Wtorek, 21 września
Imieniny: Jonasza, Mateusza
Czytających: 5230
Zalogowanych: 8
Niezalogowany
Rejestracja | Zaloguj

Polska: Prawo do skorygowania deklaracji w trakcie postępowania podatkowego

Piątek, 20 sierpnia 2021, 23:44
Aktualizacja: 23:45
Autor: ts
Polska: Prawo do skorygowania deklaracji w trakcie postępowania podatkowego
Fot. ts
Zasadniczo zgodnie z art. 81b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja prawo (uprawnienie podatnika) do skorygowania deklaracji podatkowej ulega zawieszeniu na czas prowadzenia (trwania) postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Zawieszenie to dotyczy zakresu objętego tym postępowaniem lub kontrolą. Następnie uprawnienie przysługuje podatnikowi nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - jednak pod warunkiem i w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Nie jest jednak tak, że podatnikom nie przysługują żadne możliwości w trakcie kontroli. Zgodnie z decyzją Ustawodawcy w 2016 roku do Ustawy dodano nowy ustęp 1a. w art. 81b – który ustanowił tak zwaną „korektę specjalną”. Na czym polega wyjątek od reguły i jak z niego skorzystać?

Źródła prawa i podstawy korekt specjalnych
W czasie trwania (w toku) postępowania podatkowego (określonego w art. 119g ustawy Ordynacja podatkowa) ustawodawca zdecydował o możliwości skorygowania deklaracji oraz cofnięcia unikania opodatkowania w specjalny (wyjątkowy) sposób. Taki rodzaj wyjątkowego korygowania może dotyczyć zarówno podatników rozliczających się na PIT 36 jak i PIT 37.

Wyciąg z przepisów
Ordynacja podatkowa art. 81b§1a:
Prawo do skorygowania deklaracji oraz cofnięcia skutków unikania opodatkowania przysługuje podatnikowi lub płatnikowi jednokrotnie, z zastrzeżeniem art. 200 § 4, w toku postępowania podatkowego, o którym mowa w art. 119g, przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyznaczeniu terminu, o którym mowa w art. 200 § 3, na zasadach określonych w tym zawiadomieniu. Ponowne skorygowanie deklaracji po zakończeniu postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim wcześniej dokonana korekta przewidywała cofnięcie skutków unikania opodatkowania.
Podatnik może skorzystać z tej możliwości na ściśle określonych zasadach. Po pierwsze możliwe jest to jednokrotnie złożenie korekty takiej deklaracji podatkowej. Po drugie korekta jest możliwa tylko przed wydaniem decyzji w pierwszej instancji. Podatnik ma również ściśle określony termin (14 dni) do przygotowania korekty PIT – zgodnie z decyzją ustawodawcy od doręczenia zawiadomienia (określonego w art. 200 ustawy Ordynacji Podatkowej).

Wyciąg z przepisów
Ordynacja podatkowa art. 200§3
Przed wydaniem decyzji z zastosowaniem art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza stronie czternastodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, przedstawiając ocenę prawną sprawy, w tym kwotę korzyści podatkowej, i pouczając o prawie skorygowania deklaracji.

Nieskuteczność korekty specjalnej
Ta wyjątkowa możliwość korekty ma jednak swoje ograniczenia. Istnieją przypadku, w których pomimo złożenia korekty specjalnej w trybie art. 81 b ust. 1a nie wywoła ona pożądanych przez podatnika skutków prawnych – w zakresie unikania opodatkowania. Stanie się tak w sytuacji, jeżeli taka korekta zostanie przygotowana tylko z częściowym uwzględnieniem oceny prawnej związanej z unikaniem opodatkowania (co jest zawarte w zawiadomieniu).

Wyciąg z przepisów
Ordynacja podatkowa art. 81 b ust. 1b
W przypadku, o którym mowa w § 1a, złożona korekta nie wywołuje skutków prawnych w zakresie cofnięcia skutków unikania opodatkowania, jeżeli tylko częściowo uwzględnia ocenę prawną związaną z unikaniem opodatkowania, zawartą w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 200 § 3, lub nie uwzględnia tej oceny w ogóle.

Twoja reakcja na artykuł?

1
100%
Cieszy
0
0%
Hahaha
0
0%
Nudzi
0
0%
Smuci
0
0%
Złości
0
0%
Przeraża

Ogłoszenia

Czytaj również

Dodaj komentarz

Zaloguj
0/1600

Czytaj również

Copyright © 2002-2021 Highlander's Group