Poniedziałek, 3 października
Imieniny: Teresy, Jana
Czytających: 2969
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Polska: Do wojska inaczej

Wtorek, 3 stycznia 2006, 0:00
Aktualizacja: Środa, 15 lutego 2006, 21:08
Autor: Słowo Polskie Gazeta Wrocławska
   Od jutra do rezerwy można przejść bez odbycia służby.

Zmieniają się zasady poboru do wojska. Część nowych zmodyfikowanych przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wejdzie w życie od 3 stycznia 2006 roku.
Na czym polegają te zmiany? Dowiesz się z naszego poradnika.
</b>
         Od jutra poborowi, którzy w ciągu 18 miesięcy od dnia stawienia się do poboru nie zostaną powołani, będą przeniesieni do rezerwy w ostatnim dniu tego okresu. Nie dotyczy to niepowołanych z powodu:

* jej odroczenia,

* złożenia wniosku o przyznanie służby zastępczej,

* odbywania kary pozbawienia wolności,

* pozbawienia praw publicznych,

* czasowego przebywania za granicą,

* niespełnienia wojskowego obowiązku meldunkowego,

* niestawienia się na wezwanie organów wojskowych w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,

* niepoddania się wymaganym przez organa wojskowe badaniom lekarskim lub psychologicznym,

* uznania ich za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej,

* uznania ich za niezdolnych do czynnej służby wojskowej podczas pokoju,

* spełnienia przez nich obowiązku służby wojskowej w innym kraju, którego są obywatelami.

         Jeżeli masz odroczoną zasadniczą służbę wojskową, to po cofnięciu lub wygaśnięciu tego odroczenia wojsko może powołać Cię do tej służby jeszcze w ciągu 18 miesięcy. Powołania nie otrzymasz , zostaniesz przeniesiony do rezerwy.
Jeżeli zostaniesz skreślony z listy uczniów lub studentów albo wydalony ze szkoły lub uczelni, to w ciągu 18 miesięcy od dnia, w którym dowie się o tym wojskowy komendant uzupełnień, możesz trafić do WKU. Jeśli nie przeniosą Cię do rezerwy.
Jeśli zasadniczą służbę wojskową odroczono Ci dlatego, że złożyłeś wniosek o służbę zastępczą i nie dostaniesz skierowania do niej przez 36 miesięcy po dniu złożenia wniosku, to wojsko przeniesie Cię do rezerwy. Jeżeli jesteś absolwentem szkoły wyższej, to na takie przeniesienie, musisz czekać tylko 18 miesięcy.
Jeżeli odroczono Ci służbę wojskową dlatego, że odbywasz karę pozbawienia wolności lub zostałeś pozbawiony praw publicznych, wojsko może powołać Cię do służby czynnej w ciągu 18 miesięcy po odbyciu kary lub przywróceniu praw publicznych. Jeśli nie powoła, zostaniesz rezerwistą.
Jeśli odroczono Ci służbę wojskową ze względu na czasowy pobyt za granicą, niespełnienie wojskowego obowiązku meldunkowego, niestawienie się na wezwanie organu wojskowego lub niepoddanie się badaniom, Twój okres oczekiwania na przejście do rezerwy, jeżeli nie zostaniesz powołany do służby, wyniesie 18 miesięcy od dnia, w którym wojskowy komendant uzupełnień dowie się, że ustała przyczyna odroczenia.
Jeśli przyczyną odroczenia było stwierdzenie czasowej niezdolności do służby wojskowej, powołania możesz spodziewać się w ciągu 18 miesięcy od ostatecznego stwierdzenia przez wojskową komisję lekarską Twojej zdolności do służby czynnej. Jeśli nie zostaniesz powołany do służby, po 18 miesiącach przejdziesz do rezerwy.
Jeśli służbę odroczono ci z powodu opieki nad dzieckiem, osobą niepełnosprawną lub w podeszłym wieku, do rezerwy zostaniesz przeniesiony po uchyleniu lub wygaśnięciu decyzji przyznającej Ci po raz trzeci to odroczenie.
Skoro natomiast spełniłeś obowiązek wojskowy w innym kraju, którego byłeś lub jesteś obywatelem, to do rezerwy trafisz natychmiast po udokumentowaniu, że rzeczywiście służbę odbyłeś.

         Więcej ćwiczeń
Nowa ustawa zwiększa maksymalny łączny czas ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie. Czas ten zwiększył się:

* dla szeregowych, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową
- z 9 do 12 miesięcy,

* dla szeregowych, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej
- z 12 do 15 miesięcy,

* dla podoficerów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową
- z 9 do 18 miesięcy,

* dla podoficerów, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej
- z 12 do 18 miesięcy,

* dla oficerów - z 18 do 21 miesięcy.

         Od 3 stycznia częściowo zmienią się zasady odraczania zasadniczej służby wojskowej.
Do dziś, gdy przyczyną odroczenia jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, odroczenia udziela się na czas pobierania tej nauki, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym poborowy kończy 23. rok życia. Podobnie studentom szkół wyższych i osobom pobierającym naukę w zakładach kształcenia nauczycieli odracza się zasadniczą służbę wojskową na czas pobierania tej nauki, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego (akademickiego), w którym kończą 27. rok życia.
Nowe przepisy znoszą ograniczenia wiekowe. Sam fakt kształcenia się wystarczy, żeby uzyskać odroczenie . Inne przyczyny odroczenia nie zmieniają się:

* konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16. roku życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji albo który ukończył 75. rok życia, jeżeli nie ma bliskiego, który mógłby poborowym zastąpić, albo obowiązek ten wynika wynikający z prawomocnego orzeczenia sądu,

* kształcenie w celu zdobycia kwalifikacji potrzebnych w wojsku na podstawie skierowania na takie kształcenie albo umowy zawartej z wojskowym komendantem uzupełnień,

* wybór na posła - na czas pełnienia mandatu,

* kandydowanie do Sejmu - na czas kampanii wyborczej.

Uwaga! Od 3 stycznia niezwłocznie po upływie okresu odroczenia poborowy będzie miał obowiązek stawić się przed wojskowym komendantem uzupełnień.
Nie będzie już musiał stawiać się przed komisją poborową, wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta.

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2022 Highlander's Group