Rozproszona kolekcja Gustawa Adolfa von Ingenheima (1/15)

Gustaw Adolf von Ingenheim
Fot. Archiwum S. Firszta
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group