Piątek, 12 sierpnia
Imieniny: Klary, Juliana
Czytających: 6656
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra/Kraj: Karty parkingowe dla niepełnosprawnych po nowemu

Piątek, 20 czerwca 2014, 6:24
Aktualizacja: Wtorek, 24 czerwca 2014, 9:50
Autor: red
Jelenia Góra/Kraj: Karty parkingowe dla niepełnosprawnych po nowemu
Fot. jel
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych poprzez swoje placówki w Gdańsku, Toruniu, Krakowie, Cieszynie, Gorzowie, Zielonej Górze i Szczecinie porównał praktyki stosowane w tych miastach odnośnie zasad parkowania niepełnosprawnych posiadaczy Europejskich Kart Parkingowych. Zapowiada również zmiany, dotyczące zasad przyznawania i wydawania kart parkingowych. Wejdą one w życie od 1 lipca br. Co się zmieni?

Jak informuje wiceprzewodniczący KSON Waldemar Wiśniewski, w większości tych miast, podobnie jak w niektórych miastach Dolnego Śląska (Świdnica, Lwówek Lubań, Kamienna Góra) zasady te są bardzo liberalne. W Legnicy i Zielonej Górze Rady Miejskie dopuściły możliwość parkowania niepełnosprawnych także na miejscach poza kopertowych, gdy miejsce na kopercie jest zajęte. We Wrocławiu od nałożonej opłaty dodatkowej za postawienie auta z legitymacją z EKP poza kopertą można się skutecznie odwołać przedstawiając dokumenty potwierdzające niepełnosprawność w znacznym lub umiarkowanym stopniu.

Co do zmian, od 1. lipca karty parkingowe wydawać będzie się:

1). osobie niepełnosprawnej zaliczonej do:
* znacznego, lub
* umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (jedynie w przypadku posiadania symboli: 04-O; 05-R lub 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

2). osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. (Przy czym nie każdej osobie posiadającej orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym z powyższymi symbolami, zostanie przyznana karta parkingowa. Zależy to od decyzji lekarza orzecznika oraz stopnia naruszenia sprawności organizmu).

3). placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje, za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej (wysokość jeszcze nie jest ustalona) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

O kartę parkingową mogą się starać również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją
lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. I tę wydaje za opłatą Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W takim przypadku wnioskodawcy wydaje się jedną kartę na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kartę parkingową wydaje się osobie posiadającej stosowne orzeczenie, na okres ważności tego orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce, na okres 3 lat.

Karta parkingowa traci więc ważność: po upływie terminu ważności karty, w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę lub placówkę, której wydano kartę, w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał, w razie likwidacji placówki, której wydano kartę, w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Karty parkingowe, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Tego dnia wszystkie karty parkingowe tracą ważność!

Karta parkingowa może być wydana na podstawie stosownego orzeczenia zawierającego wskazanie, o którym mowa w pkt. 9 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Do otrzymania pozytywnego zapisu we wskazaniach, w pkt. 9 orzeczenia, nie wystarczy tylko stwierdzenie znacznie obniżonej sprawności ruchowej.

Jednym z najważniejszych zapisów noweli ustawy Prawo o ruchu drogowym, jest art. 6 ust. 2, który pozbawi dużą część osób posiadających karty parkingowe, prawa do ponownego wydania dokumentu. Istotna będzie data wydania orzeczenia dla osoby po 16 roku życia, a także określenie stopnia, jak i symbolu przyczyny niepełnosprawności.
Tylko osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wydanym do 30 czerwca 2014 r., z orzeczonym jednym z symboli przyczyn niepełnosprawności 10-N, 05-R, 04-O, będą mogły z pozytywnym skutkiem złożyć, już począwszy od 1 lipca 2014 r., wniosek o wydanie karty parkingowej i ją uzyskać. Natomiast wszystkie pozostałe decyzje określające stopień niepełnosprawności, wydane włącznie do 30 czerwca 2014 r. nie będą już stanowiły podstawy do wydania karty parkingowej.

- Jest jeszcze kilka niewiadomych, ale należy mieć nadzieję, że w ciągu miesiąca czerwca wszystkie one zostaną wyjaśnione – mówi Waldemar Wiśniewski. - Zainteresowani powinni śledzić stronę internetową Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności www.pzon-jeleniagora.pl, a także stronę www.kson.pl, e- mail: info@kson.pl, gdzie zamieszczane będą wszelkie nowości w tych sprawach. Wszelkich informacji udzielają również pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod numerem 75 643 80 90 i e - mailowo orzecznictwo@poczta.onet.pl. Przewiduje się, że wydanych na przestrzeni lat około 5 tysięcy kart parkingowych z dniem 30 listopada 2014 roku utraci ważność. Szacuje się również, że wydanych zostanie około 500 kart parkingowych osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadających w orzeczeniach symbole (O - wzrok, R- narząd ruchu i N- schorzenia neurologiczne), a dla tej liczby posiadaczy nowo wydanych Europejskich Kart Parkingowych ilość przygotowanych przez miasto „kopert” można uznać za wystarczającą – dodaje wiceprezes KSON.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (25) Dodaj komentarz


Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group