Sobota, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 6086
Zalogowanych: 3
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Agencja Mienia Wojskowego o drogach Pod Jeleniami

Wiadomości: Kraj/Jelenia Góra
Poniedziałek, 24 czerwca 2013, 10:45
Aktualizacja: 10:47
Autor: AMW
W związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami prezydenta Jeleniej Góry oraz licznymi informacjami medialnymi dotyczącymi kwestii dróg publicznych stanowiących ulice: Kazimierskiego, Kadetów i Elewów w Jeleniej otrzymaliśmy stanowisko AMW.

Stanowisko Agencji Mienia Wojskowego

1. Na terenie byłego kompleksu wojskowego o powierzchni prawie 14 ha, Agencja Mienia Wojskowego jest właścicielem tylko jednego budynku (byłego WKU) oraz pięciu działek o powierzchni łącznej 0,8736 ha, co stanowi 6,24 % powierzchni całego kompleksu. Pozostałymi właścicielami są podmioty prywatne (ponad 80%), urzędy państwowe i samorządowe (prawie 9%) i gmina Jelenia Góra jako właściciel dróg publicznych (prawie 5%)

2. Z nieruchomości drogowych, opisanych powyżej, korzystają zarówno instytucje państwowe i samorządowe (tj. Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy, Archiwum Państwowe), jak i właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych przy ul. Kadetów. Drogi te są ogólnodostępne, co również wskazuje na to, że posiadają w istocie charakter dróg publicznych. Sąsiadujące z nimi nieruchomości sprzedawane były przez Agencję w latach 2005 – 2008 i są obecnie zagospodarowane zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Agencja Mienia Wojskowego nie jest właścicielem nieruchomości, obejmującej działkę nr 1/41. Wymieniona wyżej działka wydzielona została na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 26 lipca 2006 roku i zgodnie z zapisami obowiązującego już wtedy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczona została pod drogę publiczną. Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, działki gruntu wydzielone pod publiczne drogi gminne przechodzą z mocy prawa na własność gminy.

4. Zapisy w księdze wieczystej nr JG1J/00011173/1 nie odpowiadają rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości. Agencja nie jest właścicielem działek drogowych oznaczonych w rejestrze gruntów nr: 1/41, 1/45, 1/46, 1/49, 1/51, 1/53, 1/55, 1/57, 1/59, 1/61, stanowiących ulice: Kazimierskiego, Kadetów i Elewów, przeznaczonych zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod ulice publiczne dojazdowe, gdyż zgodnie z przepisami art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami po wydzieleniu Decyzją Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z 26 lipca 2006 r. wymienione wyżej nieruchomości pod tereny opisane w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, z mocy prawa przeszły na własność Gminy Jelenia Góra z dniem, w którym ta decyzja stała się ostateczna. Mimo podejmowanych przez Agencję Mienia Wojskowego działań, Prezydent Miasta Jelenia Góra nie dokonał wymaganych przepisami prawa czynności, w tym doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

5. Nie jest prawdą, że Agencja nie była skłonna przekazać Gminie wymienionych wyżej dróg nieodpłatnie, ponieważ:

biorąc pod uwagę potrzeby Miasta Jelenia Góra w zakresie realizacji celów publicznych, jak również uwzględniając własne zadania statutowe AMW zawarła 7 października 2002 roku porozumienie z Miastem Jelenia Góra. Zapis treści tego porozumienia zakładał bezwarunkowe przekazanie przez Agencję w formie nieodpłatnej działek przeznaczonych pod drogi publiczne, po dokonaniu podziałów geodezyjnych nieruchomości. Żadnych innych warunków przekazania porozumienie to nie przewidywało, a wszelkie jego zmiany wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności. Przeprowadzenie prac remontowych na wydzielonych pod drogi publiczne nieruchomościach nie stanowiło warunku ich przekazania.

po dokonaniu podziałów geodezyjnych, przesłany na ręce ówczesnego Prezydenta Miasta pismem z 10 grudnia 2007 roku projekt protokołu w sprawie nieodpłatnego zbycia tych dróg w drodze darowizny nigdy nie został podpisany przez władze Miasta Jelenia Góra.

po zrealizowaniu wszystkich innych zapisów porozumienia, wobec braku odpowiedzi na wezwania Agencji dotyczące realizacji przez Gminę zobowiązania przejęcia dróg, porozumienie to zostało rozwiązane przez Agencję 3 października 2011 roku.

nieprawdziwym jest więc twierdzenie Prezydenta Miasta, że Agencja odmawiała realizacji zapisów przyjętego na siebie dokumentu i usiłowała wycofywać się z przyjętych ustaleń. Agencja zrealizowała bowiem prawie wszystkie postanowienia porozumienia.

6. Obecne protesty mieszkańców w sprawie złego stanu technicznego dróg publicznych błędnie kierowane są do Agencji. Należy podkreślić, że mieszkańcy, tak jak i Agencja uiszczając podatki od nieruchomości, wpłacają je do kasy miasta, którego zadaniem jest utrzymywanie dróg publicznych w należytym stanie. Licząc od dnia przejęcia całego kompleksu Agencja przekazała łącznie kwotę 1 mln 309 tys. 638 zł tytułem zapłaty podatku od wszystkich nieruchomości położonych w Jeleniej Górze, na byłym kompleksie wojskowym. Gmina wykorzystała jednak te środki na inne potrzeby, nie dbając o stan dróg publicznych w tym rejonie.

7. Należy również wskazać, że na nieruchomościach stanowiących obecnie drogi publiczne,
5 lipca 2005 roku ustanowiona została nieodpłatna służebność gruntowa drogi koniecznej na rzecz właścicieli działek nr 1/5, 1/8, 1/15 i 1/25, tj. na rzecz obecnych wspólnot mieszkaniowych. W związku z tym pragniemy podkreślić, że w razie ewentualnego zobowiązania Agencji do naprawy tych dróg, zgodnie z art. 289 § 1 kodeksu cywilnego, współwłaściciele ww. działek – również członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kadetów 11 - uczestniczyliby w kosztach wymienionych wyżej inwestycji.

8. Agencja jest zobligowana do działania w oparciu o przepisy prawa. Obecnie trwają działania w ramach postępowania administracyjnego o ustalenie i wypłacenie odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Jelenia Góra nieruchomości stanowiących drogi publiczne, położone na terenie byłego kompleksu wojskowego przy ul. Podchorążych. Agencja jest bowiem uprawniona do dochodzenia odszkodowania za przejęcie tych dróg. Powzięte działania nie wykluczają jednak możliwości porozumienia się z Gminą Jelenia Góra co do warunków przekazania dróg publicznych. Agencja jest w tym zakresie cały czas otwarta na rozmowy. Klucz do rozwiązania sporu jest w rękach Pana Prezydenta Miasta Jelenia Góra. AMW liczy na to, że przeprowadzona w ostatnim czasie przez społeczność lokalną pikieta może przyczynić się do zmiany stanowiska Pana Prezydenta.

Rzecznik prasowy
Agencji Mienia Wojskowego

Małgorzata Golińska

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (28) Dodaj komentarz

~fg 24-06-2013 11:23
Banda ... urzędniczych, skoro jest wyrok sadu że są to ich drogi i inspektorat budowlany im nakazał remont to komu wypocinami mydlą oczy?
~///.../// 24-06-2013 12:15
I Wojskowi nie dali sobie kitu wcisnąc. Same ... siedzą w tym ratuszu
~ 24-06-2013 12:16
A ja czuję, że AMW ma rację. Skoro inspektor budowlany wydał decyzję na podstawie ksiąg wieczystych, a w tych księgach jest błąd i stan faktyczny jest inny, to ktoś tu niedostatecznie przyłożył się do wydania decyzji. W sądzie zapewne opinię wydawał biegły na tej samej podstawie. Widzę, że burdel prawny na tym terenie trwa od 2002 roku, czyli było to w samym środku dwóch kadencji Kusiaka. Tak się zajął wygrywaniem stołka po raz drugi, że olał sprawę. Zawiła teraz się rzuca, ale niech lepiej pójdzie do swojego kumpla, którego zatrudnił u jego żony w muzeum i wypyta dokładnie jak to było. Znowu będziemy wspólnie płacić miliony z podatków za bubel, którego ta ekipa wspólnie się dopuściła.
~aaa 24-06-2013 12:35
Ciągle popieram mieszkańców. Płacą podatki do miasta to mają prawo żądać od miasta dobrych dróg. Polityka miasta w zakresie przyjmowania dróg na nowych osiedlach jest niezmienna od wielu lat. Ale to tylko tak jest w JG. Dobrze,że AMW wreszcie zajęło głos.
~Obserwator. 24-06-2013 12:47
Normalka Polskiej rzeczywistości czyli spychanie winy jeden na drugiego a kopniaki zbiera szary przeciętny obywatel który wziął kredyt na całe życie żeby mieć gdzie zamieszkać z rodziną,to smutne jak nas władza i biurokraci traktują :(
~gość2 24-06-2013 13:47
Teraz widać jak \\\"prężnie\\\" działają jeleniogórskie władze
~DawnoWidać 24-06-2013 14:08
No to znowu nasze urzędowe "mondrale" dały popis kompetencji .Wielka szkoda ,że w referendum o odwołanie prezydenta mieszkańcy nie zjednoczyli się tylko oglądali jeden na drugiego. Teraz będziecie mieli jeszcze lepiej pokazaną "kompetencję" władzy. He he hee
~ 24-06-2013 14:10
jak nie wiecie o co chodzi to chodzi o kase dogadaja sie wyciągna pare baniek beda drogi i bedą super wczasy co mysleliscie ze ot tak amw da pieniądze i po sprawie???? w jakim wy kraju zyjecie?
~ 24-06-2013 14:14
nie rozumiem o co ta awantura , główne ulice naszej wsi dziurawe jak szwajcarski ser o oni awanturują się o jakieś boczne uliczki
~pokrętne 24-06-2013 14:16
Bardzo niejasne i mętne tłumaczenie moja droga Golińska. Problem jest prosty: czyje sa te drogi na terenie osiedla w byłych koszarach wojskowych. Zarzuciła pani, moja droga czytelników nieczytelną i pokretną informacją. By zrozumieć pani wywody należałoby mieć przed sobą mape geodezyjną.Uważa pani nas jeleniogórzan za idi...? Nie umie pani, drogie dziecko pisać ze zrozumieniem? Trzeba było odnieść się wprost i zrozumiale do zarzutów. Ale wasza pokrętna taktyka polega na zamąceniu ludziom w głowach. Skąd pani pochodzi? Z Wrocławia? Jeśli tak to wszystko pani wybaczam.
~ 24-06-2013 14:57
"Obecnie trwają działania w ramach postępowania administracyjnego o ustalenie i wypłacenie odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Jelenia Góra nieruchomości stanowiących drogi publiczne, położone na terenie byłego kompleksu wojskowego przy ul. Podchorążych. Agencja jest bowiem uprawniona do dochodzenia odszkodowania za przejęcie tych dróg." - cytat z wypowiedzi AMW - z jakiego tytułu jest zatem to odszkodowanie, jeśli ulice "przekazane nieodpłatnie"?
~ 24-06-2013 15:06
coś nieprawdopodobnego dwie, instytucje państwowe działają zgodnie z literą prawa a drogi jak nie było tak nie ma... jeszcze bardziej mnie to utwierdza w przekonaniu, że uczciwy obywatel nie ma szans wygrac z żadną instytucją państwową, która nota bene z naszych podatków opłaca adwokatów działających przeciwko nam a w imieniu urzędasów, nie będzie dobrze wygląda, że ludzie są na skraju wytrzymałości nerwowej jak ruszą związki to we wrześniu będą ciekawsze fajerwerki niż w grecji, hiszpanii i turcji razem wziętych....
~TEJOo 24-06-2013 15:38
Czemu nasi włodarze których wybraliśmy kłamią mam w żywe oczy?????????
~torpeda 24-06-2013 16:53
Ja tylko się dziwię dlaczego jeszcze tych władz nie odwołaliście - Szanowni Mieszkańcy?! Szczególnie wówczas, kiedy była ku temu świetna okazja... Te pikiety też trzeba było wówczas robić, a teraz to sobie możecie ..., a prezydent i tak jest pewien swego i nadyma się w swoim zarozumialstwe jeszcze bardziej ... A i podwyżkę prezydenckiej skromnej pensyjki sobie pewnie też zaserwuje :)
~Jeleń 24-06-2013 17:49
I ta sytuacja pokazuje nieudolność i brak kompetencji Zawiły.Jak bedą kolejne wybory głosujcie dalej na PO i Zawiłę.
~Ala 24-06-2013 18:47
I co panie prezydencie nie wstyd panu że się wydały pana kłamstwa a może to pana nieudolność w sprawie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ 24-06-2013 18:48
Agencja Mienia Wojskowego niezbyt czysto gra na emocjach mieszkańców, bo jak mogła coś przekazać nieodpłatnie, jeżeli domaga się zapłaty za "przekazane drogi". Zatem wcale nie przekazała tych dróg miastu. JEŚLI KTOŚ ZA PRZEKAZANIE DRÓG DOMAGA SIĘ ZAPŁATY, TO ZNACZY, ŻE JEGO ZAMIAREM WCALE NIE JEST NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE DRÓG. Swiadczą o tym słowa pani rzecznik agencji: "Obecnie trwają działania w ramach postępowania administracyjnego o ustalenie i wypłacenie odszkodowania z tytułu przejęcia przez Gminę Jelenia Góra nieruchomości stanowiących drogi publiczne, położone na terenie byłego kompleksu wojskowego przy ul. Podchorążych. Agencja jest bowiem uprawniona do dochodzenia odszkodowania za przejęcie tych dróg."
~ 24-06-2013 18:56
Do Prezydenta można mieć słuszne pretensje, że nie spowodował remontów innych zaniedbanych ulic należących do Jeleniej Góry, ale nie za Kadetów. Bo nawet z wypowiedzi rzeczniczki widać, że plącze się w zeznaniach. Nie wypowiedziała się na przykład jaką kwotą Miasto Jelenia Góra zostało obciążone z tytułu przekazania czyli w rzeczywistości SPRZEDAŻY ulic Podchorążych przez Agencję Mienia Wojskowego. Za które Miasto nie chce płacić, bo niby z jakiej racji, skoro te grunty przylegają do prywatnych budynków. Z którymi razem powinny być w jakiejś ułamkowej części wykupione przez mieszkańców.
~jeremiii 24-06-2013 19:11
czyli w skrócie można by napisać: możecie se protestować i nawet na...... na środku Ratusza drogi mieć nie będziecie...........hehehe
~gośćjelonka 24-06-2013 19:23
Wstyd dla PO, że ma takiego Prezydenta.
~nowaosoba 24-06-2013 19:26
Ktoś tu kłamie. PO jest w rządzie więc powinni wyjaśnić to z AMW.
~PL 24-06-2013 19:34
Jak widać miasto klamie w zakresie tych dróg. Moim zdaniem mieszkańcy winni przestać płacić podatek od nieruchomości a za te pieniądze wyremontować sobie dorgę bo jeśli wpłyneło ponad 1mln zł to spokojnie na drogę by starczyło .
~KRECIK 24-06-2013 19:49
Ja głosowałem za PIS-em więc to tylko wy możecie czuć się wy... heheheh
~jacha 24-06-2013 22:45
Idą wybory COMPLEX wam na następną kadencje obieca nie tylko nową drogę ale też autostrade dwa ronda i stacje SKM na osiedlu.
~Mysza 24-06-2013 22:53
wszystkie drogi jeśli są położone przy prywatnych budynkach to przylegają do nich, nawet te w centrum, i nikt ich nie wykupuje, poczytaj trochę przepisów prawa dot dróg, jeśli mieszkańcy powinni wykupić i wyremontować w ułamkowej części drogi to powinni też zamknąć bramy wjazdowe osiedla, trzeba było zaplanować osiedle jak przy Sudeckiej i nie lokalizować urzędów, o parkingach też zapomniano w planie
~ 25-06-2013 6:31
do Mysza - a kto zabroniłby zamknąć mieszkańcom drogi wjazdowe do ich własnego osiedla? Tak jest przecież na Sudeckiej. Trzeba było kupować tam mieszkania, mielibyście świetne drogi osiedlowe.
Nοstradamus 25-06-2013 8:48
Ja też głosowałem na PIS i będę glosował na PIS, albo na jeszcze bardziej radykalne ugrupowanie polityczne. Polska potrzebuje nowego Piłsudskiego, co by po japach wystrzelał tą hołotę z ratuszów miejskich. Banda złodziei i kombinatorów. Gdzie jest MILION od AMW?! Ahaaa! Poszedł na tą FONTANNĘ-SZCZALNIĘ pod Baniakami.
~do 8.48 25-06-2013 10:23
Z twego, nostradamus tekstu rozumiem, że regularnie ... do fontanny. Staraj sie korzystać z ubikacji. To takie pomieszczenie, gdzie cywilizowany człowiek zalatwia swoje potrzeby. Rozumiem, że los cię pokrzywdził i musisz ... do fontanny. Ale trzymaj się może trafi ci się lokal z ubikacją!

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group