Sobota, 24 października
Imieniny: Marcina, Rafała, Antoniego
Czytających: 3081
Zalogowanych: 1
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

53 miliony na wsparcie zawodowe

Wiadomości: Jelenia Góra
Środa, 7 sierpnia 2019, 7:03
Aktualizacja: Czwartek, 8 sierpnia 2019, 12:37
Autor: DWUP
Fot. DWUP
37 stowarzyszeń, instytucji i firm pomoże Dolnoślązakom bez pracy. Osoby, które mają więcej niż 30 lat i nie mają pracy mogą liczyć na kompleksową pomoc w znalezieniu nowego zajęcia. Prócz tego przewidziano m. in. finansowe wsparcie na utworzenie i doposażenie nowego miejsca pracy, fundusze potrzebne na znalezienie pracy w innym mieście, a także staże.
Na te działania przeznaczamy rekordową kwotę, bo blisko 53 mln zł. Mimo że bezrobocie stale maleje, to jest całkiem spora grupa osób, która nie ma pracy z różnych powodów. Dzięki funduszom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego taka pomoc jest możliwa – deklaruje Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Fundusze przeznaczone w ramach najnowszych projektów są przyznawane poza powiatowymi urzędami pracy. Co więcej, nie jest konieczna rejestracja w PUP, a w dodatku unijna pomoc z najnowszego rozdania trafi do szerszej grupy.

Pomoc adresowana jest również do reemigrantów, czyli osób powracających na polski rynek pracy, a także imigrantów – osób przybyłych z zagranicy do Polski. Wsparciem obejmujemy również ubogich pracujących – osoby, które pracują, ale niewielkie wynagrodzenie powoduje, że są zmuszone korzystać z pomocy społecznej. Dobra wiadomość jest jeszcze taka, że ze wsparcia mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych i na czas określony, a także osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. To pierwsze projekty, w których oferujemy taką pomoc – wylicza Michał Bobowiec, członek zarządu województwa dolnośląskiego i dodaje: – To odpowiedź wprost na potrzeby rynku pracy. Zarówno osób poszukujących zajęcia, jak i pracodawców, którzy mają kłopoty z rekrutacją pracowników.
37 autorów projektów swoje przedsięwzięcia zrealizuje na terenie całego Dolnego Śląska. To fundacje, organizacje pracodawców, stowarzyszenia i organizacje społeczne, przedsiębiorcy, czy też placówki oświatowe. Część z działań jest już realizowana, a kolejne ruszą od września.
Projekty z zakresu aktywizacji zawodowej kierujemy do osób, które mają więcej niż 30 lat i nie mają pracy. Zwłaszcza jeśli znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – to osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami. A takich właśnie jest najwięcej wśród osób bezrobotnych – mówi Bartosz Kotecki, który pełni obowiązki dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Formy wsparcia, na którą mogą liczyć uczestnicy projektów:
zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe,
nauka aktywnego poszukiwania pracy poprzez zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,
szkolenia i kursy,
staże (do ponad 1 tys. zł miesięcznie), pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia (od 2,25 tys. zł miesięcznie za cały etat przez maks. 24 miesiące), refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (maks. 24,7 tys. zł);
sfinansowanie kosztów dojazdu czy zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatku relokacyjnego (maks. 9,9 tys. zł), dla osób, które uzyskały pracę poza miejscem stałego zamieszkania,
zatrudnienie wspomagane dla osób niepełnosprawnych w postaci trenera pracy.

Lista zwycięskich projektów (37 podmiotów, 52,8 mln zł – wartość projektów, 3.221 osób objętych wsparciem).

Projekty regionalne o zasięgu całego Dolnego Śląska:
WROCŁAWSKI INSTYTUT BIZNESU I EDUKACJI WIBE (Wrocław), zrealizuje projekt „Postaw na rozwój – osiągnij sukces” warty 988,28 tys. zł. W jego ramach pomoc otrzymają 84 osoby.
KONTRAKTOR (Poznań) zrealizuje projekt „Bądź aktywny po pięćdziesiątce!”. Projekt warty ponad 794 tys. zł adresowany jest do 50 osób.
SEMIUS (Warszawa) zrealizuje projekt „Przestań się ograniczać”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,57 mln zł adresowane jest do 112 osób.
CENTRUM EDUKACJI I ZARZĄDZANIA KORPORACJA „ROMANISZYN” (Piła). Projekt warty ponad 1,02 mln zł pozwoli na pomoc 60 osobom.
CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO (Sielec). Zrealizuje projekt pt. „Dolnośląskie Centrum Rozwoju i Aktywizacji Zawodowej 30+”. Projekt o wartości 1,98 mln zł adresowany jest do 144 osób.
CENTRUM DOSKONALENIA KADR EWA PERLIŃSKA (Ujście). Zrealizuje projekt „W dobrym kierunku”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,03 mln zł adresowane jest do 70 osób.
PAWEŁ ROZMARYNOWSKI ARTCOM (Chodzież). Zrealizuje projekt „Plan na lepszą przyszłość”. Przedsięwzięcie opiewające na 1,03 mln zł adresowane jest do 70 osób.
CENTRUM SZKOLEŃ MARCIN CZAJKOWSKI (Gdańsk). Zrealizuje projekt „Nowe kwalifikacje – stałe zatrudnienie”. Projekt warty ponad 436 tys. zł adresowany jest do 40 osób.
EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT (Ługi Ujskie). Zrealizuje projekt „Otwarci na zmianę!”. Projekt warty ponad 1,72 mln zł adresowany jest do 100 osób.
FUNDACJA KOBE (Wrocław). Zrealizuje projekt „Szansa na godną pracę poprzez nabycie kwalifikacji”. Projekt o wartości 962,76 tys. zł adresowany jest do 50 osób.
ALTER EGO DORADZTWO I SZKOLENIA MARTA WOŹNIAK (Świętochłowice). Zrealizuje projekt „Gwarancja lepszego jutra!” o wartości ponad 1 mln zł, który jest adresowany do 60 osób.
CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU EUROPEA (Siechnice) zrealizuje projekt „Wykwalifikowany Dolnoślązak na rynku pracy” o wartości 939 tys. zł, który jest adresowany do 50 osób.
J&P MORITZ CONSULTING GROUP JACEK POPROCH (Warszawa) zrealizuje projekt „Dolnośląscy zawodowcy - edycja 2.0”. W ramach przedsięwzięcia opiewającego na ponad 2 mln zł wsparcie otrzymają 144 osoby.
FUNDACJA ECO-INNOVA (Wrocław) – zrealizuje projekt „Zawodowy impuls”, który opiewa na 1,85 mln zł. W ramach działań przewidziano wsparcie dla 96 osób.
GD PARTNER (Poznań) – zrealizuje projekt „Zaktywizowany – Zatrudniony”. W przedsięwzięciu o wartości ponad 993 tys. zł weźmie udział 120 osób.
HUMANEO (Nowy Sącz) w ramach projektu „Mogę wszystko” wartego 1,99 mln zł obejmie wsparciem 160 osób.
K.A.M. FIT KAMIL MAGOŚ (Lublin) zrealizuje projekt „Dolnośląski katalog kwalifikacji” o wartości 543,5 tys. zł, adresowany do 40 osób.
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR (Gdańsk) w ramach projektu „Czas na kobiety” o wartości 1,03 mln zł zapewni wsparcie 72 osobom.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (Wrocław) zrealizuje projekt „Z Pracą na TY!”. Przedsięwzięcie opiewa na 1,17 mln zł i zapewni wsparcie 60 osobom.
FUNDACJA INCEPT (Wrocław) w ramach projektu „Aktywni – zatrudnieni” o wartości 1,03 mln zł, zapewni wsparcie 70 osobom.
FUNDACJA CONCEPTUS (Wrocław) zrealizuje projekt „Aktywizacja, praca, satysfakcja!” o wartości 1,03 mln zł, który jest adresowany do 70 osób.
SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO (Świdnica) w ramach projektu „Gotowi na zmiany” o wartości 2,69 mln zł, zapewni wsparcie dla 90 osób.
BRC CONSULTING RENATA RÓŻYCKA (Wysoka) zrealizuje projekt „Mam pracę” o wartości 1,37 mln zł, który jest adresowany do 100 osób.
POINT (Wrocław) w ramach projektu „Aktywni 30 Plus – II edycja” o wartości 1,25 mln zł zapewni wsparcie 140 osobom.
CONSULTING GROUP TOMASZ ZALEWSKI (Lądek-Zdrój) zrealizuje projekt „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy!”, który opiewa na 2,04 mln zł i jest adresowany do 60 osób.
DOMINO JOANNA ROWIŃSKA (Wałbrzych) zrealizuje projekt „Nowe kwalifikacje –
nowy start!”, o wartości 1,03 mln zł, który obejmie swoim wsparciem 60 osób.
S.T.R. PROJECT STANISŁAW ROMANISZYN (Piła) zrealizuje projekt „Zbuduj swoją przyszłość!”, o wartości 1,04 mln zł, który obejmuje swoim wsparciem 60 osób.
BETTERFIELD S.C. MAGDALENA HELMAN-BRYLSKA, SYLWIA SZCZEPAŃSKA-DVALISHVILI (Poznań) zrealizuje projekt „Wszyscy pracujemy”, który opiewa na 1,83 mln zł i jest adresowany do 120 osób.

Projekty lokalne:
LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU FUNDACJI ROZWOJU KUL (Lublin) zrealizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób 30+” warty 1,56 mln zł. W jego ramach pomoc otrzymają 120 osoby z następujących powiatów i miast: bolesławiecki, dzierżoniowski, jaworski, Jelenia Góra, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, strzeliński, średzki, świdnicki, Wałbrzych, wrocławski, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.
NAVIGATOR INTERNATIONAL (Warszawa) zrealizuje projekt „Perspektywa na lepsze jutro” warty 1,03 mln zł. Z pomocy skorzysta 60 osób z powiatów i miast: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
FUNDACJA MANUFAKTURA INICJATYW (Wrocław) zrealizuje projekt „Droga do zatrudnienia” adresowany do 140 mieszkańców powiatów: dzierżoniowski, kłodzki, strzeliński, świdnicki, wrocławski i miasto Wrocław. Wartość działań - 1,95 mln zł.
SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO–HANDLOWA W ŚWIDNICY zrealizuje za 1,13 mln zł projekt pt. „Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami”, który jest adresowany do 69 mieszkańców powiatu świdnickiego.
FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (Wałbrzych) zrealizuje projekt „Z perspektywą w przyszłość” o wartości 5,22 mln zł. Działania są adresowane do 100 mieszkańców powiatów i miast: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.
FUNDACJA OPTIMO MODO (Jelenia Góra) zrealizuje projekt „Nowy zawód – nowe możliwości!” o wartości 1,36 mln zł. W jego ramach wsparcie otrzyma 100 mieszkańców powiatu lwóweckiego.
STOWARZYSZENIE AKTYWNEGO WSPIERANIA GOSPODARKI (Wrocław) zrealizuje projekt „Nowa droga do zatrudnienia” o wartości 989 tys. zł. Działania są adresowane do 100 mieszkańców powiatów: jaworski, lwówecki, wałbrzyski, złotoryjski.
WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK (Chodzież) zrealizuje projekt „Praca w zasięgu ręki” o wartości 2,04 mln zł adresowany do 120 mieszkańców powiatów i miast: jaworski, kamiennogórski, złotoryjski, Legnica, legnicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, Wałbrzych.
TOMASZ ŻUREK INFOS (Chodzież) zrealizuje projekt „Młodzi z POWER-em na dolnośląskim rynku pracy” o wartości 919 tys. zł adresowany do 60 mieszkańców powiatów: złotoryjski, legnicki, kłodzki, wałbrzyski.

Działanie 8.2 – Wsparcie osób poszukujących pracy, realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni funkcję instytucji pośredniczącej, która w imieniu władz województwa, rozdysponowuje unijne fundusze. Trafiają one do powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych, a także instytucji i firm, które pozyskują unijne pieniądze w ramach RPO.

Twoja reakcja na artykuł?

4
44%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
1
11%
Złości
4
44%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Komentarze (14) Dodaj komentarz

~Doktor Proktor 7-08-2019 10:38
Za rządów nieudaczników z PO mogliśmy tylko pomarzyć o wsparciu dla biednych i bezrobotnych.
~Loty marszałkowskie 7-08-2019 11:03
do: ~Doktor Proktor (10:38)
ty moherowy p...pie wtedy Polska dostawała jeszcze więcej na takie cele bo nie prowadziła wojenki z Unią.Po tych rządach będziemy bankrutem za kilka lat.
~Menel 7-08-2019 11:18
do: ~Loty marszałkowskie (11:03)
Bankrutem mieliśmy już być w rok po wyborach. Po wyborach bedziecie mogli kolejne 4 lata opowiadać te bajki dla lemingów oglądających TVN.
~ 7-08-2019 12:06
do: ~Menel (11:18)
Ten proces trwa kilka lat menelu,przeciąga się dzięki wzrostowi cen,ale doczekasz się niebawem i będziesz wył ,że dałeś się urobić populistom jak Grecy.
~Kundel 7-08-2019 13:18
do: ~ (12:06)
Auuuu, Auuuuuuu!
~🌈🦗 7-08-2019 11:23
:)
~ 7-08-2019 13:23
A ja tam cieszę się, że pieniędzy nie dostali ani OHP, ani ZDZ.... . Natomiast życzę beneficjentom - organizatorom "złapania" bezrobotnych. Oj, ciężko będzie, ciężko. No, ale warto będzie bo sporo grosza z tych projektów pójdzie na utrzymanie tych instytucji. Tak, czy inaczej, będzie ruch w interesie, każdy wyjdzie na #+ i o to chodzi !
rymcycymcy 7-08-2019 14:25
Pójdzie kasa na przesiedlenia i fikcyjne stanowiska ! :) ...lepiej dajcie mi te 53 melony, to zrobię mnóstwo stanowisk pracy ...w usługach ...dla ludności ! ;)
~Error 7-08-2019 14:46
Program uważam za wyrzucanie pieniędzy w błoto. Program miał sens gdy w Polsce było duże bezrobocie. Dzisiaj jest to tylko nabijanie kabzy firmom szkoleniowym. Jeżeli firmom brakuje pracowników, to sami ich szukają i szkolą.
~Boss 7-08-2019 16:06
Pisze to kolejny raz te pieniądze powinny trafiać do ludzi bezpośrednio a nie do fundacji,stowarzyszeń które kładą łapę na unijnych funduszach to zwykłe złodziejstwo tak jest w każdej dziedzinie życia dostajemy miliardy na walkę z emisją ,na rozwój firm ,wyrównywanie poziomu życia wszystko trafia do struktur potworzonych przez kacyków partyjnych i ich kolesi na ch..komuś bezsensowne szkolenia ludziom potrzebne są pieniądze na narzędzia na środki produkcji do wytwarzania dóbr i usług co przyniesie wymierne korzyści w postaci składek i podatków
~OlaF 7-08-2019 20:46
czyli zero kasy i pomysłów w Jeleniej Górze???
~tak sobie mysle 8-08-2019 0:47
"FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (Wałbrzych) zrealizuje projekt „Z perspektywą w przyszłość” o wartości 5,22 mln zł. Działania są adresowane do 100 mieszkańców powiatów i miast: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki." 50 tys na osobe przez 2 lata. Z 6-ciu powiatow polowa ma bezrobocie na poziome 5%. Gratulacje... dla zwyciezcow. Oni glownie na tym skorzystaja.
~tak sobie mysle 8-08-2019 0:52
Albo trasa Pila-Chodziez przez Ujscie i Lugi Ujskie raptem 30km i 7 projektow. To sa prawdziwi beneficjenci programu. Centrum Edukacji I Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” (Piła). S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn (Piła). Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska (Ujście). Euro Consulting Wioletta Żybort (ługi Ujskie). Paweł Rozmarynowski Artcom (Chodzież). Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek (Chodzież). Tomasz Żurek Infos (Chodzież). Tego powinni sie uczyc mieszkancy JG (jeden projekt)
~ 8-08-2019 9:10
To co najciekawsze czyli subsydiowane zatrudnienie czyli po prostu dotacja do wynagrodzenia zatrudnianego pracownika ma niewiele z tych projektów. Pewnie trzeba przy tym sie trochę wysilić, narozliczać.... a po co .... A Jelenia Góra ??? - fundacja z Jeleniej Góry pisze dla powiatu lwóweckiego !!!! Oczywiście wolno.... Ale nikt nie dba ( mam na mysli władze JG - tam jest nawet Wydział specjalny do wspolpracy) o wspólpracę pomiędzy takimi organizacjami a miastem i powiatem JG, którzy powinni wręcz namawiać i wspólpracować z takimi organizacjami w składaniu wniosków. Zero aktywności !!!!! Przerażające ....nikt nie wykorzystuje tych pieniezy wprost dla JG. A potem dziwić sie, że z JG wyjeżdzają. Zobaczcie ile projektów jest na napisanych z Walbrzyskiego czy Wrocławia. I cóż z tego ta reszta jest dla wszystkich - jak można było napisac tylko na obszar JG ?

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2020 Highlander's Group