Wszystko dla wszystkich (1/4)

Pokaz czerpania papieru z makulatury – zgodnie z ekologicznym hasłem pikniku.
Fot. Arkadiusz Piekarz
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group