• Niedziela, 22 września 2019
  • Godz. 5:41
  • Imieniny: Joachima, Maurycego, Tomasza
  • Czytających: 1664
  • Zalogowanych: 1
  • Niezalogowany | Zaloguj | Rejestracja

Kurs TUS w Jeleniej Górze

28-29 września 2019 (2 dni)
godz. 9:00
Jelenia Góra
600

Kurs Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych (30 godzin dydaktycznych)

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu i przygotowuje do:

tworzenia programów zajęć indywidualnych oraz grupowych z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych
prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych w formie indywidualnej oraz grupowej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w tym: z zaburzeniami oraz niepełnosprawnościami

Otrzymają Państwo od nas 3 certyfikaty:

Certyfikat Sens ukończenia kursu Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności społecznych oraz życiowych oraz uzyskania certyfikatu Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych (na jednym dyplomie)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu i nabyciu wiedzy i umiejętności

PONADTO:

Kompendium Trenera Umiejętności Społecznych i Życiowych
Algorytmy zachowań (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
Scenariusze scenek modelowych (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
Konspekty zajęć (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
Plany pracy (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)
Filmy ze scenkami modelowymi (do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć TUS)

Kurs odbywa się w systemie blended learning:

Część teoretyczna w liczbie 10 godzin dydaktycznych odbywa się w formie e-learning bądź distance learning
Część praktyczna w liczbie 20 godzin dydaktycznych odbywa się w formie dwudniowych warsztatów i treningów, zakończonych egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz certyfikacją

Część teoretyczna. Teoretyczne podstawy prowadzenia Treningu umiejętności społecznych (10 godzin)

1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych:

Czym jest TUS
Geneza, autor podejścia
Cele prowadzenia TUS
Korzyści prowadzenia TUS
Założenia TUS
Model nabywania oraz kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
2. Grupy odbiorców Treningu umiejętności społecznych:

Czy tylko osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?
TUS z dziećmi wieku przedszkolnym
TUS z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym
TUS z dziećmi starszymi oraz młodzieżą
TUS dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
TUS dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie
TUS dla osób z niepełnosprawnościami
TUS dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki:

Fazy rozwoju społeczno-emocjonalnego człowieka
Zaburzenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
Problemy emocjonalne i społeczne wynikające z deficytów, zaburzeń lub niepełnosprawności osoby
4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS
5. Podstawy psychologii emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS:

Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
6. Podstawy psychologii uczenia się w kontekście prowadzenia TUS
7. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS
8. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych:

Fazy rozwoju grupy i ich cele, zagrożenia
Role grupowe i związane z nimi problemy
Trudne sytuacje w pracy z grupą
Ja jako trener TUS – osobowość, nastawienie, wizja
9. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu umiejętności społecznych:

Modelowanie
Tworzenie algorytmów zachowań
Odgrywanie ról
Sesja informacji zwrotnej
Generalizacja - w jaki sposób doprowadzać do generalizacji umiejętności i jej transferu w innych sytuacjach życiowych
Tematy TUS, ich cele oraz wynikające z nich konsekwencje dla prowadzącego, czyli czy jesteś na to gotowy?

Część praktyczna (20 godzin):

1. Prowadzenie TUS:

Etapy prowadzenia zajęć
Metody i formy pracy
Różnorodne ćwiczenia, gry i zabawy terapeutyczne wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
Różnorodne formy i materiały terapeutycznye wykorzystywane podczas prowadzenia TUS
Pomoce i rekwizyty
2. Role-playing oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS:

Algorytmy zachowań – przygotowujemy „gotowce” na zajęcia
Przygotowanie i odegranie scenariuszy zachowań/scenek modelowych
Planowanie procesu generalizacji umiejętności i transferu w innych sytuacjach życiowych
3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS:

Badanie potrzeb, ich analiza
Określenie celów długoterminowych oraz krótkoterminowych prowadzenia TUS z wykorzystaniem modelu wyznaczania celów SMART
Współpraca z rodziną jako klucz do sukcesu
Spójny system motywowania grupy – skrzynka z narzędziami motywacyjnymi
4. Plany pracy oraz konspekty zajęć:

Plan pracy jako odpowiedź na potrzeby grupy
Opracowanie odpowiedniego do grupy systemu motywacyjnego
Dobór kluczowych umiejętności dla grupy
Dobór odpowiednich ćwiczeń, gier, etc. dla grup wiekowych oraz stopnia niepełnosprawności
Opracowanie planu pracy z grupą
Opracowanie konspektów zajęć.

Każdy uczestnik otrzymuje:

Materiały szkoleniowe
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Przerwa kawowa

Termin: 28-29. 09. 2019 r. - godz. 9:00- 16:30 (łącznie 20 godz. dydaktycznych)

Miejsce: Bielsko-Biała (miejsce szkolenia zostanie podane najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia)

Koszt udziału: 600 zł/osoba (płatne w 3 ratach: 250 zł do 2 tygodni po zapisie, 150 zł na 3 tygodnie przed warsztatami - warunek, by otrzymać materiały merytoryczne odpowiadające 10 godz. szkolenia, 200 zł na tydzień przed warsztatami. W przypadku wniesienia całości opłaty od razu zniżka, kurs w cenie 550 zł!


Kontakt i zapisy:

e-mail: biuro@centrumsens. pl

tel. : 733-090-988

Szukaj imprez

Kiedy

Kategoria

Cena

Gdzie

Copyright © 2002-2019 Highlander's Group