Niedziela, 5 lutego
Imieniny: Adelajdy, Agaty
Czytających: 7215
Zalogowanych: 5
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Jelenia Góra/region: Jaki był miniony rok w jeleniogórskiej policji? O tym dzisiejsza odprawa

Piątek, 8 lutego 2013, 13:00
Aktualizacja: Poniedziałek, 11 lutego 2013, 13:07
Autor: 112
Jelenia Góra/region: Jaki był miniony rok w jeleniogórskiej policji? O tym dzisiejsza odprawa
Fot. Angela
Dzisiaj policjanci podsumowali miniony rok. W uroczystej odprawie wzięło udział kilkadziesiąt osób, w tym przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, samorządowcy, szefowie różnych firm współpracujących z policją.

O tym, jaki to był rok w jeleniogórskiej policji informuje w sprawozdaniu podinsp. Edyta Bagrowska, rzecznik KMP w Jeleniej Górze.

Planując szczegółowe zadania na rok 2012, w oparciu o dostępne badania opinii społecznej, spotkania z samorządami, organizacjami i przedstawicielami wielu instytucji oraz bezpośrednio z mieszkańcami naszego regionu, zostały zidentyfikowane zagrożenia i oczekiwania. Mając je na uwadze zostały dostosowane struktury organizacyjne do nowych zadań, zwiększając przede wszystkim potencjał pionów wykonawczych, a w szczególności powodując zwiększenie ilości służb patrolowych.

W 2012 roku zostały zlikwidowane stanowiska dyżurnych w Komisariatach w Karpaczu i Szklarskiej Porębie. W ten sposób stworzono jeden zespół interwencyjny zarządzany z poziomu dyżurnego Komendy dla całego podległego obszaru, co skróciło czas reakcji na zdarzenie. Intencją przeprowadzonych zmian było zwiększenie ilości służb patrolowych w tych jednostkach, a tym samym skuteczniejsze działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Rok 2012 obfitował w Jeleniej Górze i powiecie w szereg imprez masowych . Tylko na drogach jeleniogórscy policjanci zabezpieczyli 25 imprez, w tym kilka o zasięgu międzynarodowym, takie jak: Bieg Piastów, Wyścig kolarski Tour de Pologne, Wyścig kolarski Bałtyk-Karkonosze Tour, Rajd Karkonoski. Również w 2012 r. po raz pierwszy w Polsce odbyły się na Polanie Jakuszyckiej zawody Pucharu Świata w Narciarstwie Klasycznym z udziałem Justyny Kowalczyk i Marit Bjoergen, które z uwagi na przewidywane zagrożenia – były dla policji szczególnym wyzwaniem. W trakcie wymienionych imprez nie doszło do żadnych negatywnych zdarzeń na szkodę zawodników czy też kibiców.

Jednak największym wyzwaniem, dla całej Policji Dolnośląskiej było właściwe zabezpieczenie turnieju piłkarskiego Euro 2012 rozgrywanego w fazie eliminacyjnej we Wrocławiu. W zabezpieczeniu tym miała udział również policja jeleniogórska, w szczególności kierując policjantów do dyspozycji Dowódcy Operacji oraz zabezpieczając przejazdy kibiców polskich i czeskich przez teren powiatu jeleniogórskiego. Ogółem ( poza meczami piłkarskimi) funkcjonariusze zabezpieczyli 39 tego typu imprez masowych o różnym charakterze, w których wzięło udział ponad 50000 uczestników.

Policjanci zrealizowali prawie 19.000 służb patrolowych, zatrzymując na gorącym uczynku przestępstwa 171 sprawców najbardziej dokuczliwych przestępstw pospolitych. Od 2006 roku występuje systematyczny spadek przestępczości. Np. w roku 2006 wszczęto 6320 dochodzeń z czego blisko 4400 dotyczyło przestępstw kryminalnych, a w 2012 r. wszczęto ogółem 4296 postępowań przygotowawczych z czego 3113 miało taki charakter.
W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych policjanci ustalili 2337 podejrzanych. W stosunku do 1944 osób wnioskowali o objęcie ich aktem oskarżenia, z czego 104 tymczasowo aresztowano.

Statystyki wykazują, iż 615 czynów zabronionych dokonało 286 nieletnich sprawców. Najwięcej w rejonie działania KP I Policji, KP II i KP w Kowarach. Udział nieletnich w ogólnym obrazie przestępczości jest różny dla poszczególnych jednostek i waha się od 17.6% w Szklarskiej Porębie i 12.5% w KP II w Jeleniej Górze do 8.7% w KP I w Jeleniej Górze . Średnio dla całej Komendy wynosi on 10.5%. Działania jeleniogórskich policjantów dotyczące nieletnich sprawców czynów karalnych to tylko część całej problematyki. Głównie koncentrują się na prewencji kryminalnej, edukacji i przeciwdziałaniu zagrożeniom na każdym etapie.

W kategoriach przestępczości kryminalnej najwięcej było kradzieży i włamań, a także oszustw i fałszerstw. Stanowiły one 67% wszystkich zachowań kryminalnych.
Najwięcej przestępstw, biorąc pod uwagę liczby bezwzględne popełniono w:

Przestępczość kryminalna w obszarze całej KMP, to przede wszystkim:
• 978- kradzieży cudzej rzeczy
• 715 -kradzieży z włamaniem
• 97- kradzieży samochodów. Najwięcej pojazdów skradziono w rejonie KP I – 30 i w Karpaczu – 25.
• 84- rozboje i wymuszenia rozbójnicze - wobec 101 tego typu przestępstw jakie miały miejsce w roku poprzednim.
Niestety, około 67 % tych przestępstw popełnianych jest przez nieletnich.
• 143 - przestępstwa narkotykowe, które zostały ujawnione wyłącznie dzięki aktywności służb. W 2012 roku między innymi policjanci zabezpieczyli prawie 6 kg marihuany tj około 12 tysięcy porcji o łącznej wartości przekraczającej 200 tysięcy złotych, ponad dwa tysiące porcji amfetaminy o łącznej wartości przekraczającej 35 tysięcy złotych oraz zlikwidowano 5 plantacji konopi indyjskich, dzięki czemu na rynek nie trafiło kolejnych 20 tysięcy porcji marihuany o wartości przekraczającej 350 tysięcy złotych.

Wykrywalność ogólna zamknęła się na poziomie 72.1% Natomiast w zakresie przestępstw kryminalnych wyniosła 63.7% i była wyższa o 3.1%, natomiast wykrywalność w wybranych kategoriach p-stw wyniosła 55.3% i była wyższa o 2.5 %.

Wzrosła skuteczność w kradzieżach - z 44.4% do 50.6%, we włamaniach – z 50.8% do 51.1%, w przestępstwach uszczerbku na zdrowiu – z 83.3 do 91.4%, uszkodzeniach rzeczy – z 47.8 % do 58.1%.
Na tym samym poziomie pozostały wskaźniki w rozbojach, bójkach i pobiciach, przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. W 2012 r. na naszym terenie doszło do dwóch zabójstw. Do pierwszego z nich doszło w maju na terenie Karpacza. W tym czasie ujawniono w jednym z pustostanów zwłoki brutalnie zamordowanego mężczyzny. Sposób działania sprawcy lub sprawców wskazywał na to , iż znęcali się nad ofiarą, zadając ciosy różnymi narzędziami.
Podjęte natychmiast działania operacyjne i procesowe, doprowadziły do wytypowania sprawcy tego zabójstwa oraz umożliwiły zdobycie dowodów potwierdzających jego sprawstwo. Kolejne działania doprowadziły do ustalenia współsprawcy tej zbrodni, przebiegu zdarzenia oraz tymczasowego aresztowania obydwu mężczyzn - mieszkańców Karpacza - podejrzanych o dokonanie tego zabójstwa.

Do kolejnego zabójstwa doszło w sierpniu w Jeleniej Górze, gdzie na balkonie jednego z budynków ujawniono zwłoki kobiety zawinięte w dywan. Jak ustalono, działanie sprawcy nacechowane było brutalnością. W tym przypadku również sprawca i okoliczności zdarzenia były nieznane i dopiero w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci wytypowali sprawcę i zebrali materiał dowodowy umożliwiający postawienie mu zarzutu zabójstwa.
W wybranych ( najbardziej dokuczliwych społecznie) kategoriach przestępstw, skuteczność policji w ściganiu sprawców wzrosła z 52.5% do 53.7%. Policjanci wykryli ogółem 4243 przestępstwa.

Wykrywalność ogólna zamknęła się na poziomie 72.1% Natomiast w zakresie przestępstw kryminalnych wyniosła 63.7% i była wyższa o 3.1%, natomiast wykrywalność w wybranych kategoriach p-stw wyniosła 55.3% i była wyższa o 2.5 %.

Na podstawie materiałów własnych Policji, wszczęto ogółem 304 postępowania przygotowawcze. Wskaźnik ten świadczący o poziomie i efektywności powadzonej pracy operacyjnej - wykazuje stałą tendencję wzrostową. W wyniku prowadzonej pracy operacyjnej podjęto z umorzenia 270 postępowań przygotowawczych.
Wzrosło bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2012 roku odnotowano 90 wypadków ,w których śmierć poniosło 6 osób. W 2012 roku, policjanci przeprowadzili blisko 20 tysięcy interwencji, w wyniku których między innymi zatrzymali w policyjnym areszcie 2011 osób tj. o 309 więcej niż w 2011 r. oraz 1020 nietrzeźwych tj. o 156 więcej niż w roku poprzednim.

W 2012 roku policjanci ujawnili 23640 wykroczeń, w tym 15818 z zakresu RD, 2731 przeciwko mieniu (119 i 124 KW), 2120 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 1630 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 140 w zakresie art. 87 par.1 i 2 kw, 394 wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego. Sporządzili 1726 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz nałożyli17703 grzywny w drodze mandatu karnego – na łączną kwotę 3mln 66tys 846zł
Współpracując z samorządem i partnerami z Koalicji na rzecz bezpieczeństwa, jeleniogórscy policjanci w 2013 r. również będą skutecznie działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region.

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (41)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Sonda

Jak, w efekcie licznych inwestycji, jeździ się teraz po drogach Kotliny Jeleniogórskiej?

Oddanych
głosów
139
Coraz lepiej
26%
To ciągle kropla w morzu potrzeb
40%
Nie najlepiej
14%
Wciąż fatalnie
20%
Copyright © 2002-2023 Highlander's Group