Sudety poległy (2/12)

Fot. Marek Tkacz
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group