„Die Estrala” – „Szczęśliwa Gwiazda” z Cieplic (1/11)

Cieplicki model wotywny okrętu Die Estrala
Fot. Archiwum S. Firszta
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group