Środa, 18 maja
Imieniny: Aleksandry, Feliksa
Czytających: 6255
Zalogowanych: 9
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra: KCM po stanowisku NFZ wstrzymuje część usług

Niedziela, 14 grudnia 2014, 9:04
Aktualizacja: Poniedziałek, 15 grudnia 2014, 16:50
Autor: Angela
Jelenia Góra: KCM po stanowisku NFZ wstrzymuje część usług
Fot. Angela
Jak już informowaliśmy, Narodowy Fundusz Zdrowia ostatecznie wypowiedział Karkonoskiemu Centrum Medycznemu umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach: kardiologicznej, neurologicznej, medycyny sportowej, położniczo–ginekologicznej oraz otolaryngologicznej. KCM kolejny raz uznał decyzję NFZ za niezgodną z prawem i zapowiada zażalenia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie KCM informuje pacjentów, że zmuszone było wstrzymać od 12 grudnia br. udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w ww. poradniach, gdzie usługi będą realizowane jedynie komercyjnie lub w ramach prywatnych pakietów ubezpieczeń.

Poniżej pełna treść oświadczenia KCM:

Oświadczenie Zarządu KCM Clinic S.A

Zarząd KCM Clinic S.A. informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 r. otrzymał po raz kolejny po uprzednim wycofaniu, pismo Dyrektora DOW NFZ we Wrocławiu z informacją o rozwiązaniu z dniem doręczenia, umowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w następujących zakresach: świadczenia w zakresie kardiologii, świadczenia w zakresie neurologii, świadczenia w zakresie medycyny sportowej, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii i świadczenia w zakresie otolaryngologii.

Zarząd KCM Clinic S.A. oświadcza, że powyższe oświadczenie Dyrektora DOW NFZ uznaje za bezskuteczne jako dokonane bez podstawy prawnej, a umowa nadal obowiązuje.

KCM Clinic S.A. złożył wobec Dyrektora NFZ oświadczenie o nieskuteczności rozwiązania umowy w dniu 10 grudnia 2014 r. i podejmie wszelkie kroki prawne celem obrony przysługujących KCM Clinic S.A. praw oraz obrony interesów swoich pacjentów.

Zarząd KCM Clinic S.A. zwraca uwagę, że powyższe działanie DOW NFZ jest już kolejnym w okresie ostatnich kilku tygodni działaniem, które nie tylko narusza prawnie chronione dobra KCM Clinic S.A., ale również dobra i prawa pacjentów - pacjenci i lekarze ponownie zostali potraktowani przedmiotowo przez urzędników NFZ, po raz kolejny także, w ciągu ostatnich tygodni z godziny na godzinę pacjenci zostali pozbawieni możliwości kontynuacji diagnostyki i leczenia.

W w/w poradniach na udzielenie świadczeń oczekuje około 3000 pacjentów, w tym starsi schorowani pacjenci z całego regionu oraz kobiety w ciąży, którym z uwagi na działania DOW NFZ uniemożliwiono dalszą opiekę u prowadzącego ich specjalisty oraz uzyskanie świadczeń w terminach wynikających z list oczekujących.
Przypomnieć należy także, że oświadczenie o rozwiązaniu umowy analogiczne z tym, jakie zostało złożone przez Dyrektora DOW NFZ w dniu wczorajszym (10 grudnia 2014), zostało również złożone w dniu 5 listopada 2014 r., wywołując wówczas olbrzymi stres i dezorientację wśród pacjentów .

Przy czym Zarząd KCM Clinic S.A. dowiedział się o tym oświadczeniu jako ostatni, już po zwołaniu przez DOW NFZ konferencji prasowej i rozdysponowaniu wcześniejszym (według niewiadomego klucza) zabranych z kontraktów środków pośród innych świadczeniodawców. Pacjenci byli zbulwersowani faktem nagłej i niezrozumiałej odmowy udzielenia świadczeń w naszej wysokospecjalistycznej i kompleksowej placówce.
Na skutek podjętych czynności prawnych, po złożonym w dniu 12 listopada 2014 przez Zarząd KCM oświadczeniu o nieskuteczności rozwiązania umowy, Dyrektor NFZ cofnął w dniu 14 listopada 2014 r. decyzję o rozwiązaniu umowy. Jako uzasadnienie podano zapowiedz złożenia przez KCM Clinic S.A. w pełni mu przysługującego tzw. zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

Najwyższy niepokój, nie tylko KCM Clinic S.A., ale także pacjentów oraz wszystkich obywateli i podatników budzi okoliczność, że DOW NFZ „zapomniał” o prawie świadczeniodawcy KCM Clinic S.A. do złożenia zastrzeżeń, składając w dniu 5 listopada 2014 r. swoje pierwsze - godzące przede wszystkim w dobro pacjenta - oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Tymczasem prawo to jest prawem przyznanym wprost w art. 64 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej „Ustawa”), którego to prawa DOW NFZ ma obowiązek przestrzegać.

Co więcej, jak wynika z komunikatu, który ukazał się w dniu wczorajszym na stronie internetowej DOW NFZ, jako przyczynę złożenia przez Dyrektora DOW NFZ kolejnego oświadczenia o rozwiązaniu umowy w dniu 10 grudnia 2014 r. wskazano nieuwzględnienie złożonych przez KCM Clinic S.A. zastrzeżeń, ponownie zapominając o przysługującej procedurze odwoławczej.

DOW NFZ zdaje się bowiem ponownie ignorować fakt, że KCM Clinic S.A. przysługuje nadal prawo do środków odwoławczych w postaci zażalenia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo do jego złożenia
przysługuje również wprost z art. 160 i 161 Ustawy. Rodzi się zatem pytanie o sposób i podstawy prawne podejmowanych przez DOW NFZ działań w stosunku do KCM Clinic S.A. tak dramatycznych w skutkach wobec pacjentów.

Analiza w/w działań DOW NFZ może prowadzić do przekonania, że działania DOW NFZ są działaniami chaotycznymi, naruszającymi prawa pacjentów, w szczególności prawo do zapewnienia dostępności do świadczeń, przy czym sposób i podstawa prawna rozdysponowania środków na inne jednostki jest nieznana.
Z tego względu KCM Clinic S.A. złożyła zapytanie do Dyrektora DOW NFZ w trybie ustawy o informacji publicznej, o wskazanie podstaw prawnych ich rozdziału .

Urzędnicy DOW NFZ traktując przedmiotowo pacjentów jak i świadczeniodawców, swoim oświadczeniami, spowodowali ponownie niepotrzebną dezorganizację udzielania świadczeń i zagrożenia dla zdrowia pacjentów . Jest to szczególnie problematyczne pod koniec roku w okresie przedświątecznym, gdy miejsc w poradniach specjalistycznych brak, a dodatkowo zapowiedziane z dniem 1 stycznia 2015 r. wejście w życie nowej ustawy i pakietów kolejkowych będzie skutkowało dużymi problemami organizacyjnymi w każdej jednostce i ograniczoną dostępnością lekarza dla pacjenta.

Jednocześnie KCM Clinic S.A. informuje, że z uwagi na wyżej opisane, pozbawione podstawy prawnej działania Dyrektora DOW NFZ, KCM Clinic S.A. zmuszona jest do wstrzymania się od dnia 12 grudnia 2014 r. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w ramach umowy z NFZ) w wyżej wymienionych zakresach.

Z powyższych względów, zarząd KCM Clinic S.A. uprzejmie informuje, że świadczenia w/w zakresach od dnia 12 grudnia 2014 r. realizowane będą jedynie komercyjnie lub w ramach prywatnych pakietów ubezpieczeń.
O wszelkich zmianach będą Państwo niezwłocznie informowani.

Zarząd KCM Clinic S.A.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (51) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group