ oraz dyrektor zrobili, by zapobiec zadłużeniu szpitala i co stwierdziła obecna rada (powołana w kwietniu br.)? - zapytaliśmy w UMWD.

- Przedmiotowe zagadnienie nie mieści się w ustawowych kompetencjach rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sytuacja ekonomiczno – finansowa Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, analogicznie jak w przypadku wszystkich SP ZOZ dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego, podlega stałemu monitoringowi realizowanemu przez Dział Monitoringu i Analiz Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia – komórki organizacyjnej Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wyniki monitoringu są cyklicznie, co miesiąc publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWD.
Z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczno – finansową dyrektor WCSzKJ został zobowiązany przez podmiot tworzący do podjęcia działań restrukturyzacyjnych, jednakże ich efekty nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – odpowiada przedstawiciel UMWD.

Jaki jest plan na oddłużenie szpitala?

- Koniecznym dla możliwości dalszego funkcjonowania WCSzKJ jest opracowanie i wdrożenie radykalnego programu naprawczego, obejmującego restrukturyzację praktycznie wszystkich sfer działalności Szpitala, w tym w szczególności racjonalizację efektywności działania, polegającą na dostosowaniu potencjału do rzeczywistych nakładów płatnika na finansowanie świadczeń. Szczegóły programu stanowić będą zasadnicze kryterium przy wyborze nowego dyrektora w toku postępowania konkursowego.
Jednocześnie, z uwagi na normę art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, WCSzKJ otrzymało z budżetu Województwa Dolnośląskiego środki z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego za rok 2014, co pozwoli na częściowe zaspokojenie najpilniejszych zobowiązań.

Kiedy rozstrzygnięty będzie konkurs na dyrektora szpitala? Dlaczego nie rozstrzygnięto poprzedniego konkursu? - pytaliśmy.

- Niebawem zostanie ogłoszony konkurs na wybór nowego dyrektora WCSzKJ, przy czym mając na uwadze uwarunkowania formalne (minimum 30 dni od daty ogłoszenia może odbyć się posiedzenie komisji konkursowej dokonującej oceny kandydatów), realny termin jego powołania to wrzesień 2015 r.
Poprzedni konkurs nie został nierozstrzygnięty z uwagi na fakt, iż nie dokonano wyboru kandydata na dyrektora. Przyczyną był m.in. fakt, iż żaden z kandydatów nie złożył propozycji działań naprawczych, mających w ocenie komisji szanse na skuteczną realizację – informuje nas Jarosław Maroszek, dyrektor Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (71) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group