Piątek, 22 września
Imieniny: Maurycego, Tomasza
Czytających: 10149
Zalogowanych: 14
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Region: Masz zdjęcia huty? Weź udział w konkursie

Niedziela, 1 maja 2016, 8:08
Aktualizacja: 8:11
Autor: Org
Region: Masz zdjęcia huty? Weź udział w konkursie
Fot. Organizator
Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni oraz Miasto Szklarska Poręba zapraszają do konkursy fotograficznego „Huty Szkła w Szklarskiej Porębie”. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią, rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku i dorośli 18 +.

Regulamin:
Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie prac w kopercie oznaczonej godłem uczestnika do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty 1. Prace powinny być podpisane godłem i tytułem fotografii. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. W drugiej nieoznaczonej i zapieczętowanej kopercie muszą być podane: dane personalne uczestnika (imię, nazwisko, adres), numer telefonu, adres e-mail, przyjęte godło.

1. Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 5 maja 2016 r.
2. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
3. Fotografie zgłaszane na konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.
4. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
5. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.
6. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na: zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika konkursu na stronie www organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej.

W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2023 Highlander's Group