Groźna stłuczka na skrzyżowaniu (1/5)

To miejsce powinno być specjalnie oznakowane.
Fot. Arkadiusz Piekarz
Copyright © 2002-2021 Highlander's Group